Illustrasjonsfoto: Unsplash
Illustrasjonsfoto: Unsplash

Disse trekkene kjennetegner «corporates» som lykkes med sine investeringer i startups

Publisert Sist oppdatert

Enten du er en "corporate" som investerer i startups, eller en en startup som vil ha en corporate-investering, hvis ingenting under passer for ditt case, bør du være varsom.

Corporate venture (CV), enkelt sagt: bedrifter som investerer i oppstartsselskaper, er på en stødig og oppadgående trend. På global basis viser tall fra CB Insight at CV utgjør 32 prosent av alle VC-investeringer, sier Sheryl Winston Smith som er Associate Professor, Department of Strategy and Entrepreneurship. Associate. Samt Dean of the Master Science (MSc) in Entrepreneurship and Innovation, ved Handelshøyskolen BI.

Hun har doktorgraden sin fra Harvard og er en av de fremste ekspertene i Norge på corporate venture.

-- Hva er hovedmotivet for corporate venture?

-- Det er primært et strategisk redskap for å styrke innovasjonsevnen. Å kjøpe seg tilgang til et selskap som jobber mer innovativt eller har en innovativ løsning som potensielt er en god match med det etablerte selskapets produkter eller forretningsmodell. Det er også et finansielt motiv bak investeringene, sier Winston Smith.

Sheryl Winston Smith. Foto: Privat.
Sheryl Winston Smith. Foto: Privat.

Disse lykkes med corporate venture

Hun mener det er tydelige forskjeller på de som lykkes og de som mislykkes med CVC.

De som lykkes har flere av disse punktene til felles:

 • En god strategisk fit mellom eget selskap og selskapet det investeres i. Det er samstemte mål.
 • En langsiktig strategi som er forankret i toppledelsen og hvor det er satt av en betydelig sum penger og menneskelige ressurser for å sikre suksess.
 • CVC-enheten bør være et autonomt team med høy grad av frihet og toleranse for å feile.
 • Evner å introdusere oppstartsselskapet i deres distribusjon og verdikjede
 • Gjennomfører en rekke investeringer innenfor et område der CVC-enheten har god kompetanse. Ikke enkelt-investeringer.
 • Gjennomfører investeringer sammen med andre VC-er
 • God kommunikasjon mellom startup-leddet og kontaktperson i det etablerte selskapet. De må snakke “samme språk”.
 • De lar startupen få definere retningen selv, slik at de ikke havner i en interessekonflikt. Ofte løses dette ved en styreplass for CV-en som ikke medfører stemmerett, kun en observasjonsrett.
Karen Elisabeth Ohm Heskja i DNB Venture.
Karen Elisabeth Ohm Heskja i DNB Venture.

I tillegg har Winston-Smith sett følgende trekk fra egen forskning.

-- Det er en sweet spot for CV-investeringer der startupen representerer noe som ikke er altfor langt fra kjernen til det etablerte. Hvis det er for nærme, er det overflødig, hvis det er for langt unna, er det vanskelig å relatere det til egen verdikjede og distribusjon. Det er en kunst å finne ideer som er akkurat fjerne nok til “å røske opp i ting”, sier hun.

Key Takeways fra Global Corporate Venture Summit

Hvorfor har Corporate Venture økt så mye de siste årene og blitt et stadig mer populært verktøy for innovasjon i tillegg til oppkjøp, foskning og utvikling, samt partnerskap?

--Fordi mesteparten av utviklingen skjer utenfor selskapet og fordi de store selskapene ikke har tilstrekkelig ressurser eller kompetanse til å utvikle alt selv, sier Karen Elisabeth Ohm Heskja, som er investeringsleder i DNB Venture.

Banken har satt av 250 millioner kroner til investeringer i startups og Ohm Heskja reiste til Global Corporate Venture Summit i Monterey i USA for å lære av de beste.

--Vi har hatt fire itense dager med møter, kaffesamtaler, middager og foredrag med ledende corporate venture- og VC-aktører som Intel Capital, GE Ventures, Citi Ventures, Samsung Next og M12 (tidlig Microsoft Ventures).

Her er Karens topp seks "key takeways":

 1. Selskap som har Corporate Venture-arm har i snitt 17% høyere aksjeverdi enn de som ikke har Corporate Venture arm. Det er selvsagt vanskelig å si hvilke andre faktører som påvirker dette tallet og hvor stor betydningen av Corporate Venture aktivitetene har, men uansett et interessant funn.
 2. Verdien av CVC for en startup er undervurdert. Corporate investorer har i motsetning til VCer tilgang til det interne og eksterne nettverket til morselskapet, industrikompetanse og distribusjonskapasitet mm.
 3. Bygg et godt rykte i økosystemet. Corporate Venture er en lagsport og en opptrer aldri alene. Delta aktivt i å bygge og styrke økosystemet. Bygg relasjoner til VCer, CVCs, acceleratorer, inkubasjonsmiljø etc. Bidra aktivt i å skape møteplasser og bedre rammebetingelser for økosystemet. Hvilke dealer og hvilke co-investorer en får mulighet til å jobbe med avhenger av ryktet og relasjonene en har.
 4. Tenk langsiktig. Gjennomsnittlig levetid for et CVC er 4 år, mens snitt investeringsperiode er 5-7 år. Dette går ikke om en ikke er "in it for the long run". Tilpass forventningene i ledelsen og organisasjonen av morselskapet til tiden det tar.
 5. No special right! VC miljøet har brukt det mot CVC-aktører at de krever spesialrettigheter. "Prove them wrong"!
 6. Jeg kan anbefale boken Corporate Venturing: A Survival Guide skrevet av bla Wendel Brooks fra Intel Capital. Boken finnes på Amazon.com

 

Powered by Labrador CMS