FinTech

DNB tar kryptogrep – henter inn Kaupang-gründer

For fem år startet Nikolai Nyrud Gobel meglertjenesten Kaupang Krypto. Nå bytter han side og skal hjelpe storbanken inn i en ny verden.

Nikolai Nyrud Gobel forlater selskapet han startet for fem år siden og går til DNB.
Publisert Sist oppdatert

– Etter flere år i samme selskap var jeg moden for nye utfordringer. Jeg var i dialog med flere, men det var DNBs nysgjerrighet på å utforske et landskap jeg kjenner veldig godt til og brenner for som ble avgjørende. Så er det jo spennende å se på dette med bankbrillene på, forteller Nikolai Nyrud Gobel i en pressemelding.

Utad sett har DNB har tilsynelatende holdt seg rimelig avventende til kryptoverdenen den siste årene. Hvis DNB og krypto er blitt nevnt i samme setning har det oftest handlet om spørsmål rundt antihvitvaskning og terrorfinansierng og folk som er blitt nektet å bruke kryptogevinster i forbindelse med boligkjøp.

Men når omtrent ti prosent av alle nordmenn eier kryptovaluta og en undersøkelse utført av EY og Arcane Crypto at det det blant nordmenn under 39 år er betydelig fler som eier kryptovaluta enn som eier aksjer. 330,000 mot 198.000 i 2022, er det blitt uunngåelig også for storbanker å forholde seg til den nye kryptoverden.

– Som med alle nye teknologier som er relevante for vår virksomhet utforsker vi hvilke posisjoner vi kan ta i fremtiden, og hvordan det kan gjøres på en ansvarlig måte i tråd med regelverksutviklingen på området, sier Ole Morten Sunde, Innovation Manager i Products & Innovation i DNB i meldingen.

Tidlig fase

I rollen som bankens nye produktekspert på digitale aktiva skal Gobel jobbe med hvordan teknologien kan komme til å påvirke finansnæringen i fremtiden, og hvordan finansnæringen kan utforske bruk av teknologien for å forbedre prosesser og møte kundebehov. Gobel kommer fra Kaupang Krypto, en meglertjeneste for kryptovaluta som Gobel selv startet opp for fem år siden.

Selv om DNB nå mer aktivt skal utforsker mulighetene med digitale aktiva, vil ikke , banken behandle kryptohenvendelser fra kunder annerledes med det første, ifølge -Sunde..

– Vi er i en tidlig fase hvor vi utforsker potensialet til teknologien og stiller mange spørsmål. Vi behandler dette området på lik linje med annen ny teknologi innen finans. Vi ønsker å lære mer og forstå hvilke muligheter som finnes for oss som bank. Det betyr blant annet at vi jobber med å finne ut av vår mulige plass i økosystemet. I denne prosessen blir kompetansen og den praktiske erfaringen til Nikolai viktig for oss, sier han.

Regulatorisk modning

DNB opplever økende regulatorisk modenhet rundt digitale aktiva hvor nasjonale myndigheter som Norges Bank, Finanstilsynet, Økokrim og Skatteetaten bygger opp kompetansemiljø innen krypto.

– Dette er viktig fordi det er et stort behov for regulering, avklaringer og veiledning. På sikt kan dette gjøre området tryggere for kunder og bidra til at regulerte finansinstitusjoner kan utforske mulighetsrommet og utvikle relevante tjenester med god risikostyring. Etter hvert som bruk og håndtering av digitale eiendeler innarbeides mer hos regulerte finansielle aktører kan det blant annet bidra til å forenkle kampen mot økonomisk kriminalitet og styrke skatterapporteringer, avslutter Sunde.

Hold deg oppdatert på det siste og viktigste om fremtiden innen bank- og finansbransjen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilken bransje jobber du i?*