Fredrik Syversen i IKT-Norge.
Fredrik Syversen i IKT-Norge.

IKT-Norge om gründervennlig opsjonsskatt: "Vi må unngå kunstige tak på hvor høyt antall ansatte selskapet kan ha"

Publisert Sist oppdatert

Innlegg av Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge

Slik vil IKT-Norge endre opsjonsreglene for oppstart- og vekstselskaper, skriver Fredrik Syversen.

Den største utfordringen for vekstselskaper i Norge er å gå fra liten til stor. Det er i fasen mellom 50-300 ansatte som er aller mest kritisk og som er den fasen hvor man skal kommersialisere selskapet. Det er da det er krevende både med kapitaltilgang og vekstambisjoner.

Regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett at den vil endre opsjonsskatten, men presiserte at det vil gjelde små oppstartsselskaper. Samtidig har Abelia og Venturekapitalforeningen altså lagt frem et forslag om en opsjonsordning for oppstartsselskaper (OPO) som setter et tak på 50 selskaper.

Gode opsjonsprogrammer utfordrer også investorene. IKT-Norge er opptatt av at opsjonsordningen først og fremst er et verktøy for selskaper i vekst, og da må vi unngå slike kunstige tak på hvor høyt antall ansatte selskapet kan ha.

Som organisasjonen for oppstartsselskaper innen tech har dette vært en merkesak for oss i over 10 år. Vi har brukt enhver anledning til å minne politikerne om at det mangler en hammer i verktøykassa for gründere og vekstselskaper. Hammeren er bedre opsjonsregler.  

IKT-Norge har foreslått en løsning til opsjonsregler som gir selskaper inntil 250 ansatte muligheten til å tildele opsjoner basert på kapitalbeskatning ved realisering.

Problemstillingen er lik i mange land, ikke minst i Storbritannia. I Storbritannia har man innført en rekke skattemessige tiltak for å nøytralisere denne store forskjellen. Enterprise Management Incentive (EMI) Options en et av de mest populære tiltakene. Selv om navnet inneholder «Management» er det ikke noen begrensning og kan brukes til alle ansatte.

Etter og ha jobbet med ulike løsninger for Norge har IKT-Norge sammen med sine gründerbedrifter landet på at denne britiske modellen vil ivareta både oppstartselskapene og skattemyndighetenes behov for å unngå uthuling av skattesystemet.

Slik virker EMI:

 • Gevinst på Opsjoner beskattes som Kapitalinntekt og IKKE lønnsinntekt gitt at investeringen/opsjonen gjøres til markedsverdi
 • Gjelder kun uavhengige selskaper
 • Gjelder kun selskaper med mindre enn 250 ansatte
 • Gjelder kun selskaper med balansesum under 300 mill
 • Opsjonsprogrammet nå godkjennes av offentlig instans og gis en tidsfrist for tildeling
 • Markedsverdien settes i søknadsprosessen basert på faktiske forhold
 • Max 30 millioner kroner per selskap (Markedsverdien av tildelte eierandeler til ansatte)
 • Max 2 millioner per ansatt
 • Permanent adresse i Norge
 • Kun ansatte i selskapet -  ikke styret etc.
 • Opsjonsprogrammet må godkjennes av offentlig instans og gis en tidsfrist for tildeling
 • Det søkes om godkjenning hos Skattemyndighetene
 • Etter godkjenning har selskapet 90 dager til å fullføre opsjonsprogrammet
 • En rekke bransjer som driver forvaltning er unntatt ordningen.

 IKT-Norge ber politikerne vurdere den britiske modellen for opsjonsregler for oppstart- og vekstselskaper:

Powered by Labrador CMS