Futurehome-teamet. Daglig leder Erik Stokkeland i rød t-skjorte. Foto: FutureHome

Get kjøper smarthus-selskapet Futurehome

Publisert Sist oppdatert

Get kjøper seg kraftig opp i smarthus-selskapet Futurehome fra Stavanger.

Get vil etter transaksjonen sitte med 51 prosent av aksjene og de opprinnelige gründerne og ansatte sitter på resten. Futurehome fortsetter som en selvstendig enhet og alle gründere og ansatte blir værende i selskapet.

-- Hvorfor kjøper dere Futurehome?

-- Vi mener IoT og smart-teknologi er veldig spennende områder fremover. Get leverer allerede systemer for brannsikkerhet basert på slik teknologi. Kjøpet av Futurehome gir oss en solid teknologiplattform og spennende kompetanse til å utvikle denne satsningen videre, sier Gunnar Evensen, adminstrerende direktør i GET og TDC Norge.

Gunnar Evensen, CEO i TDC Norge og Get. Foto: Get.

-- Kan du forklare det strategiske rasjonale litt dypere?

-- Vi ser at Get mot private husholdninger og TDC mot bedrifter og kommuner kan være en veldig interessant og viktig bidragsyter i å utvikle dette markedet. Blant annet ser vi at denne teknologien kan bidra til bedre velferdstjenester og sikre en fornuftig ressursbruk i offentlig sektor fremover, sier Evensen.

Ingen umiddelbare planer om flere oppkjøp

-- Vurderer dere oppkjøp av andre teknologibedrifter? I så fall, hvilken type bedrifter?

-- I forrige uke ble det kjent at TDC Groupe kjøper MTG Nordic Entertainment og MTG Studios. Det skaper en spennende ny mulighet for selskapet innenfor media- og underholdningsuniverset.  Vi har lenge jobbet med å utvide vårt nedslagsfelt i hjemmet, og kjøpet av Futurehome styrker denne muligheten. Vi er åpne og interesserte i nye muligheter, og ser mange spennende områder for vekst fremover uten at vi har flere konkrete planer akkurat nå, sier Evensen.

Satser på fortsatt gründerkultur

-- For oss i Futurehome er det stor stas å ta dette videre sammen med Get og TDC. De er blant de de mest innovative selskapene i bransjen i dag, og sammen med vår gründerkultur, har norske kunder mye å glede seg til å tiden som kommer, sier Erik Stokkeland, medgründer og administrerende direktør i Futurehome.

Selskapet ble startet i 2013 av Stokkeland, Sigbjørn Groven, Bjarne Handeland og Odd Eivind Evensen.

-- Hvorfor selger dere til Get? Er dette nok et eksempel på at norske bedrifter selger for tidlig?

-- Siden 2013 har Futurehome fått flere tilbud på selskapet, men vi mener det først var nå det var riktig tid, sier Stokkeland.

Han forteller markedet for smarthus og velferdsteknologi er forventet å vokse kraftig de neste årene, når bransjen standardiserer og komponentene blir bedre og rimeligere.

-- Gjennom denne avtalen sikrer vi ressurser, kompetanse og distribusjon til å ta en sterk posisjon i det nordiske markedet. Get eier nå 51 prosent og gründerne og ansatte sitter med resten, så vi er fortsatt sterkt med på eiersiden, sier Stokkeland.

Futurehomes investorer fornøyde

-- Når begynte prosessen med salget, og hva er rationale for at dere ønsket å selge?

-- Vi har i to år hatt et samarbeid med Get. Etterhvert som dette har utviklet seg har begge parter sett at det er et stort potensiale med et tettere partnerskap, sier han.

-- Hvor mye ble selskapet solgt for?

-- Dette kan vi ikke gå inn på, men både gründere og finansielle investorer er fornøyde, sier Stokkeland.

-- Hvordan var eierfordelingen før salg (gründere vs investorer)

-- Gründere satt på ca 72 prosent, sier han.

Resten av aksjene var eid av investorer som nå selger seg helt ut, skriver Finansavisen.

Futurehome ble priset til 50 millioner kroner ved en emisjon i 2015. Da gikk Ståle Kyllingstad inn i selskapet med 6 millioner kroner.

Totalt har gründerne, Kyllingstad og andre lokale investorer spyttet inn 18 millioner kroner i selskapet gjennom flere emisjoner, skriver Finansavisen.

Finn fremoverlente partnere

-- Hva er det viktigste du har lært gjennom Futurehome-reisen?

-- Når en ansetter; alltid test om kandidaten passer med kulturen i selskapet før en går videre. Feilansettelser er ekstremt kostbare. Riktig folk som jobber godt sammen kan utrette det utrolige, sier Stokkeland.

-- Dere har inngått mange partnerskap. Hva er nøkkelen til suksess her?

-- Finn fremoverlente partnere som ser muligheter og hvor rasjonale og synergieffektene er klare. Riktig forventingsstyring og få “commitment” tidlig før en bruker for mye tid på hverandre, sier Stokkeland.