Ryde-gründerne. Foto: Martin Holte

Trondheim sparker ut Ryde-gründerne: Elsparkesyklene må fjernes umiddelbart

Publisert Sist oppdatert

Politikerne tvinger selskapet vekk fra gata, og vil ha full kontroll på hvem som slipper til heretter.

Et flertall i Formannskapet i Trondheim går inn for en streng regulering av markedet for elsparkesykler i byen. De vil ha full kontroll på hvem som får slippe til, og ikke minst setter de et tak på 200 sykler -- til sammenligning er det over 3500 slike farkoster i Oslo. De nye reglene vil sannsynligvis sette en effektiv stopper for norsksvenske Ryde sin foreløpige satsing i byen:

1. Trondheim kommune tillater kommersiell utleie av elsparkesykkel på kommunal grunn. Utleie kan kun skje fra bestemte steder og etter retningslinjer gitt av Trondheim kommune.

2. Det skal utlyses en konkurranse om hvem som skal få kontrakt for å drive kommersiell utleie av elsparkesykler i Trondheim kommune på de vilkår som kommunen stiller. Rådmannen utarbeider vilkår i konkurransegrunnlaget.

3. Det skal betales gategrunnsleie for utleie av areal til elsparkesyklene og lignende virksomhet på lik linje med annen næringsvirksomhet.

4. Elsparkesykler for utleie på kommunal grunn uten avtale er ikke tillatt og elsparkesyklene vil bli fjernet for utleieaktørens regning.

5. Retningslinjer for utleie av elsparkesykler skal behandles og vedtas av formannskapet.

Uenige om tolkning av reglene

Rådmannen hevdet at sparkesyklene skapte en uryddige og uoversiktlig situasjoner for svaksynte, bevegelseshemmede, barn og øvrige brukere. Når de hensettes i sykkelbaner kan det oppstå farlige situasjoner for syklende, ifølge innstillingen. Rådmannen var heller ikke nådig overfor Ryde, og mener selskapet opererer i strid med politivedtektene i byen:

“På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette, henge eller på annen måte plassere noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.”

Ryde på sin side har ment at elsparkesyklene er lovlige, med henvisning til "forskrift om kjørende og gående trafikk" (trafikkreglene):

“Sykler kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom det ikke er til unødig hinder eller ulempe.”

Høy fart og lite å hente

I den forholdsvis omfangsrike innstillingen argumenterer Rådmannen hardt mot sparkesyklene:

  • Det kjøres i høy hastighet på fortau og i byrom hvor det er mye folk, og ikke i gangfart slik som forskriften tillater.
  • Det registreres også at en veldig stor andel av brukerne er barn og ungdom som bruker el-sparkesyklene til leketøy, gjerne to på samme sparkesykkel. Utleiere av el-sparkesykler opplyser at det er 18-års aldersgrense for leie disse. Rådmannen registrerer at barn uten foresatte leier el-sparkesykler. At barn/unge uten trafikkopplæring kjører el-sparkesykler i trafikken uten hjelm, på fortau og byrom øker risikoen for skader både på seg selv og andre som bruker byen. Det må etableres et system som gjør 18-årsgrensen reell.
  • All erfaring viser at spesielt personer med nedsatt synsevne og personer med nedsatt bevegelsesevne føler seg utrygge og utsatt. El-sparkesyklene er lydløse og kommer i høy hastighet i gangbaner.
  • Midtbyen i Trondheim er så liten at det er lite å hente på redusert transporttid. Det er lite sannsynlig at el-sparkesyklene i Midtbyen erstatter reiser med personbil, men at de erstatter reiser ved gange eller sykkel. Med tanke på helseperspektivet er ikke dette positivt.

Må bort

Adresseavisen, som først meldte om vedtaket, har intervjuet KrF-politiker Geirmund Lykke om saken. Han er klar på at syklene må vekk umiddelbart.

-- Ja, det er den klare konsekvensen av dette vedtaket. Vi har jo ikke hatt regler på dette før og dette var første muligheten vår til å fatte et vedtak etter at aktøren bare tok seg til rette tidlig i sommer, uttalte Lykke (KrF) til Adresseavisen.

I debatten understreket han at Ryde hadde tatt seg til rette, til tross for at de hadde blitt bedt om å vente til politikerne hadde fattet et vedtak. Ryde ønsker foreløpig ikke å svare på spørsmål fra Shifter om vedtaket, og er også svært sparsommelige overfor Adresseavisen.

-- Det er vanskelig for meg å uttale meg om hva dette betyr for oss. Førsteprioritet nå blir å sette meg inn i hva som er bestemt. Deretter skal jeg ta kontakt med de ansatte, for å prøve å ta vare på dem på best mulig måte, sier Espen Rønneberg, gründer i Ryde.

Les også: Sparkesykkel-selskapene ber om kjøreregler: Slik vil de få orden i gatene