BANK OG FINANS

Derfor får DNB fortsette med Sbanken, tross at Bulder måtte bytte navn

Navnet «Bulder Bank – fra Sparebanken Vest» fikk nei fra myndighetene. Det hindrer ikke Finanstilsynet fra å gi «Sbanken – et konsept fra DNB Bank» en sjanse.

Forskjellen mellom tillat og ikke tillat i bankverden, kan iblant være veldig liten.
Forskjellen mellom tillat og ikke tillat i bankverden, kan iblant være veldig liten.
Publisert Sist oppdatert

I dag trer fusjonen mellom DNB og Sbanken formelt i kraft. Det betyr også at Sbanken ikke lenger er en selvstendig bank, men et konsept i DNB med alle begrensninger det fører til i hvordan virksomheten skal omtales og beskrives.

For Finanstilsynet er det ekstremt viktig at bank-konsepter, som Bulder, Himla Banktjenester, Nybygger.no og nå Sbanken, aldri skal kunne oppfattes som frittstående virksomheter i kundenes øyne.

Det var det Sparebanken Vest og Bulder Bank mislyktes med først i Finanstilsynets og siden også Finansdepartementets øyne, da det ble bestemt at bank-begrepet måtte fjernes fra navnet.

LES MER: Sbanken Bedrift legges ned etter sammenslåingen med DNB

Spent venting

Departementets endelige avgjørelse kom i begynnelsen av oktober i fjor. Det var tre dager etter at DNB hadde sendt inn den formelle søknaden om fusjon, inkludert en søknad om å få videreføre Sbanken-navnet som konsept i DNB.

Selve fusjonen brukte ikke Finanstilsynet veldig lang tid på. Den ble godkjent rett før jul. Avklaringen om navnet drøyde imidlertid helt til midten av mars.

– Med tanke på at Bulder Bank måtte bytte navn, og at svaret på deres egen søknad trakk ut i tid, fryktet dere noen gang at det skulle bli nei?

– Vi var trygge på at vi hadde levert en solid søknad, men var selvsagt likevel spente på om vi ville få et ja til å beholde navnet Sbanken, skriver Hanne Krum, leder for markedsavdelingen i Sbanken til Shifter.

Hanne Krum, leder for markedsavdelingen i Sbanken t.v og Aina Lemoen Lunde, direktør for marked og digitalt salg i DNB.
Hanne Krum, leder for markedsavdelingen i Sbanken t.v og Aina Lemoen Lunde, direktør for marked og digitalt salg i DNB.

– Finansdepartementet har vært tydelige på at det er helheten som er avgjørende, og denne har vi jobbet grundig med, skriver Aina Lemoen Lunde, direktør for marked og digitalt salg, som har jobbet med søknaden for DNBs regning.

LES MER: DNB må trolig skrote Sbanken-navnet

Avgjørende punkter

Tiltakslisten fra DNB/Sbanken som skal sørge for at Finanstilsynet er fornøyd, omfatter syv punkter (se faktaboks) og prøver å dekke alt det som Sparebanken Vest og Bulder fikk kritikk for.

Syv tiltak som skal sikre at Sbanken-navnet overlever

• DNB ønsker å bruke Sbanken-navnet som et eget kundekonsept innenfor DNB Bank ASA. I markedsføringen av konseptet skal «Sbanken – et konsept fra DNB Bank» benyttes.

• Sbanken-logoen vil endres etter fusjonen og inngå som symbol i det nye konseptet, på linje med andre symboler som benyttes i DNBs øvrige kundekonsepter.

• At Sbanken er et konsept i DNB Bank vil fremgå av informasjonsmateriell, ved særskilt informasjon til gamle og nye kunder, nettsider, app og «tone of voice».

• Det skal fremgå på hjemmesider/app at tilbud som gis til kunder, vil være knyttet til DNB Bank/DNB Boligkreditt som avtalepart.

• sbanken.no videreføres som domenenavn, mens e-postadresser vil endres til sbankendnb.no

• Der Sbanken-konseptet har egne konti i sosiale medier, vil det fremgå at Sbanken er et konsept i DNB Bank ASA.

• I formelle dokumenter vil det fremgå at tjenestene leveres av DNB bank ASA som avtalepart.

Departementet skrev i sin avgjørelse fra oktober i fjor at «det er en skjønnsmessig og glidende overgang mellom lovlig markedsføring av konsepter og ulovlig fremstilling av en del av et finansforetak som et selvstendig foretak».

Det poengteres også at det ikke er konkrete enkeltelementer som avgjør om markedsføringen i strid med lovens regler, men helheten i fremstillingen. Det betyr at også detaljer som å snakke om «ansatte i banken», når «banken» ble «etablert», eller snakke om å bli kunde «i banken» og lignende, kan bidra til at markedsføringen krysser grensen for hva som er tillatt i like stor grad som ordet bank blir brukt i merkevarenavnet.

Finansdepartementet slår også fast at teksten Finansforetakslovens § 2-21 ikke fører til et generelt forbud mot å bruke ordet «bank» i sekundære forretningskjennetegn.

LES MER: Kundestorm ble laber bris – Sbanken har flere kunder nå enn før fusjonen

Skal få prøve seg

Med andre ord selv: om Sparebanken Vest og Bulder ikke klarte å leve opp til kravene i sin omtale av konseptet, betyr det ikke automatisk at DNB og Sbanken ikke skal få prøve seg.

– Vurderingstemaet for Finanstilsynet har vært i hvilken grad det er tilstrekkelig tydeliggjort overfor potensielle og eksisterende kunder at Sbanken er et bankkonsept og ikke et eget finansforetak. Om det er et nyetablert bankkonsept eller bruk av en tidligere merkevare som bankkonsept er ikke avgjørende, skriver direktør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugrein i Finanstilsynet i et svar til Shifter.

LES MER: DNB får kjøpe Sbanken

Bommet på første førsøk

Det første forsøket på å informere Sbanken-kundene om hva som skjer etter 2. mai ble publisert på Sbanken nettsider i slutten av januar. Den var ikke tydelig nok, mente Finanstilsynet.

I brevet fra 16. mars står det følgende: «Informasjonen som er gitt på nettsiden, oppfyller etter Finanstilsynets vurdering ikke kravet til tydelig og klar informasjon». og eksemplifiserte det setninger som «også i fortsettelsen vil Sbanken skille seg fra DNB gjennom heldigitale, enkle løsninger, åpne priser og like betingelser for alle».

Ifølge Hanne Krum i Sbanken er ordlyden i de konkrete tilfellene som Finanstilsynet viste til rettet opp.

MELD DEG PÅ FINSHIFT- nyhetsbrevet som kommenterer ukens viktigste fintech-nyheter.

Bulder forventer lik behandling

Hva synes så Sparebanken Vest og Bulder om det faktum at Sbanken får en mulighet til å prøve seg med bank i navnet etter at de selv måttet fjerne det.

Bulder-sjef Simen Eilertsen.
Bulder-sjef Simen Eilertsen.

– Vi er ikke opptatt av DNB og Sbanken skal få mindre handlingsrom, men vi forventer jo at Finanstilsynet behandler saken til Sbanken-konsept likt som Bulder fremover, sier Bulder-sjefen Simen Eilertsen til Shifter.

Eilertsen, som svarer på vegne av Sparebanken Vest, legger til at man for egen del er ferdige med med navnesaken og har gått videre som Bulder.

Klare betingelser

Bulder-sjefens forventning ser ut til å blir innfridd. Finanstilsynet er veldig tydelige på at det finnes klare betingelser for at DNB over tid skal kunne fortsette å bruke Sbanken om sitt nye konsept.

I et brev til DNB 3. mars skriver tilsynet : «Finanstilsynet forventer at DNB, ved bruk av Sbanken-navnet, i alle sammenhenger opplyser kundene på en tydelig og klar måte at Sbanken ikke er et eget finansforetak, men er et konsept i DNB eller gir opplysninger med tilsvarende meddelelseseffekt. Det må også gå klart frem i all skriftlig og muntlig kommunikasjon med kunden at det er DNB som er kundens avtalemotpart. Banken bør også vurdere om det skal settes inn andre informasjonstiltak for å informere om at Sbanken ikke lenger er et eget finansforetak.»

Til Shifter skriver Ann Viljugrein:

– Reglene om foretakenes etterlevelse av navnebruk vurderes ut ifra den informasjonen som foreligger til enhver tid. Finanstilsynet har i brevet til DNB gitt uttrykk for hva det forventer av foretakets informasjon og markedsføring og påpekt at det kan fattes pålegg om endring av merkenavn hvis bruken ikke oppfyller kravene i finansforetaksloven § 2-21.

Bare vurdering, ikke vedtak

Hun poengterer også at Finanstilsynet foreløpig bare har gitt en vurdering som sier at DNB kan bruke navnet Sbanken.

– Et eventuelt vedtak, herunder vedtak om pålegg om retting, er generelt først aktuelt når et navn faktisk er tatt i bruk, skriver Viljugrein.

– Sett til Bulder-avgjørelsen, er dere sikre på at dere over tid vil klare å opprettholde alle tiltak, slik at ikke Finanstilsynet vil fatte et fremtidig pålegg om endring av merkenavn.

– Framover må vi sørge for at vi kommuniserer på en slik måte at kundene forstår at Sbanken fra og med 2. mai er et konsept i DNB – og ikke lenger et selvstendig finansforetak. Men at den populære merkevaren og de gode kundeopplevelsene skal være med videre, skriver Hanne Krum i Sbanken til Shifter.

Abonner på nyhetsbrevet FinShift

Hold deg oppdatert på det siste og viktigste om fremtiden innen bank- og finansbransjen

Ja, takk!

Powered by Labrador CMS