Karen Dolva i No Isolation. Foto: Per Ivar Nikolaisen

No Isolation halverer staben: Går fra 46 til 22

Publisert Sist oppdatert

Kort tid etter forrige nedbemanningsrunde, kutter No Isolation teamet igjen. 

I fjor høst måtte gründer Karen Dolva nedbemanne fra 58 til 44 ansatte. Årsaken var at prosessen med å hente ny kapital tok lenger tid enn forventet. Redningen kom like før jul da selskapet hentet 40 millioner kroner fra Magnus Carlsen-fondet Idekapital og Sparebankstiftelsen DNB.

I dag kom nyheten om at det nok en gang er tøffe tak i selskapet som står bak AV1-roboten for langtidssyke barn og Komp-skjermen for eldre. No Isolation har orientert investorene om at de nå må nedbemanne igjen, fra 46 til 22 ansatte. 

-- Vi har tilpasset organisasjonen. Det tar tid å utvikle et marked, og gjennom 2018 har vi opplevd at interessen har vært høy. Vi gjør dette for å være fleksible og robuste, og få den tiden vi trenger for å levere på ambisjonene våre, sier Karen Dolva.

Langsommere enn håpet

-- Har det tatt lenger tid enn du hadde tenkt?

-- Både ja og nei, vi har jo satt oss høye mål hele veien. Tilbakemeldingene er gode og det er stor optimisme. Salget har økt, men det har gått langsommere enn jeg hadde håpet på, sier Dolva.

-- Du sier dere gjør dette for å bli mer robuste, men hvordan kan dere bli det når dere blir færre?

-- Nå har vi to produkter som vi ser at fungerer godt, og vi lærer oss hvordan vi selger dem. Vi må være robuste fordi vi trenger tid. Vi jobber jo som du vet opp mot helsevesenet og utdanningssektoren. Dette er lange prosesser som vi må tåle å stå i.

Sunn drift

-- Kunne dere ikke hentet mer kapital for å stå i det?

-- Jeg ønsker å bygge på sunn drift.

-- Så du vil få opp inntektene før dere henter mer kapital?

-- De endelige ambisjonene er ikke redusert, og vi tilpasser for videre vekst. Da er vi bedre rustet for å lykkes.

-- Fordi kostnadsnivået går ned og pengene varer lenger?

-- Blant annet.

Fokus på roboten

-- Dere fortsetter med både Komp og AV1?

-- Fokuset ligger hovedsaklig på AV1, og vi lærer oss hvordan vi skal selge Komp. Folk blir veldig glad i Komp når de får den, og den har fungert veldig godt hos kunder i det offentlige.

-- Har salget av Komp vært under forventningene?

-- Det er ikke lett å forvente noe, siden dette er nytt.

"Helt vanlig"

Ved forrige nedbemanning var det spesielt de som jobbet med å utvikle nye hardware-produkter som måtte gå. Denne gangen gjøres det tilpasninger på tvers av hele organisasjonen.

-- Er det noe dere kommer til å gjøre mindre av?

-- Jeg tror ikke vi trenger å finne på noe nytt [produkt] helt ennå.

Hun mener det har vært riktig å satse, selv om det nå gjøres tilpasninger.

-- Det er helt vanlig med kontinuerlige justeringer, både i oppstartsselskaper og store selskaper. Endringer må til for å nå målene man ønsker å nå.

Ned i Nederland

Satsingen i Nederland settes nå på vent, og hovedfokuset fremover blir på Storbritannia og Norden.

-- Vi har et ansvar overfor de mange kundene vi har, og kommer til å ivareta det vi har skapt i Nederland.

-- Situasjonen fremstår som litt dramatisk. Hva gjør dere for å opprettholde engasjementet blant de ansatte nå fremover, de mister jo gode kolleger?

-- Det er overhodet ikke noe hyggelig. Jeg tror alle i No Isolation virkelig tror på saken vi jobber for, brenner for det. Vi må bruke denne driven til å fortsette.

Hun ønsker ikke å si noe om det nå er aktuelt å hente mer kapital for igjen å øke bemanningen, og viser til styreleder Espen Agdestein for ytterligere kommentarer.

Fullt trøkk på salg

Han forteller på telefon fra USA at det var uaktuelt å hente mer penger til selskapet nå.

-- Det har vært viktig å få balanse. Å hele tiden emittere kan hjelpe for å få hurtig vekst, men nå trenger vi å knekke koden for å få salg ut av den enorme interessen, sier Agdestein, som også er partner i Idekapital.

Investeringsfondet har en opsjon på ytterligere investeringer på 30 millioner kroner i No Isolation, men de vil ikke benytte seg av den med det første, ifølge styrelederen.

I tiden fremover blir salg hovedprioriteten i selskapet.

-- Vi har tatt vekk en del kompleksitet i organisasjonen, men har vært nøye på at salget fortsatt skal være sterkt, sier Agdestein.

-- Vi trengte tid og handlingsrom for å få til en skalerbar organisasjon. Etterhvert skal vi vokse igjen som bare det, slår han fast.

"Familie"

No Isolation har per i dag ansatte i Oslo, Nederland og Storbritannia. Da de i fjor måtte nedbemanne flere ansatte, omtalte gründer Karen Dolva dem som en familie:

– Dette er jo mennesker jeg er glad i, og det er ikke gøy. Det blir alltid mye følelser når det er snakk om jobber, men det hjelper at det ikke var noen stor overraskelse, uttalte Dolva til Shifter.