Linda Marie Skalde (økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver i NAV), Monica Mæland (kommunal- og moderniseringsminister) og Steffen Sutorius (direktør i Difi). Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Millioner til offentlig innovasjon: NAV vil gi folk bedre oversikt over egen økonomi

Publisert Sist oppdatert

-- Dette handler om å løse virkelige problemer for virkelige mennesker. Vi vet at mange sliter økonomisk, og dette prosjektet handler om å få et verktøy, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

StimuLab (i regi av Difi) bevilger til sammen 6,2 millioner til fire utvalgte offentlige innovasjonsprosjekter, og blant aktørene som skal delta i prosjektet, er NAV Skedsmo, som sammen med Brønnøysundregistrene og Skedsmo kommune vil utvikle en digital løsning der brukerne får oversikt over og tilgang på egen økonomisk informasjon.

Videre ønsker prosjektet også å se på muligheten for å koble hjelpetiltak opp mot en ny digital løsning, fortelles det i en pressemelding fra Difi. Økonomisk rådgiver hos NAV, Linda Marie Skalde, forteller at hun har vært involvert i prosjektet hele veien.

-- Det aller viktigste er å ta vare på de menneskene som havner i økonomisk uføre, og å hjelpe de med å få kontroll på situasjonen. Det har så store samfunnsmessige kostnader knyttet til seg at folk faller utenfor og havner i økonomisk trøbbel. I tillegg er det også viktig at kommunene i Norge kan levere gode innbyggertjenester, sier Skalde til Shifter.

Prosjektet har blitt tildelt to millioner. Skalde forteller at prosjektet i bunn og grunn handler om å gjøre informasjon tilgjengelig for folk.

-- All den informasjonen vi trenger er allerede samlet inn av offentlige og private aktører.  Vi må få det tilgjengelig på ett sted, slik at det er enkelt å få oversikt. Det er egentlig veldig enkelt, men også veldig komplisert, siden det er så mange som skal avlevere informasjon, sier Skalde.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var svært engasjert i prosjektet Nav Skedsmo presenterte. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

-- Det handler om å løse virkelige problemer

StimuLab er en videreføring, og utvidelse av, Stimuleringsordningen i Difi, som i pressemeldingen fra Difi omtales som et virkemiddel i innovasjonsarbeidet. Etter prøveperioden 2016 - 2017 ble det bestemt at ordningen skulle være permanent fra 2018, og budsjettet er blitt økt fra fem til ti millioner årlig. På spørsmål om hva Mæland mener om det tiltaket Nav Skedsmo har satt i gang, trekker hun frem det forebyggende elementet.

-- Dette handler om å løse virkelige problemer for virkelige mennesker. Vi vet at mange sliter økonomisk, og dette prosjektet handler om å få et verktøy. På det tidspunktet folk søker hjelp, er det veldig ofte for sent, da har det kommet for langt. Nå skal man skape et verktøy som gjør at det offentlige er i stand til å yte gode og bedre tjenester, og at det ikke tar så fryktelig lang tid, sier Monika Mæland.

I pressemeldingen fortelles det også at det i 2020 skal komme en stortingsmelding om regjeringens innovasjonsløft i offentlig sektor, og dette er dermed en del av løftet. Mæland mener det ikke er noen tid å miste når man skal gi folk ressurser.

-- Her spiller jo hver eneste dag en rolle, fordi det er enkeltmennesker av de familiene som rammes. Dette er et utrolig spennende prosjekt. Det handler egentlig om å skaffe seg verktøy, sier Mæland.

Når folk selv kan holde oversikt, vil det medføre en effektivitet som Mæland mener vil forplante seg videre i samfunnet.

-- Disse prosjektene handler om å lage bedre verktøy for den enkelte innbygger, men og å gjøre ting på en mer effektiv måte, som gjør at staten sparer ressurser, som vi har god bruk for på andre områder, sier Mæland.