Geitene har en enhet rundt halsen, som gir dem et lite støt hvis de beveger seg utenfor det virtuelt inngjerdede området. Foto: Nofence

Endelig kan beite-tech-gründerne få investorer: "Vi har vært svært nær ved å gi opp"

Publisert Sist oppdatert

Nofence har i over 6 år måttet bruke store ressurser på å overbevise myndighetene om at et elektronisk halsbånd på geitene ikke var farligere enn et vanlig strømgjerde. Nå er usikkerheten over, og de kan endelig hente frisk kapital til å satse.

Den siste tiden har selskapet som ble gründet av ingeniør og geitebonde Oscar Hovde Berntsen i Batnfjordsøra i Møre og Romsdal, fått stor oppmerksomhet. Det har bare vært ett problem for det sterke teamet: Mattilsynet har frem til nå ment at det virtuelle strømgjerdet gründerne har utviklet, burde være forbudt av hensyn til dyrevelferden.

-- Den juridiske usikkerheten vi har levd under siden vi startet i 2011 har vært en tung belastning som har toppet all annen usikkerhet en startup må leve med. Det er ingen hemmelighet at vi har vært svært nær å gi opp ved noen anledninger. Situasjonen har gjort det nesten umulig å hente kapital, forteller Erik Harstad, CEO i Nofence, til Shifter på det som har vært en gledens uke for beite-tech-startupen.

Brenner for dyrevelferd og kulturlandskap

Da Shifter møtte oppstartsbedriften utenfor Stortinget tidligere i år, var de i hovedstaden for å forsøke å få Mattilsynet til å snu i den vanskelige saken. For gründer og teknisk sjef Oscar Hovde Berntsen har det hele tiden handlet om dyrenes beste. Helt siden han var liten gutt på geitegården til foreldrene, hadde han mislikt dette med å sperre dyr inne bak gjerder. Han hadde derfor stor glede av å åpne grinda til inngjerdingene og slippe ut geitene.

-- Det var ikke like populært, sier gründeren. Allerede den gangen drømte han om hvordan det kunne være å ha geiter uten alle disse gjerdene rundt.

Og nå gjør altså teknologien det mulig å få til akkurat det.

Nofence-gründer Oscar Hovde Berntsen er både programmerer og geitebonde. Foto: Nofence

-- Hele ideen er jo å unngå at dyrene får strømstøt, at de trives der de er, sier Berntsen da han han møtte Shifter tidligere i år. Han viste til at det for eksempel vil bli lettere å skifte beiteområder, når man slipper alt arbeidet med et fysisk gjerde. Noe både dyrene og det stadig mer gjengrodde norske kulturlandskapet i Norge har godt av.

Mindre støt enn et gjerde

Systemet er et alternativ til tradisjonelle, fysiske gjerder. Hvert dyr utstyres med en halsklave, hvor beiteområdet er definert av GPS-koordinater. Det er GPS-en som forteller at dyret nærmer seg den virtuelle grensen og halsklaven gir en kort vibrasjon samtidig som varsellyden starter å spille. Varsellyden består av en toneskala med økende frekvens og varer fra 5 - 20 sekunder. Når geita vender innover i beitet igjen, spilles varsellyden med tonene i motsatt frekvens til geita er tilbake innenfor den virtuelle grensen. Dersom geita imidlertid ikke snur på varsellyden, får den et lite strømstøt i nakkeregionen -- støtet er langt lavere enn ved strømgjerder. Slik lærer dyrene raskt hvor de kan bevege seg og ikke bevege seg.

Nofence har blitt nominert til flere innovasjonspriser, fått utallige medieoppslag i inn- og utland, blitt omtalt som en revolusjon for landbruket, og «den største nyheten siden traktoren». De ble også spesialinvitert til TechCrunch Disrupt, og har fått 4,5 millioner i tilskudd fra Innovasjon Norge for å kommersialisere teknologien som Mattilsynet mener burde være forbudt.

Nå er det lov

En flere år lang og krevende sak mellom Mattilsynet og Nofence fikk nylig sin endelige og vitenskapelig baserte konklusjon. Eksperter ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) mener geitene ikke lider noen nød:

Magnus Gabrielsen (t.v.) og Oscar Hovde Berntsen foran Stortinget da de i sommer besøkte Oslo for å diskutere sin sak med myndighetene. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

«Undersøkelsene i de norske geitebesetningene, samt internasjonal litteratur, antyder at risikoen for redusert dyrevelferd ved bruk av Nofence virtuelle gjerdesystem for geit er meget liten.»

-- Det siste året er det ingen som helt har visst om Nofence har vært forbudt eller ikke, i påvente av en dokumentasjon som kan avklare nettopp det. Som gründerbedrift med knappe ressurser har det i utgangspunktet vært utrolig krevende å utvikle en helt ny teknologi. Tilleggsbelastningen fra saken med Mattilsynet har vært nær ved å ta knekken på Nofence, forteller dyrevelferdsansvarlig og sivilingeniør Magnus Gabrielsen.

-- Og nå er det altså klart, vi har fått vitenskapelig dokumentasjon på det vi hele tiden har vært overbevist om selv; at Nofence ikke medfører noen svekkelse av dyrevelferden, fortsetter han.

Starter salg

Nå kan de endelig bruke ressursene fullt ut på videreutvikling, med mål om å bli verdens beste virtuelle gjerdeløsning for alle slags beitedyr.

Snart starter de salget av Nofence-klaven i det åpne markedet, hittil har den bare vært i bruk hos utvalgte pilotkunder. Nofence har allerede bestillinger på 7700 enheter til en samlet salgsverdi av 16 millioner kroner.

-- Heldigvis har vi hele tiden visst at vi har hatt sterk støtte fra hele landbruksnæringa og landbruksdepartementet, understreker CEO Erik Harstad, og legger til:

-- Denne milepælen er jo en lagseier og det er mange å takke. Aller fremst står våre 120 pilotkunder som hoppet ut i usikkerheten på kommersielle vilkår og ble med oss på reisen for å utvikle teknologien frem til det produktet vi har i dag som nå forberedes til markedslansering i 2018.

På kapitaljakt

I tillegg skal Nofence begynne å rigge seg til vekst og planlegger en crowdfunding gjennom Indiegogo de neste to månedene. I tillegg skal de hente investorpenger i løpet av vinteren.

CEO Erik Harstad i Nofence. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

-- Dette med Mattilsynet kunne fort vært en "show-stopper", for det er ingen som gidder å satse penger på noe som kan være ulovlig, sier gründer Oskar Hovde Berntsen.

Ifølge gründerne har både norske og internasjonale investorer satt seg opp på interesselista.

-- En rekke potensielle exit-kandidater har også allerede meldt seg, opplyser Erik Harstad, CEO i Nofence.

Ny kapital skal de bruke til å ansette folk til stab, support, salg og utvikling. Den viktigste ansettelsen er en «chief operating officer», som skal få ansvaret for å bygge driftsorganisasjonen internasjonalt.

-- Det er god sjanse for at det blir en avdeling i Oslo. Siden det er mange leverandører der, har vi allerede fått oss et «distriktskontor» på Mesh også, forteller Harstad.

Christine Steinsholt i Listfully har laget en podcast om hennes gründerreise. Foto: Lucas Weldeghebriel

Strøm er ubehagelig

Mange har altså heiet på Nofence i den lange kampen for å få godkjent det virtuelle strømgjerdet. Mattilsynet har på sin side hele tiden hevdet at dokumentasjonen om at produktet var trygt for dyrene, er viktig for dem.

– Vi ser at Nofence kan dokumentere effekten av dette produktet på dyrevelferden og det er vi fornøyd med. Strøm er veldig ubehagelig for dyr, derfor måtte vi vite hvordan dyra reagerte på akkurat dette produktet, sa Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet til NRK, da rapporten fra NMBU var klar.

FAKTA:

I Lov om dyrevelferd, § 8 som blant annet omhandler utstyr og tekniske løsninger står det at «Den som markedsfører eller omsetter nye driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger til bruk på dyr eller i dyrehold, skal påse at disse er utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til dyrevelferd». Viktigheten av dette omtales også i Forskrift om velferd hos småfe § 8 hvor det står følgende: «Det er forbudt å sette annet utstyr på dyrene enn øremerking, bjeller, springsele eller utstyr som brukes av veterinærmedisinske grunner, med mindre det kan dokumenteres at dette er forsvarlig». Det er med bakgrunn i disse to paragrafene (forskriftene) at Mattilsynet etterspør dokumentasjon på Nofence-klavenes innvirkning på dyrevelferd. I et møte med Mattilsynet 19.juni 2017 kom det frem at det var viktig å få dokumentert antall lydsignal og antall strømstøt som ble gitt under vanlig drift, samt under innlæring.

Kilde: NMBU, Rapport om «Bruk av Nofence virtuelt gjerde til geit i et dyrevelferdsperspektiv»


Podcast alert! Christine har tatt permisjon fra jobben for å starte et selskap. I episode 4 snakker hun med Pål T. Næss i Innovasjon Norge om hvorfor de ikke ville støtte henne.

Last ned podcasten i Itunes eller den podcast-klienten du måtte bruke. 

Hør episoden her.