Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Gründerpsykologen svarer: Mange har en ”møt-opp-på-skolen”-mentalitet, men prioriter heller det som er best for deg

Publisert Sist oppdatert

"Jeg håper du kan si noe om hvordan man kan sile ut gode og dårlige «leads» som gründer. Det er jo ikke få som skal gi gode råd, hjelpe deg fram, en ren jungel av forskjellige instanser -- Innovasjon Norge, nyskapingsparker, TTOer, huber, gründerklubber, med mer. De skaper et inntrykk av at du må være med på alt dette, ellers går du glipp av noe viktig. Det kan være frustrerende til tider, og veldig tidkrevende å sette seg inn i alt. Vi er blitt flinkere nå, men som sagt: It’s a jungle out there!" (Gründer Vestlandet)

Gründerpsykologen svarer: Utfordringen du beskriver er nok noe mange kjenner seg igjen i. Det å være gründer er, på godt og vondt, ikke en beskyttet yrkestittel. Det foreligger ikke alltid kultur eller føringer om hvor mye man bør delta på de ulike arrangementene og programmene.

Samtidig kan jeg forstå at mange føler at man «må» delta. Det kan være nyttig å spørre seg hvor denne pliktfølelsen om at man «må møte opp» kommer fra og hvilke tanker som ligger bak. Det kan være forskjellige grunner bak slik tanker.  Den ene kan være at man er redd for å «gå glipp av noe», for eksempel en mulighet eller erfaring som kunne ha stor betydning. Den andre tanken kan være at man føler at man må delta for å ikke skuffe andre eller at kulturen forventer at man «burde stille opp». Det er umulig å vite med sikkerhet hvilket utbytte du får av de ulike arrangementene, men det eneste som er sikkert er at du kan ikke delta på alt.

En advokat som skal bli fullmektig må delta på visse typer undervisning og veiledning, samt bestå visse krav. En gründer har ikke slike krav og kan selv velge hva man skal delta på og hva som prioriteres bort. Det burde i utgangspunktet være en stor frihet, men for de aller fleste oppleves det mer som en krevende utfordring. For å gjøre gode prioriteringer er det generelt viktig å ha en bevisst tilnærming til hvilket utbytte man forventer av deltakelsen eller medlemskapet. Da kan man forsøke å veie forventet utbytte opp mot ressurs- og tidsbruk det vil kreve. Det finnes ulike typer utbytte fra slike arrangement som kan være viktig for deg som gründer, slik som rekruttering (få tak i rette folkene), nettverk (samarbeidspartnere, investorer, kunder) og økt kunnskap.

Man kan tenke seg at en gründer som er helt i oppstartsfasen og mangler team vil ha nytte av å delta på så mange av disse arrangementene for å se mer av hva som rører seg i miljøet og bli kjent med potensielle kandidater til teamet. Hvis gründeren har et team på plass, og er i full gang med arbeidet, må man være mer selektiv. Har man et team, vil det ofte bestå av svært ulike individer med forskjellig alder, bakgrunn og erfaring. Dermed vil utbyttet fra arrangement og program varierer fra person til person. Ofte sitter mange igjen med en ”møt-opp-på-skolen”-mentalitet etter flere års skolegang. I utdanningen har oppmøte og resultater sterk sammenheng, men jeg tviler på at sammenhengen er like sterk når det gjelder oppmøte på gründerarrangement og gründerens resultater.

Det er også en gruppe som deltar på slike arrangementer for å dekke egne sosiale behov, hvilket naturligvis er helt greit dersom det er et bevisst valg. I lengden vil det nok likevel bli vanskelig å prioritere noe som bare er for moro skyld.

En fin øvelse er å spørre seg selv og teamet sitt hva forventet utbytte er av et arrangement eller program og hvordan dette kan måles. I mitt team har vi for eksempel en enkel øvelse hvor vi må kunne si hvorfor vi skal delta, hva det forventede utbyttet er og hvordan vi skal anvende det. Hvis vi i etterkant ikke kan beskrive hva vi fikk ut av det og hvordan vi skal anvende det, da har vi en mismatch mellom forventninger og utbytte. Det leder til at man blir selektiv i valg av arrangement og program, men også mer målbevisst på hvilke forventet utbytte man har.

Det kan være vanskelig å trekke sin deltakelse fra arrangement, huber, akseleratorer eller avslutte relasjoner med samarbeidspartnere hvis du har funnet ut at det er ikke din beste prioritering å fortsette. Det er da viktig at være bevisst over sine følelser og ta hensikt til disse, men samtidig skal du ikke være redd for å bruke din tid på den måten som er best for deg og din bedrift. Folk flest har forståelse for at du har begrenset tid og ressurser og det er vanskelig å prioritere i en hektisk hverdag. Slik som i den ekte jungelen må dyrene gjør vanskelige beslutninger hver dag for å overleve.

Lykke til med dine vanskelige beslutninger!

Psykolog og tech-gründer Gudmundur Ebenezer i Lifekeys skriver i Shifter. Foto: Lifekeys

Send inn dine spørsmål til psykolog Gudmundur Ebenezer i Lifekeys her. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert.