Forskningsrådets og Skattefunn-ordningen utsettes for misbruk.

Selskaper sminker skattefunn-prosjekter: Varsler at jukset får konsekvenser for ordningen

Publisert Sist oppdatert
Over halvparten av selskapene som ber om skattefradrag til forskning og utvikling, pumper opp søknaden, viser skatteetatens stikkprøver. 

5,7 milliarder kroner vil Forskningsrådet at norske bedrifter skal få trukket fra på skatten dersom de satser på forskning og utvikling i år.

Over 4.700 søknader kom inn til Skattefunn-ordningen i fjor. Der kan de få 20 prosent av prosjektkostnadene i fradrag på skatten.

Men ordningen kan være utsatt for omfattende misbruk. Over halvparten av 200 selskaper som skatteetaten kontrollerte før påske, hadde rapportert inn et for høyt timeantall for sine prosjekter.

Syke og på ferie

– Overrapportering av timer er et kjent problem. Vi ser alle varianter av misbruk, sier direktør Øivind Strømme i regionavdelingen i skatteetaten til NTB.

Skatteetaten avdekket blant annet at det er ført opp timer for personer som ikke jobber i selskapene, personer som ikke er involvert i prosjektet, personer som er sykmeldte, som går på arbeidsledighetstrygd eller som har vært på ferie.

– Det vil komme skatteendringer som følge av disse kontrollene, med detaljene er ikke klare ennå, sier Strømme.

Avdekket 60 millioner

Kontroller i samarbeid med Norges forskningsråd førte til at 83 virksomheter i Skattefunn-ordningen fikk krav fra skatteetaten på 60 millioner kroner i fjor.

– I tillegg har et par hundre selskap blitt bedt om selv å gjøre endringer i innsendte skjemaer, sier Strømme.

Skatteetaten kommenterer ikke enkeltsaker, men flere tilfeller av overrapportering er kjent:

Nylig ble NTB enig med skatteetaten om tilbakebetaling av 11 millioner kroner i for lite innbetalt skatt for 2015 og 2016, etter at mediekonsernet selv slo alarm om feil praktisering av Skattefunn-ordningen.

Mot slutten av fjoråret ble to menn i 60-årene tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, noe som ifølge Økokrim er den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne.

Foreslår endringer

På spørsmål om det er for enkelt å blåse opp prosjekttimer og dermed summen det søkes skattefradrag for, sier avdelingsdirektør Sander John Tufte i Forskningsrådet at det er bedriftene selv som er ansvarlig for at de gir korrekte opplysninger.

– Skatteetaten har de siste par årene trappet opp sitt arbeid for å hindre misbruk av ordningen, sier Tufte til NTB.

Skatteetaten og Forskningsrådet forvalter Skattefunn-ordningen i fellesskap. De har sammen og hver for seg den siste tiden levert flere forslag om regelendringer til Finansdepartementet.

– Noen av forslagene til endring av regelverket handler også om føring av timer, sier Strømme til NTB.

(©NTB)

jon.even.andersen@ntb.no