Professor Malin Malmström. Foto: Luleå-universitetet

Svensk studie: Investorer tror kvinner er redd risiko og presterer dårligere

Publisert Sist oppdatert

Kvinnelige gründere antas å ha mindre relevant erfaring, være redde for risiko og prestere under middels. 

I en artikkel hos Forskning.no om resultatene i en forskningsrapport fra Luleå tekniske universitet, fortelles det at fordommene mot kvinnelige gründere bidrar til at kvinnene får langt mindre enn menn når offentlig kapital skal fordeles. Kvinnene får i snitt 25 prosent av det de har bedt om, mens mennene får 50 prosent.

Malin Malmstrøm, professor i entreprenørskap og innovasjon ved Luleå tekniske universitet, forteller hvilke konsekvenser disse fordommene får for kvinnelige gründere. Hun er en av dem som står bak studien.

-- Det er tydelig at forestillingen om kvinnelige gründere får konsekvenser. Om du er kvinnelig bedriftseier som søker om finansiering, aktiverer det en forutinntatt holdning blant dem som tildeler støtte, sier Malmström til Forskning.no.

Studien har blitt publisert i Harvard Business Review, der forskerne bak studien har gått gjennom hvordan de undersøkte Venture capitalists språkbruk når de evaluerte mannlige og kvinnelige gründere. Samtalene ble tatt opp, og forskerne gikk deretter igjennom samtalene for å avdekke det grunnleggende i det som ble sagt.

Kan være samme tendens i Norge

I artikkelen trekkes det frem at samme tendens sannsynligvis kan sees i Norge også. Professor Elisabeth Ljunggren ved Nord Universitet -- som selv har forsket på hvordan dette temaet i Norge -- forteller at kvinner som innser sin kjønnsbaserte "svakhet" i innovasjonsmiljøet, ofte velger å alliere seg med menn.

-- Selv når kvinner har relevant erfaring, ble det tillagt mindre vekt av fondet, forteller Ljunggren til Forskning.no.

126 bedrifter deltok i studien -- 43 prosent drevet av kvinner, og 57 prosent drevet av menn. Bedriftene søkte om penger fra offentlige fond som fordeler risikovillig kapital for vekst, entreprenørskap og innovasjon.

I anledning kvinnedagen 8. mars 2018 skrev Shifter om andelen mannlige og kvinnelige gründere som får støtte fra Innovasjon Norge. Hele 88 prosent av styreledere innen de undersøkte næringene (innen tech) er menn, og kun 12 prosent er kvinner. Tallene var tilnærmet like for andelen daglige ledere, der 83,8 prosent var menn og 16 prosent var kvinner.