Daniel Ras-Vidal i Abelia. Foto: Abelia

Skatteincentiver for investeringer i startups. "Australia og UK har gjort nøyaktig det Norge burde gjøre," sier Abeliasjef.

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor skal det lønne seg mer å investere i eiendom enn å investere i en bedrift som kan ansette mennesker?

I Norge er det en rekke skattemessige fordeler ved å investere i eiendom. I våres innførte Australia skatteincentiver for investeringer i startups.

  • Hver investor kan få 20 prosent skattefradrag på investeringer inntil 200.000 australske dollar (om lag 1,2 millioner norske kroner). Hvis man investerer 1,2 millioner, vil man få et skattefradrag på personlig inntekt på 240.000 kroner.
  • Videre betaler man ikke skatt på fortjeneste de neste 10 årene, så fremt man selger aksjer i selskapet etter minst tre år.

− Over 4.500 startups går glipp av private investeringer hvert år. Disse tiltakene vil hjelpe startups med å få tilgang til nødvendig finansiering som kan hjelpe dem med å vokse, sa Christopher Pyne, australsk minister for industri, innovasjon og vitenskap.

De nye australske reglene er basert på de britiske SEIS (Seed Enterprise Investment Scheme), som ble innført i 2012.

− Jeg mener at Australia har gjort nøyaktig det Norge bør gjøre, sier Daniel Ras-Vidal, som leder Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - en del av Abelia.

Han mener at et skatteincentiv som «SEIS» vil føre til to viktige ting i norsk innovasjonspolitikk. For det første vil privat kapital og kompetanse mobiliseres sterkere inn mot såkalte "vekstkraftige" startups. For det andre vil beslutningene om hvem som skal få investorkapital i større grad komme fra private investorer. Det statlige virkemiddelapparatets makt som «portvoktere» reduseres.

− Over tid kan det skape en positiv spiral hvor suksessfulle serieentreprenører reinvesterer overskudd i nye bedrifter, likt det man ser i ledende innovasjonsland som Storbritannia, USA, Sverige og Israel, sier Daniel Ras-Vidal.

Han får støtte fra Rikke Eckhoff Høvding, i Norsk venturekapitalforening (NVCA), som mener dette er veldig spennende.

− Skatteincentiver for investeringer i "tidligfase"-selskaper har vært etterlyst i Norge. Abelia og vi kommer snart med en rapport hvor vi ser på hvordan dette kan løses i Norge, inspirert av de engelske ordningene. Det som ser spesielt interessant ut i Australia er incentivene for å øke investeringene i venturefond. Det bør vi se på her også - kombinert med en gjennomgang av det reguleringene for de mindre aktørene, sier Eckhoff Høvding til Shifter.

Finansdepartementet ser på saken

Styreleder Johan H. Andresen i Ferd mener vi bør snu investeringene fra eiendom. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

I budsjettforliket for 2016-budsjettet fikk Venstre og KrF inn et såkalt "anmodningsforslag", som nå er til behandling i Finansdepartementet: "Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for skatteincentiver og skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap blant annet basert på svenske «investeraravdrag» og britiske «SEIS-ordningen» og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017."

Regjeringen, ved Finansminister Siv Jensen, har på spørsmål fra KrF i Stortinget bekreftet at Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2017 (6. oktober) vil legge frem ulike modeller for skatteincentiver for langsiktige investeringer i oppstartselskap.

En av Norges rikeste investorer, Johan H. Andresen, mener altfor mye kapital blir lagt i eiendom på grunn av skatteincentiver.

−Alle familieselskaper investerer i eiendom på grunn av skatteincentiver. Rundt 30 til 40 prosent av deres verdier er lagt i eiendom. Det er altfor høyt. Det bør ned til maks 10 til 15 prosent, så kan de bruke pengene og investere i noe som vil skape verdi. Der er skiftet i ferd med å skje, men det går for langsomt, sa han i panelet på «Technology Excursion», 19. mai i Oslo.

Leder for 500 Startups Nordic, Sean Percival, mener den største utfordringen for startups i Norge, er mangelen på kapital til tidligfaseinvesteringer.

Det er kun to til tre fond som investerer. Det burde vært minst ti. Og de er redde for å feile. De fleste oppstartsselskaper feiler. 9 av 10 feiler, faktisk. Derfor bør man satse på flest mulige selskaper. Ikke satse alt på et kort, sa han til Shifter i mai.

Staten har imidlertid andre virkemidler. Nylig ble 100 millioner kroner med pre-såkornsmidler fordelt til ulike miljøer. Disse pengene skal matches med privatkapital, så det vil utgjøre minst 200 millioner kroner i investeringer til bedrifter i tidlig fase.

LES OGSÅ: Min kone og jeg investerer ikke i eiendom. For en tid tilbake fikk vi et brev i posten der det står at vi er idioter som ikke investerer i eiendom. I brevet stod det at vi må betale formueskatt på NOK 70.000,- for 2015. Brevet heter selvangivelsen.

 

Følg Shifter på Facebook og Twitter, og få sakene våre rett i feeden din. På grunn av Facebooks algoritmer (som ikke er til å stole på) anbefaler vi at du i tillegg kommer innom Shifter.no hver dag, og invitér gjerne andre likesinnede hit, så fremstår du litt kul som oppdaget et ferskt startup-nettsted lenge før dem.