innlegg

«Mørketid i coworking: Hvis de må stenge dørene, vil det gå hardt utover gründerne»

Dyrtiden har nådd våre viktigste kontorfellesskap. Det er dårlig nytt for norsk innovasjon – og for norske politikere, skriver Sigri Sevaldsen.

Sigri Sevaldsen er bekymret for fremtiden til norske kontorfellesskap.

– Norge skal være verdens beste land å starte og drive virksomhet i.

Ordene tilhører næringsminister Jan Christian Vestre, og er gjentatt flere ganger denne høsten – både i møte med norske gründere, og senest i regjeringens pressemelding om kommende års gründerpakke. 

Dessverre ser utsiktene i gründer-Norge alt annet enn oppløftende ut på vei inn i 2024.

I september kom nyheten om at kontorfellesskapet Coworx i Kristiansand legger ned. Flere andre steder i landet varsler store aktører at de sliter med å overleve. 

Dette er kontorfellesskap og miljøer som har båret frem norske gründersuksesser som Remarkable, No Isolation og Inzpire.me.

Uten en politisk kursendring er det ikke mye som tyder på at situasjonen for norske gründere vil endre seg.

En helt nødvendig del av norsk innovasjon

Norske kontorfellesskap som 657 Oslo, Bergen.Works og TheFactory legger til rette for at gründere kan utvikle seg, vokse og bygge nettverk. Det handler om langt mer enn leie av kontorplasser.

Dette er noen av Norges ledende gründermiljøer: De har hjulpet fram hundrevis av nye selskaper, koblet disse med kapital og investorer, skapt vekstselskaper – som igjen skaper, og vil fortsette å skape, morgendagens arbeidsplasser. 

Nå tyder imidlertid ting på at luften er i ferd med å gå ut av ballongen.

Slike private gründermiljøer og kontorfellesskap får liten til ingen bistand fra det offentlige. Det har fungert lenge, men nå kjenner flere bakken gynge under bena. 

Forretningsmodellen med å hjelpe fram nye oppstartsselskaper er krevende, og ofte avhengig av ildsjeler og sponsorer. Nå opplever imidlertid mange at disse sponsorene faller fra, noe som betyr større risiko og mindre aktivitet. 

Det er dårlig nytt for alle.

Et stort behov for møteplasser

Måltallet til NHO og SSB sier at vi er nødt til å skape 25 000 nye arbeidsplasser hvert eneste år fram til 2050.

Om disse selskapene må kutte i tilbudene sine, eller i verste fall stenge dørene for godt, kommer det til å gå hardt utover gründere og startups, som skal stå for en viktig del av verdiskapingen i årene som kommer.

Slitasjen merkes allerede. Bransjeavisen Shifter har i en serie artikler vist hvordan stress, håpløshet og følelsen av å bli oversett som yrkesgruppe, er noe som går igjen hos mange norske gründere.

Psykolog Gudmundur Ebenezer fulgte opp med å påpeke at gründere har et stort behov for støttenettverk og møteplasser med andre gründere for å håndtere utfordringene.

Dessverre blir det i dag det færre og færre slike steder, rett og slett fordi de som fasiliterer dem tømmer lommebøkene på husleie og rentekost. 

Avhengig av mer enn kommunale tilbud

I møter med Innovasjon Norge og Forskningsrådet nikkes det bekreftende når Virke snakker om at økosystemet rundt norske gründere må forvalte kompetansen og nettverket sitt godt, for at vi skal kunne utvikle oss som gründernasjon. 

Da trenger de imidlertid mer støtte. Ingen starter kontorfellesskap eller gründerprogrammer for å tjene store penger, men butikken må likevel gå rundt. 

Flere har fått avslått sine søknader om kommunale midler. I tillegg mangler det klare støtteordninger for aktører som faller utenfor SIVA-systemet.

Mange av kontorfellesskapene og programleverandørene tilbyr tjenester med nasjonal rekkevidde, som mentorprogrammer og go-to-market-strategier. Likevel finnes det få muligheter til å søke støtte for drift av slike verdifulle kompetanseprogrammer.

Grunnsteinen i økosystemet

Med relevante støtteordninger fra det offentlige ville steder som BergenWorks, The Factory og 657 Oslo hatt bedre forutsetning for å drive aktiviteter som løfter entreprenørskap og gründere, fremfor å bruke all sin tid på å overleve. 

Skal Norge lykkes i å ha verdens beste gründerpolitikk, som næringsminister Vestre har satt seg som mål, må økosystemet rundt norske gründere sees i sin helhet. Da må vi anerkjenne de aktørene som på mange måter er grunnsteinen i økosystemet, og bidrar til å løfte innovasjonsevnen i landet vårt. 

Skal Norge klare å nå omstillingsmålene vi har forpliktet oss til, trenger vi aktiviteten og drivkraften som skapes av de private kontorfellesskapene og akseleratorene våre.

Vi har ikke råd til å se disse forsvinner foran øynene våre.

For ordens skyld: Sigri Sevaldsen var daglig leder og partner i 657 Oslo fra 2014 til 2018.