Magnus Egeberg i Nets og Espen Grimstad i Payr i et "handshake"-bilde for pressen. Foto: Nets/Payr

Bygger «PSD2»-plattform som banker og fintech-selskaper kan koble seg på.

Publisert Sist oppdatert

EU- regulativet PSD2 vil fra og med 2018 tvinge bankene til å dele kundeinformasjon med tredjeparter. Nå lager Nets en plattform hvor banker og fintech-selskaper kan utveksle data.

Finansbransjen må tilrettelegge for å møte kravene fra PSD2 (Revised Payment Services Directive), noe som gjør at maktbalansen innen betalingsområdet vil forskyve seg og åpne for mer og raskere innovasjon. Bankene får nye utfordrere, og brukere får tilgang til et bredere utvalg av tilbydere og bedre tjenester.

Bygger plattform for finansaktørene

Nets, som knytter over 240 banker, 250 000 bedrifter og nordiske forbrukere sammen i et internasjonalt betalingsnettverk, har nå utviklet plattformen NAAS som banker og tredjepartsaktører kan benytte i sin samhandling.

– Vi har satset betydelige ressurser på å utvikle en helt ny teknisk plattform for samhandling mellom alle de ulike aktørene når blant annet PSD2 og GDPR trer i kraft. Plattformen NAAS er bygget med tanke på å gjøre det mer effektivt og enklere for både banker og tredjeparter å koble seg opp mot hverandre og levere nye og bedre tjenester til sine kunder, sier Glenn Inghelm, produktsjef i Nets i en pressemelding.

Payr er et av selskapene, og det første fintech-selskapet, som nå skal koble seg på denne plattformen i et pilotprosjekt. I tillegg deltar utvalgte banker og finansselskaper i Norden i prosjektet.

– Payrs mål er å gjøre det enklere, raskere og mer fleksibelt for folk å betale regninger. Derfor er det svært viktig for oss å sørge for at våre kunder kan bruke Payr uavhengig av hvilke banker eller betalingsmetoder de har valgt fra før av. I prosjektet med Nets får vi en fantastisk mulighet til dette. Piloten gjør at vi vil være først den første tredjepartsaktøren som tar i bruk viktige elementer i PSD2, sier daglig leder Espen Grimstad.

Validerer plattformen

Mer mangfold i tjenestetilbudet og mindre tydelige avgrensninger innenfor bank og finans er veien utviklingen og markedet går, mener Magnus Egeberg, som er sjef for PSD» i Nets.

–Dette betyr at vi vil møte en helt ny og mer kompleks verdikjede i nær fremtid. At tredjepartsleverandører som Payr også kan kobles på, er relativt uprøvd i forhold til infrastrukturen. Samarbeidet med Payr er i så måte et ledd i å raskt kunne operasjonalisere teori og bygge konkrete prototyper som validerer at NAAS-plattformen vår skalerer og fungerer mot banker, tredjeparter og deres kunder i den virkelige verden, sier Egeberg.

Nordea først ut

Shifter har tidligere skrevet om Nordea som har utviklet sin "Open Bank". Da de lanserte sin tjeneste i mars i år, registrerte 130 startups seg i løpet av de første 24 timene.

– Alle bankene må gjøre det før eller senere uansett, så det er ingenting i være redd for. Vi ser på dette som en mulighet. Slik kan vi raskere skape nye tjenester for våre kunder, sa Jarkko Turunen, «head of open banking» i Nordea til Shifter.


http://shifter.no/index.php/2017/05/11/payr-henter-32-millioner-nok-to-fintech-hoder-styret-lansering/

http://shifter.no/index.php/2016/06/07/banker-i-ny-tid-gullgruve-for-startups-150-trillioners-marked-som-apner-seg-bankene-er-hemmet-av-et-innovasjonsparadoks/