Jan Erik Kjerpeseth (t.v), Knut Eilif Halgunset og Ingar Bentsen (nederst til høyre) er fintech-ledere i hver sin by.

Fintech er fortsatt småtassene i finans: I lille Norge må det samarbeides for å bli store

Publisert Sist oppdatert

Av Trine Melheim Næss

Norske byer må samarbeide for at Norge skal lykkes globalt innen finansiell teknologi, fronter banksjef i Bergen.

FinTech-aktører har foreløpig knapt utfordret bankenes dominans når det kommer til distribusjon og levering av finansielle tjenester, ikke minst når det kommer til resultater, viser en fersk rapport fra Fintech Mundi og MagnaCarta.

Den samlede verdsettelsen av alle fintech-'unicorns' er på 6,9 billioner amerikanske dollar, og rekker ikke engang opp til knærne til den minste av Europas ti største banker, viser rapporten som «tar temperaturen» på hvordan det står til med finansinstitusjoner og fintechs over hele Europa, Midtøsten og Afrika.

Selv i Storbritannia der offensive myndigheter og press fra forbrukerne har skapt en rekke utfordrere, har 70 prosent av kundene fortsatt en av de fire største «gamlebankene», ifølge rapporten.

Bekymrede banker

Ekspertene bak Mundi-rapporten peker på to motstridende krefter som må forenes før neste fase av det store skiftet innen finansiell teknologi kan begynne:

• Som et resultat av fintechs begrensede suksess, har en del av den tidlige entusiasmen lagt seg. Dette er erstattet med selvransakelse og en bekymring for bankenes evne til å operere med to hastigheter - en institusjonell og en for innovasjon.

Så liten er fintech-bransjen, men mange spår at veksten vil eksplodere med det nye betalingstjenestedirektivet til EU. Ill: Fintech Mundi/MagnaCArta

• Fintechs er på sin side i et skaleringsrace, der startups realiserer at størrelse og salg begrenser deres evne til å konkurrere med de etablerte. De vellykkede fintechene utnytter mulighetene som ligger i digitaliserte tjenester, som selvforsterkende vekst og nettverkseffekter. De kan ekspandere globalt, samtidig som kostnadene knyttet til veksten kan holdes nede.

Må samarbeide for å bli verdensledende

Her i Norge gires det nå opp for å ligge foran i det som nå skjer. Tre norske storbyer har satt inn støtet for å bli ledende innen finansiell teknologi, med egne klynger etablert; Oslo, Bergen og Trondheim.

-- De norske aktørene må samle seg fremfor å konkurrere mot hverandre i hver sin by, fronter Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest og styreleder i Finance Innovation, Bergens fintech-klynge.

Norge har et stort potensial til å bli ledende innen eksport av finansteknologi, ifølge en Menon-rapport utarbeidet på vegne av Sparebanken Vest, med en benchmarking av norsk finansiell teknologi mot andre land.

-- Ifølge rapporten, er Norge spesielt godt rustet til å utvikle sterke fintech-miljøer fordi vi har et finansielt system blant de beste i verden - og er blant de mest digitaliserte og teknologisk avanserte landene i verden.

-- Skal man overleve det digitale skiftet, må man spille på lag i et nasjonalt økosystem der alle jobber sammen for at Norge skal bli en verdensledende fintech-nasjon. Vipps-suksessen har gitt vind i seilene, tror Kjerpeseth.

Liv Freihow i IKT-Norge og Ingar Bentsen i TheFactory lanserte Oslo Fintech Hub tidligere i år. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Gleder seg til EU-direktiv 

Fra midten av januar innføres EØS-direktivet (PSD2) som krever at bankene åpner infrastrukturen sin for tredjeparter. Både banker og fintec-aktører ser frem mot de store mulighetene som ligger i PSD2 og åpne APIer. Bankene vil utfordres ytterligere av startups, men også teknologiganter som Apple, Alibaba og Facebook.

Mundi-rapporten skriver at til tross for de store utfordrerne fra USA og Asia, er Europa godt plassert for å spille en sentral rolle i realiseringen av en markedsplass for digitale økonomiske tjenester. Mer enn halvparten av alle fintech-navene i Global Fintech Hubs Federation, kommer fra disse områdene. De er også vert for 7 av 16 planlagte eller etablerte "regulatoriske sandkasser", ordninger der startups kan prøve ut sine produkter eller tjenester på vanlige kunder, uten at de trenger en full banklisens for eksempel.

Torger Reve under konferansen "Kampen om kompetansen". Foto: Bjørn Fuldseth, NTFK, Flickr

Begrenset samarbeid

I Norge er det etablert 80 store og små fintech-selskaper, og antallet øker raskt.  Men samarbeidet dem imellom er så langt ganske begrenset.

-- Vi ser at de norske fintech-miljøene har forskjellig tilnærming mot et felles mål, som er å sette Norge sentralt på det internasjonale fintech-kartet. Vi er, i motsetning til flere av de andre initiativene, gründerstyrt og svært opptatt av lokal forankring både blant startups og næringsliv. Vi mener gründerne må få styre, og ikke bli styrt, sier Ingar S. Bentsen, styreleder i Oslo FinTech Hub og daglig leder i TheFactory.

-- De norske bankene og finansaktørene har gjerne sterk forankring her til lands, men ikke i resten av Norden og Europa. Norge har der en utfordring i seg selv, lenge før du går ned på regionsnivå, fortsetter Bentsen og sammenligner med Finland og Helsinki, som har et helt annet utgangspunkt, blant annet fordi Nordens største bank, Nordea, har sitt hovedsete der.

Oslo som hovedsete

Professor ved Handelshøyskolen BI, Torger Reve, mener det er naturlig at Oslo har en sentral del i en fintech-satsing, ettersom en vesentlig del av finansnæringen sitter i hovedstaden.

-- Nesten alt skjer i Oslo. Her ligger alle tilsyn, Norges Bank, consulting-virksomhet, revisjon og IT. Alt finansnæringen bruker.

Finn Haugan, konsernsjef i SpareBank 1 SMN, fikk æren av å åpne F3 sammen med kollega Knut EIlif Halgunset og Haakon Skar, daglig leder for NTNU Accel, tidligere i år. En gammel telefonledning gjorde jobben som snor og symbol på teknologiske fremskritt. Foto: Sophie Bergersen.

Men i verdenssammenheng blir Oslo liten.

-- Det er et sug etter fintech, men det vil ikke komme fra små steder eller små banker. Det er de største sentra som kommer til å transformere dette. Men om det blir USA, Kina eller Norden er ikke godt å si, sier Reve.

Han fremhever Stockholm og Helsinki som sentrale sentra av en større akse for et nordisk samarbeid.

-- Hvorfor Norden?

-- Fintech kan bli en nordisk disiplin, fordi man er så langt fremme digitalt og har aktører som har kommet langt, som Klarna. Så her ligger en slik mulighet, men vi er oppe mot veldig sterke internasjonale krefter, sier Reve.

Trønderfinans

I Trondheim har SpareBank 1 SMN tatt initiativet til FinTech-inkubatoren «F3 Finance for future». Inkubatoren er driftet av NTNU Accel AS og åpen for alle aktører.

-- Vi har et fortrinn med det sterke miljøet i og rundt NTNU. Vi har også tilgang på unik kompetanse innenfor selskaper som har blitt globale, som Arm, Fast og SigniCat, sier Knut Eilif Halgunset, leder for digital utvikling i banken og prosjektleder for F3.

Halgunset fremhever at Trondheim er arena for store globale aktører som Google og Yahoo, samt at det er et tungt og voksende miljø innenfor kunstig intelligens og maskinlæring i byen.

Penger flyter som vann

For at partene innen fintech skal oppnå suksess må de stole på et samarbeid med partnere over hele økosystemet.

-- Det starter ikke i Bergen, Trondheim eller Oslo. Fintech må være ”born global”. Penger flyter frem og tilbake som vann. Kunnskap er driveren, og er mer tilgjengelige i nettverk. Det gjelder å tenke enda smartere enn de smarteste hodene. Det er hvordan man samarbeider i økosystemet og sammenstiller alle datapunkter til kunnskap og innovative løsninger, som er utslagsgivende, ifølge professor Tor W. Andreassen, leder for senter for Tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH).

To forhold er avgjørende for en region som ønsker å være et hovedsete for en norsk fintech-satsing.

Den ene ingrediensen er hvilket utgangspunkt regionen har for finansmiljøet i den aktuelle regionen: det vil si hvilke aktører finnes. Dernest handler det om koblingen mellom næringen og forskning.

-- Er det avgjørende å ha et nasjonalt samarbeid for å lykkes?

Samarbeid er i vinden: Rune Bjerke (t.h), konsernsjef i DNB og påtroppende styreleder i Vipps, og Finn Haugan, konsernsjef i SpareBank 1 SMN på vegne av SpareBank 1-alliansen tidligere i år, da det ble klart at flere banker satser sammen på Vipps. Litt senere på året var det klart at Vipps, BankID og BankAxept slås sammen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

-- Det er i hvert fall bedre enn regional konkurranse. For å få de beste ut av hverandre.

Dersom viljen til å samarbeide ikke er sterk nok, ser det mørkt ut.

Opptatt av London

Det er ikke snakk om enten eller for Kjerpeseth og Finance Innovation. Han mener det fint går an å samarbeide nasjonalt, samtidig som man knytter bånd internasjonalt. Bergensmiljøet ble nylig utpekt som nasjonal fintech-klynge (Arena) av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge.

-- Vi ser spesielt til London og Level 39. Men ved å få til et norsk løft vil vi automatisk bli en enda mer interessant samarbeidspartner for andre aktører i hele Europa. Internasjonale virksomheter som DNB, PwC, Deloitte og Capgemini, som alle er blant grunnleggerne av Finance Innovation, har utvilsomt et flernasjonalt perspektiv når de tenker FinTech, sier Kjerpeseth.

Innovasjon Norge støtter Kjerpeseth, og mener det hele ikke bør være et spørsmål om geografi.

-- Det viktigste er å få mobilisert et sterkt team som kan stake ut kursen. I neste omgang bør man se nærmere på hvor tyngdepunktene innenfor fellessatsingene bør være. FinTech er drevet av tilgang og nærvær av teknisk kompetanse, muligheter for å realisere initiativer og tilgang til kompetanse fra finansmiljøer, sier Kristianne Paasche, som er ansvarlig for klynge-arbeidet i Innovasjon Norge.

Dårlig tid

Knut Eilif Halgunset i SpareBank 1 SMN og F3 frykter at andre nasjoner skal kjøre fra Norge i utviklingskappløpet.

-- Med tusenvis av nye fintech-startups i USA første halvår 2017, og tilsvarende i Europa, så er vi på vei til å stå igjen på perrongen når teknologitoget nå går. Selv om det gjøres svært mye bra i Norge er det slik at når vi ser på den enorme satsingen andre steder i verden har vi allerede for dårlig tid, sier Halgunset.

For de store kommer. Det er bare et spørsmål om tid og hvem som kommer til å revolusjonere næringen.

-- Norden er et interessant sted der man kan teste ut digital ”readyness”. De store har så liten innovasjonskapasitet at de må hente fra mindre aktører, men da nytter det ikke å ha fire ulike systemer eksempelvis. Det gjelder å være stor på nettverksøkonomi, og vinneren vil ta alt, hevder professor Reve på BI.

Og når blockchain kommer for fullt, kan dette erstatte finansnæringen totalt, fortsetter professoren.

-- Sjansen for å lykkes innen fintech er liten, men jeg ønsker alle lykke til.

---------------------------------------------------------------------------

Hva kreves for å være ledende i Fintech?

- 12 funn fra Mundi-rapporten:

1 Fokus på å fikse et bestemt problem eller friksjonspunkt som virker innenfor begrensningene i eksisterende regler og rammeverk.

2 Kraftig visjon og sterk ledelse ovenfra.

3 Gå for skalering, og skalér opp raskt.

4 Tenk globalt fra begynnelsen, med en klart definert løsning.

5 Ydmykhet. Erkjennelse av at suksess krever samarbeid på tvers av økosystemet.

6 Lag vinn-vinn-scenarier for at samarbeid med eksterne partnerne blir en suksess.

7 Legg inn data og analyser i virksomheten for å fremme en kultur med kontinuerlig forbedring.

8 Verdsett relasjoner og omdømme. Balanser virtuelle og virkelige kundekontaktpunkter.

9 Bygg egenkapital inn i strategien for å administrere og anskaffe talent.

10 Bygg relasjoner med regulatorer. Ta ansvar for utviklingen av økosystemet.

11 Godta at smidig utvikling ikke er forbigående. Det er fremtiden.

12 Det er et løp, ikke en sprint. Forstå at suksess ikke skjer over natten.