Elsparkesykler skaper trøbbel i flere byer. Illustrasjonsfoto: Torill Henriksen

Varsler politianmeldelse og søksmål etter kommunens fjerning av el-sparkesykler

Publisert Sist oppdatert

Det er mulig å leie elektriske sparkesykler i både Trondheim og Stavanger, mot kommunenes vilje. – Ingen hjemmel til å drive med selvtekt, sier Ryde-gründeren. 

I helgen plasserte norske Ryde 100 el-sparkesykler i Stavangers gater, til tross for en pågående prosess i kommunen der de skal bestemme seg for hvilke selskaper som skal få drive og på hvilke vilkår.

Kommunen reagerte med å rydde inn 30 sykler som de mente sto til sjenanse på fortau og torg, ifølge Stavanger Aftenblad. Til gjengjeld varslet Ryde både politianmeldelse og søksmål mot kommunen.

– I dagens lovverk er det ikke hjemmel til å begrense vår virksomhet på kommunalt nivå, og i alle fall ikke å drive med slik selvtekt, sier Ryde-medgründer Johann Olovsson til Shifter. Han opplyser at selskapet får juridisk bistand av advokatfirmaet Ræder.

Kommunalt samarbeid

Samtidig, i Trondheim, gikk fristen kommunen i utgangspunktet hadde gitt samme el-sparkesykkelselskap til å rydde inn sine tohjulinger, ut. Mandag morgen var de grønne el-sparkesyklene imidlertid fortsatt å se i trønderhovedstaden, skriver Adresseavisen.

Årsaken er at Ryde har fått utvidet ryddefristen til 9. september, etter at de nylig sendte inn en klage på formannskapets vedtak om å sparke selskapet ut av byen. Klagen skal ifølge det Shifter vet inkludere juridiske vurderinger gjort av Ræder, som konkluderer med at kommunen ikke har anledning til å begrense sparkesykkel-selskapenes virksomhet. Samme type dokumentasjon er sendt til Stavanger.

Advokatene i både Stavanger og Trondheim har landet på motsatt konklusjon, og de to kommunene er nå i dialog om hvordan de skal håndtere situasjonen.

– Selvtekten starter med at de tar seg til rette på kommunal eiendom, sier park- og veisjef Torgeir Esig Sørensen i Stavanger, som håper Ryde vil innrette seg etter kommunens krav.

Han opplyser at de har gjort egne juridiske vurderinger og fått disse bekreftet av kommunens advokater, samt juridisk avdeling i Trondheim kommune.

– Politikerne våre vil ha mange aktører på banen, og mener el-sparkesykler kan være en flott del av tilbudet i Stavanger. Men det må være likeverdig, alle må få anledning til å konkurrere på like vilkår, sier han.

Det skal gjøres i et vedtak i Stavanger 24. september om hvilke vilkår el-sparkesykkelaktørene skal få drive på i byen.

Ryde-gründerne. Foto: Martin Holte

– Etter det kan vi snakke sammen, foreslår Esig Sørensen.