INNLEGG

«Digitaliserings­ministeren må rette opp feilskjæret»

Den nyutnevnte digitaliseringsministeren bør prioritere å stoppe nedleggelsen av anbudsordningen Startoff, Det skriver Sopra Steria-duoen Ingrid Gjerdevik og Tobias Studer Andersson.

Publisert

«Jeg heier på at Norge endelig har fått en digitaliseringsminister. Jeg heier på Nikolai Astrup sitt fokus på at innovative teknologi-startups kan bidra å løse utfordringer i Soffentlig sektor med nye digitale verktøy». Slik innledet Tobias Studer Andersson en kronikk i Shifter våren 2019.

Gjennomføringsplanen fikk etter hvert navnet Startoff, og over de siste tre årene har 20 innovasjonsprosjekter mellom oppstartsbedrifter og offentlige aktører, blitt gjennomført. Vi i Sopra Steria har vært med som samarbeidspartner, og har sett hvilken suksess Startoff-virkemiddelet faktisk har vært for å stimulere til innovasjon i offentlig sektor.

Hvert år brukes over 740 milliarder på offentlige anskaffelser hvert år. Disse anskaffelser er ikke tilrettelagt for mindre startups. Startoff ble en døråpner for at innovative startup-selskaper kunne tilby sine tjenester og produkter til offentlig sektor – samtidig som man sikret en større kjøpsside.

Stortingsmelding 30, «En innovativ offentlig sektor», løfter blant annet frem at:

  • Ledere (i offentlig sektor) må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot, og nysgjerrighet til å tenke nytt og lære av feil og suksesser.
  • Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid.
  • Offentlig sektor skal bruke forsøk og utprøving mer systematisk for å utvikle og ta i bruk innovative løsninger og legge til rette for å omsette flere av de vellykkede forsøkene til varige løsninger

Innovasjon i offentlig sektor skjer ikke automagisk. For å lykkes med innovasjon og samarbeid med startups trengs det spesialistkompetanse, ikke bare om økosystemet, men også om anskaffelsesregelverk, prosjektledelse og fremfor alt en strukturert prosess som bidrar til transparens og reduserer risikoen for alle involverte parter. Startoff, kåret til Europas beste virkemiddel på innovasjonsanskaffelser (!), besitter denne kompetansen.

Forskning fra Insead Business School og Sopra Steria viser at når en tredje-part fasiliteter samarbeid mellom en etablert aktør og en startup er suksessraten hele 67 prosent, til sammenligning mot bare 51 prosent suksessrate der det ikke var en tredjepart til stede. Startoff har fungert som nettopp denne tredjeparten. 

I statsbudsjettet for 2024 bevilges det ikke penger til Startoff, og fra og med 1.1.2024 legges virkemiddelet ned.

Er det virkelig slik at offentlig sektor skal gå baklengs inn i fremtiden? Prioriteres ikke innovasjon i offentlig sektor? Både forsking, og ikke minst de gjennomførte Startoff-prosjektene, viser at det er vesentlig større sannsynlighet å lykkes med en tredjepart som risikoavlastende tredjepart.

Nå har nettopp Norges tredje digitaliseringsminister gjennom tidene blitt utnevnt. Så kjære Karianne Tung og resten av regjeringen: Kan feilskjæret som nedleggelsen av StartOff var, rettes opp i statsbudsjettet – slik at vi også fremover kan jobbe for en innovativ offentlig sektor?