bærekraft

Energi.AI skal lage klimaregnskap for Vekstra

Regnskapskjeden Vekstra vil la kundene måle egne klimagassutslipp, og inngår en ny avtale med Anders Lier og Energi.AI for å få det til.

Anders H. Lier (CEO/Founder), Hanne Ek (CFO/Co-founder), Brian West (Head of Business Development / Co-founder) og Christel Mathiesen (Head of Carbonunity /Co-Founder)
Publisert Sist oppdatert

– Ved å forstå bedriftens karbonavtrykk, kan bedriften ta forretningsbeslutninger som er bra for selskapet og miljøet. Bærekraft er en viktig del av vår strategi. Sammen med Energi.AI kan vi starte reisen for våre kunder slik at de blir klimanøytrale, sier Trond Brenden, administrerende direktør i Vekstra, i en pressemelding.

Får tilgang til 12 000 kunder

Gründer Anders H. Lier i Energi.Ai er kjent som impact-investor og tidligere toppsjef i Katapult. I fjor dro han i gang et nytt «impact scaleup»-studio ved navn Propell. Han svært fornøyd med avtalen, som gir Energi.AI mulighet til å tilby sitt produkt til Vekstra og deres 12.000 kunder. Vekstra tilbyr fra før tjenester innen regnskap, økonomisk analyse, kontroll og rådgivning.

– Vi er veldig fornøyd med at Energi.AI nå er integrert med Regnskaps-Norges rapporteringsstandard NSRS. Med disse to verktøyene samlet, vil vi kunne levere en klimarapport sammen med det ordinære regnskap som vi vanligvis leverer. Vi kan nå bidra til grønn vekst for Vekstra sine kunder, sier Karin Austeng, markedssjef i Vekstra.

Økte krav til rapportering

I 2020 la EU frem "The European Green Deal" – EUs grønne giv. En del av EUs grønne giv er handlingsplanen for bærekraftig finans. For å fremme bærekraftig økonomisk aktivitet, skal EU innføre ulike tiltak. Det vil for eksempler bli innført krav om rapportering på hvilke deler av omsetningen som kommer fra bærekraftige aktiviteter. Bank- og finanssektoren må i tillegg rapportere på andelen av produktene de tilbyr som tilfredsstiller kravene for bærekraft innenfor EU sine krav. Tiltakene trer fullstendig i kraft i EU fra 1 januar 2023. Lovgivningen forventes å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Samtidig som kravene til rapportering av utslipp øker, vet få hva sitt karbonfotavtrykk er. Dette har Energi.Ai løst gjennom å integrere ERP (Enterprise Resource Planning), og regnskapssystem for å måle klimagassutslipp. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Propell.AI.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*