Fra venstre: Konsernsjef Sverre Thornes i KLP, Policy Officer Katerina Kokesova fra EUkommisjonen, adm. dir. Unn Dehlen fra Gjensidigestiftelsen, porteføljeforvalter Kyrre Lindquist fra Gjensidigestiftelsen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF, generalsekretær Maria Leander i EIF (European Investment Fund), daglig leder Reidar Stokke i SpareBank1 SMN Invest, konserndirektør Terje Andersen fra Orkla Investments, porteføljeforvalter Robert Meisingset fra MP Pensjon, investeringssjef Nur Ozdemir fra EIF, adm. dir. Anders Lian i SINTEF TTO / SINTEF Venture (Foto: SINTEF/Thor Nielsen)

Etablerer såkornfond på en halv milliard til norske startups

Publisert Sist oppdatert

SINTEF slår på stortromma og skraper sammen 500 millioner kroner til et nytt fond som skal bidra til å kommersialisere forskning.

Såkornfondet som har fått navnet SINTEF Venture V skal ifølge SINTEF investere i og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU.

-- Kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, som myndighetene forventer at vi leverer på, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF i en pressemelding.

Hun forteller at det å skaffe kapital til såkornfasen er viktig og spesielt krevende.

--Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss gode, langsiktige investorer som ser potensialet i forskningen vår.

Liste med tunge investorer

I tillegg til 155 millioner kroner fra European Investment Fund og 110 millioner fra SINTEF selv, er det en liste med tunge investorer.

KLP bidrar med 75 millioner kroner, Gjensidigestiftelsen med 50 millioner og Sparebank1 SMN Invest går inn med 30 millioner.

Orkla og Reitan Kapital går inn med 10 millioner kroner hver og MP Pensjon bidrar med 20 millioner kroner.

Det største fondet til SINTEF

Dette er det femte og største fondet i regi av SINTEF TTO, som er SINTEFs kommersialiseringsenhet. SINTEF Venture IV ble etablert i 2014 sammen med European Investment Fund (EIF) og Sparebank1 SMN, med en investeringskapital på 209 millioner.

Fondet SINTEF Venture V skal investere såkornkapital, som er tidligfase investeringer i oppstartsbedrifter. Målet er at den kunnskap og teknologi som utvikles i forskning og utviklingsprosjekter skal bli tatt i bruk, og derfor har SINTEF valgt å investere egne midler nettopp i denne fasen