Jon Berge, informasjonsdirektør i IF skadeforsikring. Foto: IF. / Vilde Mebust Erichsen.

-- Disse kjøretøyene har ingen ansvarsforsikring, og skader du andre, kan du påføre deg selv ganske store utgifter

Publisert Sist oppdatert

El-sparkesyklene som på rekordtid har blitt et vanlig skue i hovedstaden er ikke forsikret. Dersom du skulle skade noen andre, er du selv ansvarlig for erstatning. I Danmark er det et påbud om ansvarsforsikring. Ikke i Norge.

-- Skulle det gå maks gærent, så kan en komme til å skade andre ganske kraftig. Disse kjøretøyene har ingen ansvarsforsikring, og skader du andre, kan du påføre deg selv ganske store utgifter, sier informasjonsdirektør Jon Berge i IF skadeforsikring, til Shifter.

Tyske Tier har mottatt mye kritikk for el-sparkesykler som ikke fungerer, som har feil oppgitt batteritid eller svak motor.  Etter at en rekke danske medier har satt fokus på el-sparkesyklene som også har inntatt vårt naboland i sør, og påpekt at ansvarsforsikring er påbudt ifølge den danske vegtrafikkloven, har det tyske el-spareksykkelselskapet fått på plass ansvarsforsikring for dem som leier sparkesyklene.

I Norge er det ikke et påbud om ansvarsforsikring og dermed er man heller ikke ansvarsforsikret

-- Her ligger de store utfordringene med sparkesykler og segwayer. Dersom man ikke har ansvarsforsikring og skader andre, kan det bli dyrt, sier Berge.

Han forteller at hvis man har en helårs reiseforsikring så er man vanligvis ulykkesdekket, som innebærer en dekning av behandlingsutgifter ved skade, medisinsk invaliditet og dødsfall. Den som er dekket av en innboforsikringen har dekning for ansvarsskader opp til 5 millioner kroner.

LES OGSÅ:  Etter noen dager på markedet i Oslo har brukere brukt ord som «elendig», «crap» og «ubrukelig» om tjenesten, og det har vært langt mellom de positive tilbakemeldingene. 

Thomas Iversen, jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet,

Bør informere bedre

Forbrukerrådets jurist Thomas Iversen bekrefter at el-sparkesyklene er å anse som sykler, så det er ingen pliktig ansvarsforsikring.

-- Men burde det vært det?

-- Man har jo kommet til at det ikke er nødvendig. De har nok ikke mye større skadepotensial enn en tråsykkel, med en makshastighet på 20 kilometer i timen. Jeg tenker det er fornuftig, sier han.

-- Vet vanlig folk om at de ikke er forsikret når de leier en el-sparkesykkel?

-- Neppe. Gjennomsnittspersonen tenker ikke gjennom dette på denne måten, og blir nok først mer bevisste dersom det skulle skje en skade.

-- Bør det hvile et ansvar for å formidle at du ikke er forsikret?

-- Det kunne vært en fordel om det ble sagt tydelig, ja. Det er veldig få som leser vilkår fra perm til perm. Ikke unaturlig å tenke at man er forsikret. Dette har vært aktuelt i Danmark i lengre tid enn i Norge, så man skal ikke se bort fra at det kommer reguleringer her.

Shifter undersøker appen fredag ettermiddag, og finner ingen informasjon om forsikring i Norge. Det eneste som står i appen er at det i brukere i Danmark er dekket av en ansvarsforsikring.

LES OGSÅ: Test av elsparkesykler. 29 av 69 virket ikke.

Shifter har fredag ettermiddag vært i kontakt med Tier i Norge, men de har valgt å endre sitater så vesentlig under sitatsjekk at det ikke reflekterer svarene som ble gitt i utgangspunktet. Dette er problematisk da opprinnelige oppfølgingsspørsmål fra Shifter blir stående ubesvart, og at nye dukker opp, som ikke kan bli stilt, når den nye teksten blir kommunisert.

Shifter fikk Tiers kommunikasjonssjef i tale via telefon, men han valgte å ikke kommentere saken før han fikk snakket med sin advokat.