Lawrence Wintermayer i Innovative Finance. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

I Storbritannia kan teknologigründere teste finanstjenester på ordentlige folk. I Norge koster konsesjonene skjorta og startups risikerer bøter

Publisert Sist oppdatert

Nå vil den norske IT-bransjen ha en "sandkasse" for bedrifter som vil teste ut ny finansiell teknologi, på samme måte som legemiddelindustrien prøver ut medisiner.

24 bedrifter har sluppet inn gjennom nåløyet i det britiske finanstilsynets nye «sandbox» for finansiell teknologi (fintech). Der kan gründere og innovatører i store selskaper prøve ut nye fintech-løsninger, uten at de trenger å søke om kostbare konsesjoner eller for den saks skyld risikerer bøter fordi de ikke holder seg til det gjeldende regelverket. Det hele skjer under nøye oppsyn og rådgiving fra tilsynet. Konseptet er en del av Project Innovate, de britiske myndighetenes satsing på innovasjon innen finansiell teknologi.

– Denne «sandkassa» kan spille en enormt viktig rolle i å hjelpe selskaper med å få nye og spennende ideer raskere ut i markedet, sa Christopher Woolard, direktør for strategi og konkurranse i det britiske Finanstilsynet, da konseptet ble lansert i våres.

Beskyttet sfære

Det britiske prosjektet er så vidt i gang, og det gjenstår å se om det vil skape resultater i et miljø som fortsatt er sterkt preget av britenes nei til videre medlemskap i EU. Ekspertene tror at «lekegrinda» eller «sandkassen» kan gi et løft for britiske startups innen finansteknologi.

– Bedriftene får en mulighet til å teste ut produktene i en beskyttet sfære. De slipper å bruke store summer på skalering, for så å finne ut at etterspørselen ikke er god nok den dagen de lanserer produktet i det vanlige markedet, sier direktør Lawrence Wintermeyer i Innovate Finance, en av organisasjonene som har lobbet hardest for det nye konseptet.

Tanken er at det også skal bli enklere å få investorer til å finansiere satsingen når produktet er testet ut på en mindre gruppe vanlige kunder først.

– Når investorene ser at man har lykkes med den første delen, kan de vurdere om de vil bli med på en skalering, sier Wintermeyer.

Billig inngangsbillett

Sterke krefter i den norske fintech-bransjen hevder det haster å innføre en lignende ordning i Norge, slik at norske bedrifter ikke skal havne bakpå.

Alle som skal drive finanstjenester her til lands må ha tillatelse fra Finanstilsynet, slik det også er i Storbritannia.En bankkonsesjonen forutsetter for eksempel at selskapet stiftes med minst 5 millioner euro i aksjekapital.  Enklere betalingstjenester har imidlertid en lavere inngangsbillett. Men det ligger også i de nye fintech-tjenestenes natur, at de kan være vanskelig å plassere i noen bås.

Kapitalkravet blir krevende for små fintech-gründere som vil teste ut ideene. Britenes løsning er altså at finanstilsynet leier bedriftene i hånda under testperioden. Selskapene får først en begrenset godkjenning, med de tillatelsene som er strengt nødvendig for å teste ut ideen. Når testingen er over, og de ønsker å lansere i det store markedet, må de likevel oppfylle de ordinære kravene. Men da skal det i teorien ha gått langt raskere å få realisert ideen.

Regelverk fra en annen tid

IKT Norge er en av dem som ønsker å innføre den finansteknologiske «sandkassa» her til lands. Og den britiske ordningen var derfor et tema i organisasjonens FutureBank Forum nå nylig, der nevnte Lawrence Wintermeyer fra Innovate Finance deltok.

– Målet vårt er å få en slik «sandkasse» her i Norge også. Hvis Norge skal være et attraktivt marked for fintech, trenger vi innovasjon i regelverket. En av hovedutfordringene her i landet er tilgangen til kapital. Mer innovative reguleringer vil gjøre det lettere å få finansiering og også tiltrekke seg flere og bedre selskaper, tror Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT Norge.

Liv Freihow i IKT-Norge. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Hun mener dagens regelverk er laget for en helt annen tid.

– Nå har vi små tech-selskaper som konkurrerer med store finansinstitusjoner om å levere morgendagens digitale finanstjenester. Regelverket må tilpasses slik at ny teknologi og mindre aktører ikke utestenges fra markedet. Fintech byr på store næringsmuligheter for Norge. Det fordrer at vi bygger et økosystem der et smidig regelverk og tilgang til kapital er viktige ingredienser, sier Freihow.

IKT Norge er i dialog med Finansdepartementet om behovet for innovasjon i regelverket her i Norge, og har sammen med Innovate Finance invitert til en studietur til London for å se på den britiske «sandbox»-løsningen.

Må sikre kundene

Når barn leker i «sandkassa», vil det nødvendigvis søles litt grus over kanten. Finanstilsynet i Storbritannia legger ikke skjul på at det er utfordringer med ordningen. Det gjelder blant annet forholdet til forbrukerne.

Kundene må være fullt ut informert om konsekvensene av å være med på «testingen». Forutsetningene må være meget klare. Det kan også være aktuelt å sikre vanlige folk full forsikring og «pengene tilbake» dersom noe skulle gå galt.

Lawrence Wintermeyer i Innovate Finance drar paralleller til legemiddelindustriens testregime. Medikamentene prøves ut på en mindre testgruppe, før de slippes i det «ordentlige» markedet.

– Folk som frivillig melder seg som testpersoner til nye medisiner, kan få alvorlige bivirkninger. Det er en del av den kliniske prosessen, sier Wintermeyer.

På samme måte løper kundene som bruker tjenestene til bedriftene i «den finansielle sandkassa» en viss risiko. Men det viktigste med en slik «sandkasse» er at fintech-startups kan leke seg uten å få tilsynsmyndighetene på nakken, ifølge Wintermeyer.

Riktignok har ikke de små fintech-gründerne godkjenningene og lisensene som de store bankene har. Wintermeyer understreker at det likevel har vært forholdsvis strenge krav til bedriftene som blir sluppet inn i den finansteknologiske lekegrinda. Han tror konsekvensene for forbrukerne vil være marginale.

– Fordelene med en slik «sandkasse» er så mange, at det oppveier de eventuelle negative sidene, mener Wintermeyer.