Marie Moxnes Harfjeld, Marketing Manager i Monner. Foto: Vilde Mebust Erichsen

8 steg for å engasjere investorer i din crowdfunding-kampanje

Publisert

Av Marie Moxnes Harfjeld, Marketing Manager i Monner, først publisert på blogg.monner.no. 

Hvordan engasjere en potensiell investor på ett og et halv minutt? Her er 8 enkle steg til en vellykket crowdfunding-kampanje.

Crowdfunding handler ikke bare om penger. Det handler også om å engasjere mennesker som har tro på at selskapene med kapitalbehov kan vokse. Men hvordan går du frem for å engasjere investorer i din kampanje? Det er enklere enn du tror.

I skrivende stund har vi utbetalt tretti crowdfunding-lån til en verdi av ca. tretti millioner kroner til norske vekstbedrifter. Disse bedriftene driver virksomhet i forskjellige bransjer: Alt fra mat og drikke til teknologi og eiendomsutvikling.

Tegningsperioden, renten og sikkerheten kan ha en påvirkning på investor-engasjementet i kampanjen. Samtidig ser vi en sterk sammenheng mellom hvor raskt lånet tegnes, og i hvilken grad bedriften lykkes i å engasjere sitt nettverk, altså hvorvidt det blir en vellykket crowdfunding-kampanje eller ei.

Hos Monner kan bedrifter med behov for vekstkapital låne penger gjennom lånebasert-crowdfunding, direkte fra personer som ønsker avkastning på sine sparepenger samtidig som de støtter bedriften i deres vekst.

Jeg har analysert de ulike kampanjene på Monner og hvordan bedriftene presenterer seg. Her gir jeg deg noen ideer om hvordan du kan gjennomføre en vellykket crowdfunding-kampanje.

1. Ha et klart formål
Det å ha et klart formål er alfa og omega for en vellykket crowdfunding-kampanje. Dersom dere ønsker å skape vekst med crowdfunding, skal det være enkelt for investorene å forstå hva pengene skal brukes til. Vi ser at folk i gjennomsnitt bruker rundt ett og et halvt minutt inne på en kampanje, så teksten bør fenge fra første setning! De første par setningene i kampanjen bør kunne kort oppsummere hva dere skal bruke pengene til.

2. Vær åpen 
I dagens samfunn er det utrolig viktig å være åpen. De bedriftene som er transparente og åpne om hva de driver med har best sjanse for å lykkes. Det er også viktig at dere er villige til å ikke bare å dele det som har gjort bedriften deres til en suksess, men også dele ting som kan ha hatt negativ innvirkning på bedriften. I tillegg er det viktig å forklare hva dere har lært av det. Å la investorer og potensielle kunder ta del i bedriftens hverdag og informere dem om oppturer og nedturer, er viktig for å skape tillit.

3. En solid markedsplan 
Å ha en solid markedsplan og skape engasjement, er nøkkelen til en vellykket crowdfunding kampanje. En typisk crowdfunding-kampanje varer i omtrent tretti dager. Derfor er det avgjørende med en solid markedsplan for å lykkes. En vellykket markedsplan vil forhåpentligvis sørge for at dere når ut til flest mulig og skaper stor blest rundt deres virksomhet.

4. Bruk engasjerende bilder! 
Mye av kampanjen deres kan beskrives med ord, men en god kampanje trenger mer enn bare tekst. Crowdfunding handler om å skape entusiasme for deres prosjekt eller selskap. Ved bruk av engasjerende bilder kan dere enkelt skape blest rundt historien dere forteller.

5. En fengende historie 
Investorene har lyst til å bli kjent med dere! Derfor er det viktig å inkludere en fengende historie om produktet/tjenesten, bedriften og menneskene bak. Det er viktig å skape tillit mellom potensielle investorer og de som er ansvarlige for produktet eller tjenesten. Fortell deres potensielle investorer om hva produktet eller tjenesten. Fortell om bedriften og menneskene bak og hvorfor de skal investere i nettopp dette lånet. Bevis for investorene at dette er noe å satse på!

6. Engasjer deres nettverk! 
Følgerskaren og nettverket er deres største drahjelp. Derfor er det viktig at dere utnytter den gylne muligheten dere har for gratis blest og omtale. Engasjer nettverket deres ved å la dem ta del i reisen og bidra til å skape engasjement rundt kampanjen deres. Bruk sosiale medier for å spre budskapet og ta kontakt med journalister og bloggere for å få dem til å skrive om kampanjen din.

7. Aksepter tilbakemeldinger 
Spørsmål og eventuelle kritiske tilbakemeldinger kan være utfordrende, men det er også utrolig viktig i forhold til videreutvikling av selskapet deres. Å svare på kommentarer og spørsmål fra potensielle investorer skaper tillit og engasjement fra egen følgerskare. I tillegg kutter dere flere ledd ved å gi oppdatert informasjon direkte til de som spør, noe som igjen gjør det enklere å finne relevant informasjon om deres bedrift og produktet eller tjenesten deres.

8. En fulltegnet kampanje er kun begynnelsen! 
Når kampanjen er fulltegnet, begynner den virkelige reisen. Vi opplever at investorene er høyt engasjerte i nyheter om bedriftene de har investert i lån til. Vi ser blant annet at nyhetsbrevene som vi sender ut på vegne av låntakere til investorer, har en åpningsrate på rundt seksti prosent! Det handler ikke bare om penger, det handler nemlig også om at investorene kan ta del i og engasjere seg i veksten og utviklingen til norske bedrifter.

En vellykket crowdfunding-kampanje samler inn penger samtidig som den forbereder markedet for produktet eller tjenesten deres. Dere får et bedre bilde av hvordan deres potensielle kunder ser ut, samtidig som dere fanger kundens interesse. Ved hjelp av crowdfunding får dere validert produktet eller tjenesten deres og finner ut hvem som er villig til å betale for det.

Fakta om Monner

  • Monner er en digital plattform som «demokratiserer etablerte finansieringsmodeller».
  • På Monner kan store og små investorer låne ut penger direkte til norske vekstbedrifter.
  • Monner lanserte i januar i år, og per i dag har over tusen investorer investert nesten kr 40 mill. i 34 lån.