Fredrik Syversen i IKT-Norge. Foto: Gorm K. Gaare

Fredrik Syversen etterlyser "en viss grad av ydmykhet" i stormen rundt det offentliges startup-hjelpere

Publisert Sist oppdatert

Innlegg av Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge

Forsommeren var varm -- også for våre offentlige aktører innen startupmiljøet. Både Innovasjon Norge og Oslo Business Region måtte heise stormseil i en ellers rolig sommerperiode, skriver Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Mediene har rettet et sterkt søkelys på Innovasjon Norge, blant annet for en viss berømt ansettelse, og Oslo Business Region for manglende økonomikontroll. Jeg tror noe av utfordringen ligger i den hybride tilnærmingen myndighetene har valgt for disse og andre næringsutviklingsselskaper. Det vi kan slå fast er at de eksisterer på bakgrunn av skattebetalernes penger. Det er en utsatt posisjon. Av og til kan det virke som den kjensgjerning underkjennes. Selskapene er et instrument for samfunnet. De skal løse konkrete utfordringer som vi som samfunn, gjennom våre politikere, har gitt dem.

Det blir stadig flere offentlige selskap, hvorfor? Jeg tror det både er for å gi politikerne handlingsrom, men ikke minst for å gi virksomhetene handlingsrom. Og med handlingsrommet ligger det også et element av ansvarsfraskrivelse. Man gir virksomhetene rom til å agere som et “privat” selskap, samtidig som det gis både formelle og uformelle styringssignaler til ledelsen i denne type selskaper. I tillegg fritas selskapene for offentlige regelverk knyttet til transparens, innsyn og det mange vil kalle forvaltningspraksis. Dette gir rom for misforståelser og mer eller mindre uheldige episoder som de vi har sett i sommer.

At pressen tar tak i dette, bør ikke overraske noen, det bør vi faktisk være glad for. En fri og uavhengig presse er en av byggestenene i vårt demokrati. Som en ivrig facebooker, ja jeg innrømmer det, så har noen av det som er skrevet overrasket meg. At pressen ønsker å belyse, spørre og grave etter saker, er deres journalistiske plikt! Det er ingen heksejakt slik mange på sosiale medier har vært ganske bestemte på.

Vi i det såkalte startupmiljøet bør ikke gå inn i en “de (pressen) mot oss (virksomhetene og miljøet)” posisjon. Det skader bare oss selv på kort og lang sikt. Her holder det å kaste et blikk på USA og hvordan pressen blir behandlet. Vi må ikke forveksle journalistikk med heksejakt eller blodtåka, ei heller begynne med MSM (main stream media) kritikken, det kler oss svært dårlig. Det er ingen mørkemenn eller -kvinner der ute ute som skal ta noen, det er et samfunn som ønsker å ha en transparens rundt hva som skjer med våre sårt opparbeide skattekroner, det må vi ha respekt for.

Startups i Norge, sammenlignet med resten av verden, mottar betydelige mengder offentlig støtte. I realiteten en betydelig overføring av skattepenger til startupmiljøet. En viss grad av ydmykhet er kledelig i en sånn setting. Vi skal faktisk være både fornøyde, og ja, takknemlige for at resten av Norge viser også den tilliten.

Fortsatt god sommer!