Det har også blitt en del glamour for gründersjef Pål T. Næss i hans tid i Innovasjon Norge. Her med sløyfa på plass under besøket til prins William og hertuginne Catherine (Kate). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

"Lettere" for gründere å få lån i banken: 500 nye millioner fra Europa

Publisert Sist oppdatert

Innovasjon Norge inngår ny avtale med Det europeiske investeringsfondet (EIF), som gir en halv milliard mer i lån til små og mellomstore bedrifter.

Det var mange som gledet seg da Innovasjon Norge etter lange forhandlinger landet en avtale med Det europeiske investeringsfondet, som gjorde det lettere for startups å få lån i banken. Mange små og mellomstore bedrifter får ikke bankfinansiering fordi de ikke har tilfredsstillende pantesikkerhet. Men med den såkalte Vekstgarantiordningen og tilbyr Innovasjon Norge sikkerhet til private banker, slik at bankene lettere kan gi lån til selskaper i den kritiske oppstartsfasen.

-- Innovasjon Norges skal bidra til å utløse mer kapital til norske selskaper. Avtalen med EIF øker lånebeløpet som er tilgjengelige for norske gründere, og pengene kommer i tillegg til det som allerede bevilges over statsbudsjettet, sier direktør for Gründer og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge, Pål T. Næss, i en pressemelding.

Suksess

Avtalen med EIF kommer 1,5 år etter at Vekstgarantiordningen ble innført og den første avtalen mellom Innovasjon Norge og EIF ble signert. Avtalen utgjorde da 300 millioner kroner i lån til innovative små – og mellomstore bedrifter, og videreføres nå med nye 500 millioner i økt lånekapital. Alle banker kan søke om å være med i ordningen.

-- Ytterligere finansielle investeringer vil hjelpe enda flere innovative, norske selskaper å utvikle nye produkter, prosesser og tjenester. Innovasjon er en kritisk faktor for å sikre vekst og arbeidsplasser. Vekstgarantiordningens suksess gjør at vi signerer en ny avtale med Innovasjon Norge, og er et tydelig eksempel på hvordan EIF kan bidra til å støtte økt innovasjon i samarbeid med statlige, nasjonale institusjoner, sier investeringsansvarlig i EIF Alessandro Tappi i pressemeldingen.

Fakta om Vekstgarantiordningen:

- Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters tilgang til bankfinansiering. Vekstgarantiene utgjør en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.

- Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, gjennom en rammeavtale med samarbeidende banker, garanterer for 75 % av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 pr. bedrift.

- Garantiansvaret er begrenset til 20 % av låneporteføljen for hver enkelt bank.

- Gjennom kontragarantien er EIF forpliktet til å dekke 50 % av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantien. På denne bakgrunn er vilkårene for Vekstgaranti utformet slik at også kravene fra EIF blir oppfylt.