Jarle Holm, CEO i Monner. Tor Kristian Haugland, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1, SR-Bank og David Baum, CEO av FinStart Nordic. Foto: Lucas Weldeghebriel

FinStart Nordic: Slik skal SR-Bank bruke 300 millioner på startups og egne innovasjonsideer.

Publisert Sist oppdatert

Fra intern innovasjonslab til ekstern oppstartsfabrikk. Gjennom FinStart Nordic skal SR-Bank holde seg innovativ i den digitale tidsalder. 

-- Vi begynte i feil ende. Vi etablerte noe vi følte måtte etablere uten at vi visste hva vi skulle ha: Vi lagde en innovasjonslab. All honnør til de som jobbet der, men når alle beslutninger skulle gjennom bank-leddet, ble prosessene for tunge, sier kommunikasjonsdirektør Tor-Kristian Haugland om bakgrunnen for opprettelsen av Finstart Nordic.

Han forteller at de nye ideene mistet momentum og tid, samt de ansatte mistet motivasjon til å utvikle nye ideer.

--Vi gjorde deretter grundig research. Vi reiste til London, Boston og Berlin, og lærte fra de beste på området. Vi kom frem til at vi måtte etablere en enhet på utsiden av selskapet, vekk fra bankkulturen. Vi måtte sette av nok penger, og vi måtte systematisere arbeidet med å utvikle egne ideer, samt det å investere i andres ideer, sier Haugland.

Etter to runder i styret, ble det endelig offentliggjort i september 2017 at de skulle etablere Finstart Nordic. 300 millioner kroner ble satt av.

--Ideen er å sette fart bak den strategiske utviklingen av fremtidige finansielle tjenester. Vi skal utvikle egne ideer, lage prototyper og validere dem. Vi setter folk til å jobbe med ideene, og de som har livets rett, vil vi spinne ut og satse på, sier David Baum til Shifter, den nyansatte sjefen for Finstart Nordic.

Tok 13 måneder å få funding fra SR-Bank

De har allerede en portefølje av gode ideer som skal valideres og eventuelt ut i markedet, poengterer Baum.

-- Tidligere har de manglet «funding» og en strategi for å sette dem ut i livet. Nå vil de ha begge deler. Det er åpenbart at vi ikke sitter på alle gode ideer selv, så vi vil i tillegg investere i eksterne selskaper, slik SR-bank har gjort med Monner og Boost.ai

Han påpeker at Monner brukte 13 måneder på å komme til enighet med SR-bank om en investering.

David Baum, CEO i FinStart Nordic og Jarle Holm, eks-kollega og CEO i Monner. Foto: Lucas Weldeghebriel

-- Målet nå er at slike prosesser skal ta maks seks uker. Vi kommer til å være de raskeste i bransjen. Erfaringen min fra andre siden av bordet gjør meg motivert for å levere på det, sier eks-Monner-sjefen og nå FinStart Nordic-direktøren.

Ansatte får eierskap i ideer som utvikles

-- Vil de ansatte som jobber på prosjektene ha et eierskap i ideene?

-- Ja, vi vil invitere alle til å ha et eierskap i selskapet de utvikler. Jeg tror ikke vi kan lykkes uten at de har faktisk eierskap. Gründerteamet må være eiere, sier han.

Han forteller at Finstart Nordic har 300 millioner kroner til disposisjon. 50 millioner er satt av til drift av selskapet og 250 millioner til investeringer i egne og eksterne prosjekter.

-- Hvordan fordeles de 250 millionene?

--Vi vil nok bruke mer på å utvikle egne ideer enn til eksterne investeringer. Men vi jobber samtidig med flere konkrete investeringscaser. Jeg kjenner mange startups innen vårt segment hvor teamet er så bra at det ikke er noe poeng å gjøre det samme som dem. Da vil vi heller være med på deres reise og støtte dem.

(saken fortsetter under)
Investerer i fintech i bredt perspektiv

--Hva slags selskaper skal dere investere i?

--I de selskapene som endrer en industriell logikk, som kommer med en ny tilnærming og som adresserer problemer det er viktig å løse, sier Baum.

-- Primært innen fintech?

--Vi har et bredt perspektiv på fintech. Det er mye technologi som er relevant og verdifullt innen finansielle tjenester, men som ikke tenkes på som fintech. Boost.ai, med sin chatbot, er et eksempel på det. Men vi kommer ikke til å vedde alt på prosjekter med kjempehøy teknisk risiko. Du vil ikke se 12 prosjekter innen kryptovaluta, for eksempel.

Han forteller at fintech har «unbundlet» banker og «rebundlet» dem i relevante domener for brukerne, slik at det er vanskelig å kategorisk definere bransjer for nye tjenester som utvikles. Akkruat nå ser de på konkrete oppstartsprosjekter innen regtech (regulatorisk teknologi), valuta, verdipapir, sparing og kredittrisiko.

FinStart Nordic vil gi oppstartsselskaper en "unfair advantage"

--Hva vil dere tilby oppstartsselskaper bortsett fra penger?

--Vi vil gi dem en «unfair advantage». I tillegg til penger, vil vi ta oss av admin-oppgaver, slik at teamet får frigjort tid til å bygge produkt og få det ut i markedet. Alle som har vært gründere vet at dette er et skikkelig pain point. Regulert finansiell virksomhet har også en lang rekke regulatoriske krav som vi vil kunne bistå med å løse. I tillegg vil vi sørge for kompetanseoverføring mellom selskapene i porteføljen. I noen tilfeller kan vi også hjelpe til med å distribuere produktet gjennom en introduksjon til folk i SR-Bank, sier Baum.

Til tross for at bankens hovedsete er i Stavanger, legger de Finstart Nordic til Oslo, og de nå jobber med å finne en fysisk plassering hvor alle oppstartsselskapene kan sitte.

-- Hvor mange vil dere ha plass til?

--Vi ser for oss å huse mellom 30-50 arbeidsplasser i første omgang.

-- Hva blir den største utfordringen deres?

--Det er å få høy nok fart med god presisjon. Det er mange egne ideer som skal utvikles, og da følger også menneskene med, så vi må evne å fylle på med flinke folk. Jeg er veldig interessert i å komme i kontakt med folk som vil skape, sier han.

-- Hva blir det viktigste suksesskriteriet?

--Det er krav til egenkapitalavkastning i løpet av de nærmeste årene. Det vil bli krevende, og jeg vet at alt ikke vil lykkes, men vi jakter ikke en enhjørning. Vi skal skape mange selskaper som gjør en god reise. Det betyr at vi ikke kan mislykkes med mye.

Skal lykkes med 60 prosent av selskapene

Kjerstin Braathen i DNB. Foto: Lucas Weldeghebriel

-- Hva blir hitraten deres?

--Vi bør lykkes med 60 prosent av det vi satser på. Vi ønsker å bygge gode solide selskaper. Vi vil at de skal vekk fra startup-perioden så fort som mulig. Det er en nødvendig del, men ikke der verdien skapes, sier Baum.

Han legger til at de har en annerledes strategi enn det man ser i annen corporate venture.

--Pengene blir bare en hygienefaktor. Jeg mener det er altfor mange akseleratorer og inkubatorer i Norge. Det er nesten én på hvert nes. Og det er nesten flere som jobber i disse enn i en startup. Det betyr at det er mange ting som løftes frem som ikke har livets rett, mener Baum.

Eierskapet SR-Bank har i Monner og Boost.ai, flyttes nå over til Finstart Nordic.

DNB Venture skal investere 250 millioner kroner

Shifter har tidligere skrevet om DNBs investeringsarm, DNB Venture, som ble opprettet i fjor. De skal investere 250 millioner kroner i oppstartsselskaper, men foreløpig er ingen gjennomført, bekrefter Karen Elisabeth Ohm Heskja i DNB til Shifter.

— Hvor store beløp vil dere gå inn med?

–Vi har satt en ramme på 20 millioner til 40 millioner kroner per selskap, men vi kan gå både over og under dette. Vi sikter mot en eierandel på mellom 10-30 prosent, sa finansdirektør Kjerstin Braathen til Shifter i  desember 2017.