For Amalie Holt, kommunikasjonsjef i Folkeinvest peker pilene oppover over nesten hele linjen.

Folkeinvest mot tredobling av folkefinansierte emisjoner

Etter å ha tilrettelagt emisjoner for 210 millioner kroner i år, har Folkeinvests Amalie Holt godt håp om å nå tregangeren sammenlignet med 2020. At det tilkommer 1000 nye investorer i uken bidrar til optimismen.

Publisert

En av årsakene til Amalie Holts optimisme er Folkeinvests ekstremt sterke avslutning av fjoråret. Mer enn halvparten av totalsummen for 2020 – 94 millioner kroner – kom fra emisjoner i årets tre siste måneder.

– Fjerde kvartal har historisk sett alltid vært det beste i vår bransje. Det gjør at jeg har veldig tro på at vi skal klare å triple fjoråret, sier Folkeinvests kommunikasjonssjef til Shifter.

Et sterkt bidrag vil komme fra den pågående kampanjen til Trondheims-selskapet Lilbit, som lager utstyr for GPS-sporing av hunder og katter. I skrivende stund har selskapet hentet 13,5 millioner kroner, men har fortsatt fem dager igjen på å nå maksbeløpet på 28 millioner kroner.

Skulle maksbeløpet slå inn, vil Folkeinvest i så fall ha ordnet mer en tredjedel av beløpet som gjenstår for en tredobling av årets omsetning kun gjennom denne ene kampanjen.

1000 nye investorer i uken

Men det er ikke bare pilene for tilrettelagt kapital som peker oppover. Det gjør de fleste parameterne Folkeinvest måler seg etter.

Antall gjennomførte kampanjer har gått fra 32 i 2020 til 47 hittil i år. Gjennomsnittlig antall investorer per kampanje har gått fra 137 til 243 i samme periode. Og gjennomsnittlig innhentet kapital per kampanje har økt fra tre millioner kroner til 5,4 millioner kroner.

Det samme gjelder antallet investorer i «crowden». Ved årsskiftet var det 12.500. Nå er de blitt 25.500.

– I august og september har vi fått inn 1000 nye investorer i uken, forteller Holt stolt.

– Hva er det som gjør at det har tatt av slik?

– Det er mange faktorer, vi har hatt markedet på vår side blant annet, men fremfor alt tror jeg det beror på at vi har vært tro mot vår filosofi om å demokratisere kapitalmarkedene. Man må kunne sitte i Ål og ha mulighet både til å investere og ikke minst til å kunne hente penger, sier Holt.

– Holder man fast i et slikt tankesett, greier man til slutt å engasjere folk flest. Da får man en viral effekt, legger hun til.

Kartene over hvor investorene bor og hvor hovedkontoret til bedriftene som henter penger er, gir også en indikasjon på at selskapet er på god vei å finne frem til folk over hele Norge. Selv om Oslo og Trondheim er klart mest representert, begynner spredningen over landet å bli ganske så god.

Ønsker å være tro mot navnet

Det siste året har Folkeinvest tilrettelagt for stadig større kampanjer. I slutten av juni tok de tilbake norgesrekorden da Businessclass.com hentet 26,2 millioner kroner via Folkeinvest og i tillegg fikk inn to millioner kroner fra investor Einar Øgrey Brandsdal etter at emisjonen var lukket.

Holt er imidlertid veldig bevisst på at Folkeinvest må være tro mot navnet sitt og ikke glemme dem som ønsker å hente mindre beløp.

– Beveger vi oss bare oppover vil vi til slutt ende opp som et tradisjonelt verdipapirforetak. Det er ikke det vi prøver å bli, sier Holt.

Hun mener tvert imot at det hadde vært interessant å utforske mulighetene for å kunne tilrettelegge for betydelig mindre emisjoner, helt ned mot 300.000-400.000 kroner. Dette er et segment med primært unge aktører, som har lavt kompetansenivå på kapitalinnhenting og selskap med svært kort historie

– Hvis man kan finne en måte å håndtere disse aktørene på uten at vi som tilrettelegger taper for mye penger, så vil dette kunne være et svært viktig bidrag i økosystemet. Her gjenstår fortsatt mye arbeid, sier Holt.

Økte inntekter men ikke pluss

Til tross for at de fleste pilene peker oppover tror ikke Holt at 2021 vil ende i pluss, selv om inntektene etter august er opp med 70 prosent sammenlignet med hele 2020.

Skulle august alene være retningsmerket, ville den prognosen nok være annerledes. Av årets driftsinntekter på totalt 8 ,5 millioner kroner kom to millioner inn i august alene.

Men inntekter kommer sjelden uten kostnader. Blant annet har selskapet gått fra fem til 16 ansatte siden årsskiftet. Dermed er driftsresultat etter august likevel på minus 720.000 kroner.