Det offentlige som kunde, ikke giver: Bruker heller 500 timer på å løse reelle problemer fremfor å bruke dem på søknader

Publisert Sist oppdatert

Innlegg av Merete Nygaard, gründer av Lawbotics

"Tenk hvis kun en liten prosent av innkjøpsbudsjettene var øremerket til å kjøpe innovative produkter fra oppstartsselskaper," skriver gründer Merete Nygaard, etter at hun møtte EU-ledere på jakt etter løsninger som kan styrke konkurranseevnen til europeerne.

Et enormt palass bygget med slavearbeidskraft av den tidligere diktatoren Ceausescu, VIP-ankomst på flyplass og svarte biler og internasjonal politikk i praksis. Romania har formannskapet i EU dette halvåret, og jeg var med i Norges delegasjon til EUs uformelle møte om konkurranseevne i Bucuresti for å gi mitt perspektiv på hvordan unionen kan legge til rette for å skape flere europeiske vekstbedrifter. Selve diskusjonen fant altså sted i det rumenske parlamentspalasset - verdens nest største administrative bygning etter Pentagon.

Jeg skulle blant annet si hvordan gründere kan samarbeide bedre og utvikle sine selskaper på tvers av grensene i EU.

Enklere tilgang til å forstå og håndheve sine juridiske rettigheter på tvers av landegrenser er jo et problem som jeg og selskapet mitt Lawbotics har satt oss som mål å løse. Det var derfor en enkel sak å takke ja til en slik mulighet. I tillegg var jeg ganske nysgjerrig på hvordan slike møter foregår og hvordan politikk utvikles i praksis.

Frykten for Kina

En økende bekymring ifølge EUs egen tenketank ESPC er at EU ikke har gjort nok for å forberede seg på digitaliseringen og den økende konkurransen spesielt fra østen, og at det nå haster for EU å forsvare sin “industrial excellence” og posisjon som verdens andre største økonomi.

Det var med dette bakteppet ministrene skulle diskutere hvilke policy-endringer som er nødvendige for å støtte europeisk entreprenørskap det neste tiåret. Et eget møte var dedikert til å diskutere hvordan EU skal øke støtten til entreprenørskap, SMB start-ups og scale-ups for å forbedre EUs interne og globale konkurranseevne, og hvert deltakende land ble bedt om å invitere med seg en såkalt “Successful Entrepreneur” til å delta i diskusjonen.

EU og innkjøpsmakt

EU har i flere år hatt et ambisiøst politisk prosjekt om å satse på gründerskap og fostring av europeiske selskaper til å ta verdensledende posisjoner. En rekke initiativer er igangsatt for å promotere gründerskap, redusere den regulatoriske byrden, gi tilgang på kapital, markedsadgang og internasjonalisering, og den overordnede planen fremgår av en “Action Plan” (“The European Entrepreneurship 2020 Action Plan”) vedtatt i 2012.

Planen peker på at tilgang på kapital og nødvendig støtte i kritisk fase er det mest akutte problemet EU må løse.

Jeg mener nemlig at offentlige myndigheter har ubrukte virkemidler for å sørge for tilgang til kapital utover tilskudd, lån og incentivering for investeringer - nemlig den enorme kjøpekraften denne sektoren besitter. Tenk hvis kun en liten prosent av innkjøpsbudsjettene var øremerket til å kjøpe innovative produkter fra start-up selskaper? Eller hvis flere offentlig organisasjoner hadde jobbet med startups i FoU prosjekter før løsninger var ferdig spesifisert og anbudsprosessen satt i gang?

Jeg tror de aller fleste gründerselskap heller bruker 200-500 timer på å løse reelle problemer sammen med kunden fremfor å bruke dem på søknadsprosesser som kun kanskje gir resultater. Da er det bedre å teste og validere sine konsepter på reelle kundeproblemer - samtidig som kunden totalt sett får en billigere og “leanere” tilnærming til å løse sine behov - vinn/vinn.

Heier på unisone rammer

Dessverre fikk jeg ikke anledning til å fremføre mitt innlegg. I “roundtable”-diskusjonen var nemlig all taletid gitt til noen få andre utvalgte entreprenører, uten at jeg helt skjønte hvordan den utvelgelsen hadde skjedd. Forhåpentligvis blir innleggene våre likevel gitt til rett instans, da tanken bak å invitere entreprenører til å gi konkrete ideer og innspill til politikerne som inspirasjon til utforming av ny politikk er veldig god.

Det var uansett også veldig interessant å få innsikt hvordan EUs politikk utformes, hvordan EU konkret jobber med å skape flere suksessfulle vekstselskaper fra Europa og Norges deltakelse i dette. For selskaper som Lawbotics som ser Europa som det primære markedet, er det åpenbart nyttig og knytte kontakter rundt i Europa og gjøre seg kjent med EUs politikk som gjelder oss. At EUs satser på gründerskap har allerede kommet til vår fordel gjennom tildelingen av “Seal of Excellence” i Horizon2020-programmet, og jeg er spent på videreutviklingen av programmet i arvtageren HorizonEurope.

Derfor heier jeg ekstra på gode og unisone rammebetingelser som gjør det enklere for selskaper å satse på vekst i Europa samtidig som de beholder europeisk eierskap, og dermed forhindrer at selskapene må til USA for å bli store, - og på EU som politisk prosjekt.