Karen Elisabeth Ohm Heskja er investeringssjef i DNB Ventures. Foto: Vilde Mebust Erichsen
Karen Elisabeth Ohm Heskja er investeringssjef i DNB Ventures. Foto: Vilde Mebust Erichsen

Det du trenger å vite for å lande DNB som investor til selskapet ditt.

Publisert Sist oppdatert

Karen Elisabeth Ohm Heskja er investeringssjef i DNB Ventures. De investerer i tidligfase-selskaper som har et verdiforslag som treffer DNB på en eller annen måte.

DNB Ventures tar minoritetsposisjoner opp til 30 prosent og ønsker å gå inn der de kan bidra med mer enn penger. Gjerne sammen med andre profesjonelle co-investorer.

DNB Ventures har satt av 250 millioner kroner til investeringer, og har så langt investert i 5 selskaper. Les videre, så får du vite hvordan du kan lykkes med å få inn DNB på eiersiden.

  • Navn: Karen Elisabeth Ohm Heskja
  • Alder: Født i 1979
  • Jobber: i DNB som Investment Manager
  • Antall investeringer: 5
  • Favorittrett: Sushi eller indisk
  • Favorittplate: Etta James. Alt fra henne.

Hvordan vurderer dere en startup?

Vi ser etter selskaper hvor vi tror vi kan skape en større verdi sammen. De må representere et verdiforslag som er interessant for DNB, og hvor vi kan gjøre en forskjell.

Hos teamet ser vi etter en sammensetning av folk som er komplementært og diversifisert. Vi ser gjerne at noen i teamet har kompetanse innen finans.

Det er såpass mye compliance og reguleringer, at erfaring fra bransjen er en fordel. Men vi har også investert i selskap som har verdiforslag som er mer teknologifokuserte enn finansfokusert. Da er dette mindre viktig.

Et spesielt viktig punkt, er gründerteamets evne til å tiltrekke seg partnere og talenter. Det blir stadig viktigere å bygge gode partnerskap. Vi ser hvem de har klart å tiltrekke seg til styret, hvordan de jobber med kunder og deres evne til å rekruttere.

Markedet og forretningsmodellen selvsagt viktige elementer vi ser på.

Det er også viktig for oss at vi kan bidra til å gjøre en forskjell for selskapet, utover kapitalen. Om vi kan oppnå verdi eller effekt av å være kunde av selskapet, ser vi ikke noen grunn til å være eier.

Etter at en beslutning på en potensiell investering har gått gjennom investeringskomiteen, starter vi en DD-prosess (Due Dilligence/ undersøke selskapet).

Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg?

En refleksjon rundt hvorfor de ønsker DNB på eiersiden. De bør ha satt seg inn i hva DNB gjør, strategien vår og tenkt gjennom hva de er interessert i utover det finansielle. De som kommer uten å ha reflektert over dette, er skuffende. Det handler om å vise at man har en bevissthet rundt hvem man skal gå til på hvilket tidspunkt. Her kan mange startups bli enda bedre.

Hvordan ser et møte ut med dere?

Ofte starter vi med mailkorrespondanse og et videomøte før vi tar et møte ansikt til ansikt. Hvis det er et selskap som møter første gang, så forteller vi litt om oss, hva vårt mandat er, så får selskapet presentere seg selv. Som et helt vanlig møte.

Hvordan ser prosessen ut i ettertid?

Prosessen kan nok variere litt fra selskap til selskap, avhengig av hvor modent selskapet er, om selskapet er i kapitalinnhentingsfase eller ikke osv. Er det et selskap som er interessant for oss å vurder en investering i, setter vi av tid til å bli kjent, og om det blir aktuelt løfter vi saken til investeringskomiteen. I DNB Ventures har vi kun ett beslutningsnivå, som er investeringskomiteen. Dersom vi må, kan vi få tatt raske beslutninger.

Hvor lang er en typisk investeringsprosess?

Det avhenger av selskapet og hvilke funn vi gjør i en DD-prosess. De første investeringene våre tok litt lenger tid. Nå som vi har litt mer erfaring, vil det kunne gå noe raskere. Jeg vil si det tar fra tre til fem måneder. Men hvor lang tid det tar avhenger ikke bare av oss men også av andre medinvestorer eller hvor mye dokumentasjon selskapet selv har klart å fremskaffe.

Hvilke krav stilles det ved investering?

Ettersom vi er underlagt Finanstilsynet og pålagt strenge krav på GDPR, AML og KYC, har vi strenge krav. Vi forventer ikke at alt er på plass, men dersom vi gjør alvorlige funn på dette området i en DD-prosess, må dette rettes opp før vi kan investere. Ettersom vi tar minoritetsposisjoner har vi ingen andre særkrav.

Hvor mye investerer dere, og følger dere opp?

Vi kan investere opp til 40 millioner per investerings-case , som inkluderer oppfølging. Den største investeringen vår var i Spiir, på 29 millioner danske kroner. Den minste ligger på 4-5 millioner.

Hva er din turn-off?

Jeg har veldig respekt for gründere som våger å satse på å bygge opp noe nytt, men det er klart at hvis en blir for arrogant overfor en fremtidig mulig investor, så skaper ikke det noen god relasjon.

Hva ligger i å være arrogant?

Det at man er mer opptatt av hvor heldig DNB vil være for å være med på i et selskap, og hvordan dette selskapet skal vise oss hvordan ting skal gjøres. Vi er mer opptatt av hvordan vi kan få til noe sammen, og at læring og verdi går begge veier.

Hva er din turn-on?

Det er jo det det går mest i. Gründere som har store ambisjoner og imponerer gang etter gang med at de får det til. At de klarer å tiltrekke seg flinke folk og bruke nettverket sitt. Det blir jeg utrolig imponert av å se. Jeg skulle imidlertid ønske det var et større mangfold blant gründere innen finans, med tanke på kjønn, alder og bakgrunn.

Hva er ditt verdiforslag til startups? Hvorfor velge DNB?

1. Det å få DNB på eiersiden ser vi blir ansett som et kvalitetsstempel som gir mye synlighet.
2. Vi har et bredt nettverk av potensielle kunder, investorer og styrekandidater.
3. Høy kompetanse innen finans på alle områder, som kan være dyr å kjøpe eller få tak i.
4. God distribusjonskanal i DNB.

Tar dere styreposisjon i selskapet dere investerer i?

Som regel, men det varierer fra selskap til selskap. Vi har gjort det i fire av fem investeringer. Det er litt avhengig av eierandelen vi går inn med, samt hvilke behov selskapet har.

Hva bidrar dere med fra en styreposisjon?

Det avhenger av selskapets behov. Hvis de ønsker å profesjonalisere styret, kan vi hjelpe til med vårt nettverk til å finne riktige kandidater. Vi går også selv inn i styret og da finner vi folk internt i DNB, enten fra forretningssiden, eller fra oss i DNB Ventures, og bidrar med vår kompetanse.

Innen hvilke områder vil vi se vekst i tiden fremover?

Det skjer mye i Norden, og vi ligger langt foran på betalingsløsninger og digital ID, som gjør at jeg mener vi har et fortrinn internasjonalt.

Open banking og PSD2 (direktiv fra EU som tvinger bankene til å gi tredjepartsaktører tilgang til kundedata), der skjer det mye og vil det skje mye fremover. Videre skjer det mye innen SMB-banking, kundeinnsikt og markedsplasser.

Hva ligger i det?

Jeg tror vi i større grad står foran en bølge av unbundling av produkter og tjenester. Der bankene frem til nå har tilbudt alt under en merkevare, går det nå i retning av flere mindre merkevarer som tilbyr enkelttjenester med snevrere verdiforslag. Det tror jeg bare vil fortsette.

Andre ting?

Vi ser at det er mange teknologiske løsninger som treffer på tvers av bransjer, som for eksempel kundeinnsikt, AI og maskinlæring. Det er også spennende å følge utviklingen av stemmebiometri.

I tillegg ser vi at det skjer mye innen kreditt særlig innen SMB-segmentet, som er et viktig område for Norge ettersom størsteparten av bedriftene i Norge er SMBer.

Hvilke områder er hypet?

Blockchain er kanskje ikke akkurat hypet, men det er altfor mange som har blitt mer fascinert av teknologien enn bruksområdet, men det har vel begynt å stabilisere seg litt.

Det vil skje mye spennende innen blockchain, men hypen er i ferd med å forsvinne.

En annen ting, er at en tror ting skjer mye raskere enn det egentlig gjør innen finans. Det er veldig regulert, så ting tar tid.

De store aktørene har faktisk en fordel med sitt complience-rigg og solide distribusjonskanaler. Finansbransjen i Norge nyter også høy tillit hos konsumentene. Disse elementene kan være krevede for de mindre aktørene å bygge opp.

Viktigste trenden innen investeringer akkurat nå?

En trend som jeg sitter på, er veksten i corporate venture-bransjen. Nå er vi flere som har gått sammen om å etablere et norsk CVC-nettverk for å lære av hverandre.

Corporate Venture er ikke noe nytt fenomen, men det har kommet i bølger. Ofte knyttet til at mye av utviklingen skjer utenfor de store selskapene, som er tilfelle nå.

Det som er viktig derimot er at vi er langsiktige med corporate venture. Da tror jeg vi får størst verdi av det. Jeg håper vi kan lære av hverandre, bygge en god og varig bransje.

De store trenger å lære av de små. De små trenger også de store, så jeg håper det er en trend vi kan verne om og at vi kan lære å gjøre dette på en god måte.

Hva er en god måte?

Der vi klarer å skape verdi både selskapene vi investerer i og for morselskapet.

Går du for en Unicorn eller en Zebra?

Jeg er ikke så opptatt av unicorns. Det fokuserer på verdsettelsen. Jeg er mer opptatt av verdiskapningen. Et selskap kan ha en superhøy verdi som bare er papirpenger. Hva har du egentlig da? Derfor tror jeg kombinasjonen av corporate venture og vanlig venture kan være bra. Vi har ulike drivere, og sammen kan vi få til en kombinasjon av verdiskapning og finansiell avkastning.

Nevn en ting du smertefullt har fått erfare som investor

Det er to ting jeg føler på. Det første er ønsket om å kunne ha transparente og effektive prosesser med selskaper. Jeg ønsker at DNB skal være forutsigbare i dialogen med oppstartsselskaper, men det er ikke alltid lett å styre.

Vi kan eksempelvis ha en ambisjon om en tidshorisont, men ting tar lenger tid enn man tror. Men det er noe jeg kjenner på et ansvar for å få bra til. Det handler jo om å bygge tillit i et forhold.

Det andre handler om omdømme. Det å klare, som investor, å gjøre ting riktig som en stor aktør i dialog med liten.

Det å balansere eierrollen på en god måte og bevis at vi er en god corporate venture-aktør overfor de mindre. Det er krevende å sikre. Vi er en stor organisasjon, hvor det er vanskelig å ha kontroll med alle kontaktpunkter og relasjoner.

Hvilken bok har gitt mest utbytte profesjonelt?

A Survival Guide to Corporate Venture. Den er veldig god fordi det er en veldig praktisk bok som tar opp problemstillinger rundt beste praksis, som er erfaringsbasert.

Veldig praktisk bok. Jeg vil også anbefale startups å lese den. Hvis man vurderer en corporate aktør som investor, så er det veldig viktig å ha forstått formålet og strukturen til CV-en, og hva som er driverne.

Tips oss om andre investorer vi skal intervjue. Send en epost til redaksjonen@shifter.no. 

Powered by Labrador CMS