Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge om hvordan vi skal få med hele byen i det grønne skiftet.

Raymonds grønne dilemma åpner opp for ny teknologi

Publisert Sist oppdatert

Grønne stemmer må bety økt satsing på teknologi, også i de ytre bydeler. 

Innlegg skrevet av Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge

Kommunevalget er bak oss og det er tid for analyser og refleksjon. Det er én soleklar vinner, MDG, mens SV og Rødt styrker seg. Hva betyr dette for Oslos næringsliv og oppstartsmiljø?

I Oslo styrker MDG, SV og Rødt seg betydelig mens alle andre har tilbakegang. Jeg tror Raymond nå grubler over en av sine største utfordringer - hvordan får vi med hele byen i det grønne skiftet?

Tallene viser at MDG gjør det ekstremt godt i indre by og på vestkanten. Spesielt vestlige bydeler viser at MDG har velgere som må antas å ha et annet syn på næring og næringsutvikling enn SV og Rødt. AP taper massivt i de ytre østlige bydelene. Ser vi på de vestlige (inkl. Nordstrand) er bildet at AP taper litt, og MDG vinner mye. Og ikke minst gjør FNB (Folkeaksjonen nei til bompenger) det ekstremt mye bedre i de ytre østlige bydelene.

Raymonds dilemma er åpenbart: APs kjerneområder i Oslo går hverken til MDG eller Rødt, men til protestpartiet FNB.

Endringer i prosentpoeng fra siste valg 2015 til 2019:

Med forbehold om at det kan komme justeringer i tallene som er hentet fra NRK.

Det nye byrådet og vi som innbyggere har en jobb å gjøre med å vise at et grønt skifte inkluderer alle - og ikke bare hipstere, gründere og folk på vestkanten. Unntaket er Gamle Oslo, hvor MDG gjør det bra. Bakgrunnstallene på alder er ikke tilgjengelig når jeg skriver dette, men det er grunn til å tro at unge i stor grad stemmer rødgrønt i Oslo.

Grønn omstilling gir nye muligheter for teknologinæringen

Utgangspunktet for hele det nye byrådet må være en grønn politikk som samler byen. Jeg tror dette er like viktig for Raymond som for Lan, og det borger for muligheter. Åpner man opp for en satsing i de ytre østlige bydelene som gir folk muligheter til å velge grønt og klimavennlig uten at det går utover lommeboka til de som har minst er vi på rett vei.

Jeg tror vi vil få raske endringer spesielt i ytre Oslo øst de neste fire årene og de inneholder følgende elementer:

  • Massiv økning i ladestasjoner
  • Endringer i bomringene til fordel for de som har minst (testing av veiprising)
  • Elektriske bysykler kommer raskt
  • Tilbringertransport til knutepunkt av ulik karakter (buss, sykkel, sparkesykler, cargobikes osv)
  • Nye endringer i aktivitetstilbud til alle grupper
  • Muligheter for en ny prising av kollektivtransport

Alle disse prosjektene har en ting felles: bruk av digitale løsninger. Mitt håp er at dette skal gjøres i samarbeid med Oslos næringsliv og oppstartsmiljø, og ikke minst klare og gjør dette med lokal involvering fra befolkningen i bydelene. Klarer byrådet dette, så bør Oslo bli europeisk miljøhovedstad igjen før perioden er omme.

Satsing på teknologi og næringslivssamarbeid

Oslo kommune har siden forrige regime jobbet med en såkal “smartby strategi”. Jeg er sikker på at dette vil bli lagt ekstra trykk på fremover uavhengig om MDG eller AP får næringsbyråden. Infrastruktur vil være nøkkelen for teknologisatsingene fremover.

Vann, vei, eiendomsutivkling, transport, energi, og havneutvikling vil være området som det vil investeres i fremover. Smarte løsninger for alle disse områdene vil kreve et bredt samarbeid med næringslivet.

Vi ser allerede en ny vilje til å finne løsninger på dette i forbindelse med prosjektet bydugnad.no der både næringsliv, organisasjoner og kommunen selv deltar. I tillegg vil vi se andre virkemidler for testing og prototyping av løsninger. Både MDG og AP har et ønske en bedre og innovativ tilnærming til samarbeid med næringslivet.

Dette blir ekstra viktig fordi de samtidig vil hindre private løsninger innen oppvekst og helse, og da blir behovet for å få til denne type samarbeid på andre områder svært viktig.

Les ogå: Giganter slår seg sammen for å gjøre Oslo bedre: Disse problemene vil folket løse

Hva med borgerlig side?

Borgerlig side går fra et ganske dårlig valg i 2015 til ett enda litt dårligere valg nå. Mye kan sikkert skyldes rikspolitikk, men hele forklaringen ligger ikke der. FrP er blitt en belastning for dette samarbeidet. Ingen med et grønt hjerte kan stemme inn et byråd der de inngår, og dette rir både Høyre men ikke minst Venstre som et mare.

De neste fire årene må disse partiene ta et form for oppgjør med FrP, spesielt på miljø og inkludering. De må bevise for MDG at de er et troverdig alternativ til AP i byråd. Dette er bra for et grønt skifte i Oslo, men kanskje ikke taktisk for MDG.

Uansett håper og tror jeg at det nye byrådet med Raymond i spissen, er ambisiøse for klimaet og ser at dette krevet et samarbeid med byens næringsliv.