INNLEGG

«Regjeringen bidrar til å rasere økosystemet for innovasjon»

Ved å ikke redusere skattetrykket for næringslivet i årets statsbudsjett, fortsetter Regjeringen å rasere økosystemet for nyskaping og innovasjon, skriver Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Kjell Ingolf Ropstad i KrF mener regjeringen er på ville veier i skattepolitikken.
Publisert

Regjeringens arbeid for å drive ut formuende personer fra Norge, virker. Det problematiske med dette, er at med dem forsvinner den norske, private investeringskapitalen, skaleringskunnskapen (evnen til å bygge vekstselskaper) og mentorskapet. Å være tilgjengelig for å dele erfaringer om å bygge arbeidsplasser betyr tilstedeværelse i Ålesund, Steinkjær og i Oslo – ikke på en gatekafé i Luzern.

Skal vi beholde kapital og kunnskap til å omstille økonomien vår i Norge, er det ikke fagre ord om omstilling og grønn vekst og 150 millioner mer til Investinor som gjelder. Ei heller 70 millioner mer til Innovasjon Norges tilskuddsordninger for gründere. Det er det samlede skattetrykket for næringslivet som må ned. I stedet for å bekymre seg nevneverdig for kapitalflukten, fortsetter Støre og co. en skattepolitikk som ikke omstiller norsk økonomi raskt nok. Fagre hensikter til tross. Tvert imot vil den trolig bidra til at trenden med norsk kapitalflukt til Sveits, fortsetter å øke også i 2024.

For: de fleste politiske partier er enige i det grunnleggende. Vi skal bli mindre avhengige av olje og gass i årene fremover, og vi må derfor omstille norsk næringsliv. CO2-utslippene skal kuttes med 55 prosent innen 2030. Vi ligger åpenbart etter skjema. Hva er selve motoren i den omstillingen vi trenger? Innovasjon i både etablert og et nytt, fremvoksende næringsliv. For å lykkes med dette, må politikken styrke økosystemet av nyskapende virksomheter, ikke bidra til utarming og skatteflukt.

Det som er vesentlig for en norsk, økonomisk politikk for å få til den nødvendige omstillingen, forblir det enkle og vesentlige: senke det samlede skattetrykket: Den midlertidige økningen i arbeidsgiveravgift må reduseres ytterligere og raskest mulig bort. Dernest må formuesskatten på arbeidende kapital reduseres og fjernes raskest mulig.

Vi må sørge for at kapital forblir i norske bedrifter og reinvesteres for videre vekst eller i knoppskytinger. Vi må gjøre det enklere for ansette å eie andeler i bedriften (opsjonsbeskatning) og vi må la nystartede vekstselskaper lettere ta del i offentlige anbud. Mange hadde håpet at Regjeringen gav litt mer kraft til den nødvendige omstillingen. I stedet står vi på stedet hvil. Det er ikke bare skuffende – det er skandaløst.