Kjendislege blir dronegründer: Vil sende blodprøver mellom sykehus

Publisert

Med DroneBud AS planlegger Erik Fosse å sende biologisk materiale gjennom luftrommet - og dermed unngå at millioner av blodprøver blir stående og stampe i bilkø. 

Erik Fosse tegner et bilde av rushtid. I New York, London, Stockholm … Også her i Oslo står bilene tett, sier han.

Men blodet må frem. Mer nøyaktig 20 millioner blodprøver i året -- bare fra biokjemisk laboratorium på Ullevål.

– Før var jo hvert sykehus sin egen virksomhet med egne laboratorier. Sentraliseringen her til lands har gjort det annerledes, forteller den kjente avdelingsoverlegen ved Intervenssjonssenteret på Rikshospitalet. 

Bedre service 

Fosse er også medisinprofessor, tidligere krigskirurg, prisvinnende innovasjons-lege, musiker - og i sakens sammenheng: gründer og hodet bak DroneBud AS.

For to år siden kom nemlig ideen: å frakte biologisk materiale med drone mellom sykehus.

– Nå tar det cirka fire timer fra en prøve er tatt til den er ferdig analysert. Med drone kan vi komme ned i én time - og i tillegg gi bedre service til pasientene våre.

Les også: Norske forskere på kapitaljakt for å utvikle verdens første ambulansedrone

Frakt med taxi

I dag går to biler lastet med isoporkasser kontinuerlig i skytteltrafikk mellom laboratoriene i Oslo. I rushtiden hender det bruk av gangvei er avgjørende i en kamp mot klokka.

Og etter midnatt sendes blodprøvene med taxi. En lite tilfredsstillende ordning, ifølge Fosse.

– Tjenester blir da dublert ved de ulike sykehusene, noe som koster en del penger. Det opereres også da med forskjellige maskiner, slik at man ikke vet om verdiene stemmer overens.

– Krevende løp

Erik Fosse er avdelingsoverlege ved Intervenssjonssenteret på Rikshospitalet og hodet bak DroneBud AS. Han vil frakte biologisk materiale med drone mellom sykehus. Foto: Vilde Mebust Erichsen
Erik Fosse er avdelingsoverlege ved Intervenssjonssenteret på Rikshospitalet og hodet bak DroneBud AS. Han vil frakte biologisk materiale med drone mellom sykehus. Foto: Vilde Mebust Erichsen

Foreløpig kaller han DroneBud AS et rent forskningsprosjekt eid av Inven2, men et mål i 2018 er å få på plass en test-drone.

– Det er en krevende løp. Vi kan ikke bare leke oss med en liten drone. Vi skal derimot overføre en stor transportvirksomhet over på en helt ny plattform.

Les også: Sveits lar droner levere varer

Helse Sør-Øst har bidratt med noe finansiering. Sykehuset Innlandet, Forsvarets forskningsinstitutt, forskningsorganisasjonen SINTEF og Meterologisk institutt er alle partnere i en prosjekt-søknad til Forskningsrådet. Luftfartstilsynet har også vist interesse, men stiller høye krav:

– Dette handler jo rett og slett om å lage et flyselskap på lik linje med Norwegian og SAS. Vi må også ha en pilot som kan kontrollere, kanskje fly flere droner samtidig - og gripe inn om nødvendig, sier Fosse.

Helautomatisk drone

På sikt vil selskapet gå til innkjøp av et foreløpig ukjent antall helautomatiske droner, sterke nok til å bære mellom fem og ti kilo.

– Det finnes flere leverandører i Norge, men så vidt vi vet kan ingen av dem produsere det vi trenger. Dronene må også jo være trofaste i all slags vær - noe som igjen vil få stor internasjonal interesse hvis vi lykkes.

Parallelt med å kartlegge kravspesifikasjoner til selve dronen og gå i sømmene på norsk lov i luftrommet, utredes nå sykehusets interne logistikk på håndtering av biologisk materiale.

Les også: Droneselskapene ønsker seg mer regulering - ikke mindre

Forskningsprosjekt

– Nå prøver vi å skaffe penger for å kjøpe fri flere mennesker til å jobbe med dette. Videre må vi vurdere bedriftsutvikling og deretter om dette er en tjeneste vi kan levere både nasjonalt og internasjonalt.

15. mars er DroneBud AS blant ti prosjekter i Inven2s første pitch-arrangement noensinne - alle spunnet ut av helseforskning ved Universitet i Oslo og sykehusene i Helse Sør-Øst.

– I en nå pågående diskusjon om det nye og moderne universitetssykehuset i Oslo, mener jeg dette er et viktig satsningsområde. Transport-logistikken vil bli viktig for en videre planlegging, mener Fosse.

Powered by Labrador CMS