Experis Academy tilbyr graduateprogram utviklet i samarbeid med Noroff School of Technology and Digital Media og bedrifter med behov for spesifikk IT-kompetanse.

25 bedrifter sikrer seg lønnede IT-studenter fra norskutviklet konsept

Publisert Sist oppdatert

Nå sikter ett år gamle Experis Academy mot flere europeiske byer - og målgrupper: "Men vi kan ikke tette gapet alene", sier sjefen.

I 2017 svarte 60 prosent av IKT Norges medlemsbedrifter at mangel på riktig IT-kompetanse er en hindring for økt vekst i selskapet. 38 prosent svarte at de hadde hatt ledige IT-stillinger de ikke hadde fått besatt de siste 12 månedene.

To år senere er funnene høyst representative, hevder IKT Norge-sjef Heidi Austlid, også dokumentert i en nyere rapport, som Shifter omtalte i mai.

– Det vi fremdeles får aller mest tilbakemeldinger på, er mangelen på kompetanse. Den bare øker og øker, sier hun og understreker:

– På kort sikt er det en stor utfordring. På lang sikt er det et dramatisk problem. 

IKT-Norges sjef, Heidi Austlid. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Les også: Norske startups sakker akterut i kompetanse-kampen: Vil ha «fast track» for utenlandsk arbeidskraft

Lønnet utdanning

I en rapport fra 2018 tegner IKT-Norge et bilde av behovet for en "gjennomgripende endring av kompetansenivå, prosesser og organisering for fortsatt velferdsstat".

Blant initiativer fra sidelinjen, dukker Experis Academy opp. IT-utdanningsprogrammet er utviklet i et samarbeid med konsulentselskapet Experis, fagskolen Noroff samt en rekke norske bedrifter.

– I over ett år møtte jeg flere hundretalls bedrifter, for å forstå hvordan et program skulle se ut. Experis sitter også på mye kunnskap om kundenes behov. Det er en stor fordel, sier Marko Valsamidis. 

Han leder programmet som tilbyr studenter tre måneder lønnet utdanning og sertifisering, deretter 12 måneder i full jobb som IT-konsulent ute i en bedrift.

Marko Valsamidis leder Experis Academy Norge.

– Bedriftene er med på å forme utdanningsprogrammet, og deretter får de teste kandidatene i skarpe prosjekter på 12 måneder. Modellen fungerer bedre enn vi turte å håpe på, sier Valsamidis.

50 studenter og 25 bedrifter er nå med, deriblant Vipps, Schibsted, SpareBank1, OBOS og TechnipFMC. Første kull var på plass i fjor høst, nummer to i februar, og over sommeren venter nye grupper.

IT-direktør Tom Fjeldstad i OBOS forteller at de nå har to innleide IT-konsulenter fra Experis Academy inne. De jobber primært med omleggingen av OBOS' dataplattform.

– Vi har rekruttert utviklere i flere år, men særlig mange det siste året, og markedet er hardt presset. Derfor så vi på dette som en fin måte å rekruttere nyutdannede med en spisskompetanse, sier Fjeldstad - som håper å kunne gi dem et tilbud ved veis ende.

Bedriftene finansierer studentene under hele programmet, og så langt har 100 prosent sikret seg jobb.

– Den største utfordringen ligger i hvordan vår tids skole ser ut i dag. Det er et relativt dårlig samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Sånn sett blir skolene ganske latente, de havner bakpå det faktiske behovet i markedet, sier Valsamidis og legger til:

– Det er et faktum at en bachelor- eller mastergrad tar tre eller fem år. Men fra du startet å lese til du er ferdig, har teknologien endret seg betydelig. 

Utvider tilbudet

Experis Academy-sjefen omtaler debutåret i Oslo som en stor suksess. Tilbudet utvides derfor til Trondheim, Bergen, Stavanger samt Sverige og Danmark til høsten.

Studenter ved Experis Academy. Til høsten utvider de tilbudet.

I 2020 skal også det norskutviklede utdanningsprogrammet etableres i Spania, Belgia og Storbritannia.

– Denne satsingen har virkelig gitt resultater på kort tid, og det er kult å se at vi har bygd opp et konsept som faktisk setter avtrykk, sier Valsamidis.

Per i dag gjør Experis Academy kun opptak av studenter med en bachelorgrad i IT og tilbyr dem en spisskompetanse på ulike områder, basert på behovet i markedet.

Men det er ikke nok, skal selskapet ta et ordentlig samfunnsansvar, forteller han.

– Steg to i utviklingen av dette, handler om å sørge for at arbeidsgiveren ikke sier opp de ansatte fordi de mangler riktig kompetanse til enhver tid, forklarer Valsamidis. 

Etter hvert skal også Experis Academy åpne opp for opptak av studenter uten noen form for IKT-bakgrunn.

– Satsingen vår vil være helt avgjørende for fremtiden vår, men vi klarer ikke å tette kompetanse-gapet alene. Flere må på banen.  

Færre studieplasser

I ovennevnte rapport fra 2018, ber IKT Norge blant annet om et minimum på 5000 flere IT-studieplasser innen 2021.

I år ble det imidlertid planlagt for færre rene IKT-studier på bachelornivå.

– Ungdom ønsker å studere teknologi. De tallene går opp, men det finnes ikke nok plasser. Her må myndighetene gjøre sin del av oppgaven, for etterspørselen kommer ikke til å stagnere, sier Austlid og roser iniativer som Experis Academy:

– Det er en spennende løsning på en viktig utfordring, sier hun.

Les også: Teknologiutdanningene øker mest: Anvendt datateknologi på topp