Cloud Insurance, Inzpire.me og CrowdWorks vant ikke stafetten, men var ledende på banketten.

15 etapper til en god kultur: "Et lite team kan bevege seg fort, men sliter om de skal løpe hele veien alene"

Publisert Sist oppdatert

Tre startups bestemte seg for å drive teambuilding sammen når de ikke var nok folk til å stille lag i Holmenkollstafetten hver for seg. Og tipsene til god organisasjonsbygging er like mange som det er etapper.

De ble riktignok et stykke bak de mest ambisiøse advokat- og finanshusene -- oppstartsselskapene Cloud Insurance, CrowdWorks og Inzpire.me og deres felles lag “TheScaleUps” på Holmenkollstafetten. Men selv om det ble en sekshundredeogåttiende plass, nådde de det viktigste målet -- mer samarbeid på tvers av selskaper.

-- Det var stemning på kontoret for å delta på Holmenkollstafetten, litt for å gjøre noe aktivt sammen, og mest for å ha en unnskyldning for å arrangere bankett på kvelden. Da var det naturlig å invitere noen andre gode venner fra startup-Oslo, sier stafettgeneral og VP of Commercial Operations i Cloud Insurance, Kirsten Fladeby Jarneid.

Tanken er å bygge en god bedriftskultur, og at man går sammen på tvers for å kunne delta arrangementer som vanligvis kun etablerte aktører er store nok for å kunne være med på -- som i Holmenkollstafetten som har hele 15 etapper.

Tar det beste fra de store

Noen kaller stafetten i Oslos gater, "vårens vakreste eventyr" -- gründer Axel Sjøstedt i Cloud Insurance kaller turen opp til Besserud og ned igjen et columbi-egg, "artig sosialt, men ikke minst bra for business". Han viser til at flere av de startup-ansatte er hentet fra konsulentselskaper som BCG, Bekk og Capgemini, og at det er noe å lære derfra.

-- Dette er steder som prioriterer kulturbygging og sosial tilhørighet fordi de ansatte sitter mye ute hos ulike kunder. Vi har lyst til å ta med det beste fra denne verdenen og smelte den sammen med en startupkultur preget av høy takhøyde, jovialitet og passion.

Analaogiene mellom stafett og startup sitter løst.

TheScaleUps i Holmenkollstafetten.

-- Alle jobber sammen mot et felles mål. Man må ha noe å videreføre ved hver veksling, selv med dårlig tid og uten mulighet til detaljstyring. Det er det organisasjonskultur handler om.

Vanskelig alene

Ikke minst handler det om samarbeid og "pay it forward".

-- Et lite team kan bevege seg fort, men sliter om de skal løpe hele veien alene. Vi konkurrerer ikke med hverandre, vi konkurrerer i fellesskap mot det bestående. Noen ganger gir størrelse styrke eller skalafordeler. Startups kan lære av hverandre, spille hverandre gode, og også gå sammen om prosjekter som ville vært vanskelig å realisere alene, sier Sjøstedt, før han gir stafettpinnen videre til Erlend Selmer i CrowdWorks.

-- Vi tenker ikke på markedet og konkurransen som lokal, men i høyeste grad global. Det finnes mange gode eksempler på norske selskaper som gjør stor suksess internasjonalt, dette klarer vi ved å samarbeide og spille hverandre gode, understreker Selmer.

TheScaleUps' 15 etapper for organisasjonskultur

1. Aldri glem at teamet er det viktigste i et ungt selskap. La det styre valgene dere tar. (Dette er en klisjé, men det er en grunn til at klisjéer blir nettopp dette…)

2. Vær tydelig om hvorfor dere er til og hvilket problem dere løser. Å være med på noe som er større enn seg selv er motiverende. Man er villig til å “go the extra mile” for et team man er engasjert i.

3. I en hektisk hverdag der det viktige ofte må vike for det som haster, er det viktig å tvinge seg selv til å jobbe målrettet med å skape den organisasjonen teamet fortjener. Vær tydelig, ikke unnvikende. Vær raus, ikke kjip. Vær transparent og legg til rette for medbestemmelse.

4. Jobb målrettet med rekruttering. Hent gjerne inn ekstern hjelp til dette, men husk å ha hånden på rattet. Les deg opp om bias og fallgruver i rekrutteringsprosesser, og styr unna disse.

5. Rekrutteringsprosessen er ikke ferdig når en person har signert arbeidskontrakten. Bruk det dere lærte i prosessen til å tilrettelegge slik at alle spiller godt sammen. Det er både et lederansvar og et felles ansvar å inkludere nye teammedlemmer og la dem få påvirke reisen videre.

6. Mangfold driver topp- og bunnlinjevekst. Dere startet kanskje som en vennegjeng som kjenner hverandre godt, det er greit nok, men så er det på tide å jobbe målrettet for å ikke rekruttere kopier av seg selv.

7. Skap en lærende organisasjon. Gi ansvar og la folk få bruke tid på å utvikle seg og sine evner. Alle bør ut “i felten” for nye impulser i ny og ne. La folk få velge seg noen konferanser eller annet påfyll, sørg for at de informerer og dokumenterer når de kommer hjem.

8. Skap pusterom i kalenderen der det er høyt under taket, både når det gjelder business og teamsamarbeid. Kjør et månedlig “hyggebarometer” med hele teamet, ha jevnlige one-on-ones mellom founder og alle ansatte, ta en strategisamling med styret en helg.

9. Ha respekt for folks tid, og sørg for at alle er kritiske til hva de skal bruke sin tid på. La folk gjøre det de synes er gøy og det de mestrer. La folk være hele mennesker, både på og utenfor jobb.

10. Medeierskap er god stemning. Det er morsommere når alle er i samme båt. Lag insentivstrukturer som baserer seg på aksjer så lenge du kan.

11. Jobb målrettet med employer branding. Selskaper som lykkes med dette får engasjerte ansatte som fungerer som ambassadører utad. Det er lett å glemme at det faktisk er de ansatte man selger, like mye som produkter og tjenester. Dette er særlig gjeldende i B2B-startups.

12. Ta hensyn til hvilken fase dere er i. Organisasjonskulturen vil alltid være i endring. Bevar det dere liker, jobb målrettet og tydelig for å bygge en sunn kultur mens dere vokser.

13. Opprett kanalene #diversity, #social og #customer-feedback på Slack.

14. Gjenta til det kjedsommelige at det ikke er farlig å feile innimellom.

15. Ha det gøy sammen, både på kontoret og utenfor!

(For ordens skyld: Daglig leder Lucas Weldeghebriel har en mindre aksjepost i Cloud Insurance. Selskapets styreleder Ragnar Bø har tidligere også vært styreleder i Shifter. Men tipsene blir ikke dårligere av den grunn.)