Styreleder i Oslo Science City og ny CEO Christine Wergeland Sørbye. Foto: Sigurd R. Klæva, Forskningsparken

Nytt "innovasjonsdistrikt" på trappene: – Vi må samarbeide mer og bedre, sier den nye Oslo Science City-sjefen

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune ønsker mer fysisk nærhet mellom studenter, forskere, oppstartsselskaper, investorer og næringsliv - i det første av tre nye innovasjonsdistrikter i Oslo. 

Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF, SINTEF og Forskningsparken/Oslotech har gått sammen om å utvikle området fra Gaustad, Blindern, Marienlyst til Majorstua som innovasjonsdistriktet Oslo Science City.

Oslo følger dermed i samme spor som blant annet Boston, Stockholm og København, som allerede har etablerte innovasjonsdistrikter, hvor inspirasjonen er hentet fra. Med tiden blir det også startet lignende innovasjonsdistrikter på Økern og i sentrum, som da vil ha fokus på andre miljøer.

Når vi henvender oss til pressekontakt ved UIO får vi opplyst at grunnen til at man starter med Oslo Science City er at dette nok er det området i Oslo som ligger nærmest opp mot det et innovasjonsdistrikt vil være, med størst tetthet av kunnskapsinstitusjoner.

Planen er at næringslivet, investorer, startups og kunnskapsinstitusjonene dele infrastruktur, samarbeide og tiltrekke seg nye arbeidstakere.

Sjef på plass

Christine Wergeland Sørbye blir CEO for det nye distriktet i mai.

– Jeg er veldig glad for å få Christine på plass og har stor tro på at hennes erfaring og kompetanse vil bidra til at Oslo Science City blir en suksess, sier Svein Stølen, styreleder i Oslo Science City og rektor ved Universitetet i Oslo, i en pressemelding.

Wergeland Sørbye kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Oslo kommune, og har i mange år jobbet med prosjekter som har som mål å utvikle Oslo som kunnskapshovedstad. Hun har blant annet hatt ansvaret for å utvikle Oslos kommunes campusstrategi.

– Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle Oslo til en attraktiv kunnskapshovedstad, og henter masse motivasjon fra det nylig avsluttede arbeidet med Oslos campusstrategi, sier Wergeland Sørbye.

Sender et sterkt signal

Den nye sjefen skal lede og koordinere utviklingsarbeidet i den det nye innovasjonsdistriktet, og skal fungere som en motivator og kobler mellom næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og startups som holder til i distriktet.

UiO mener det nye innovasjonsdistriktet har potensiale for å skape mer verdi, både gjennom kunnskap og arbeidsplasser og at det for UiO er det viktig at kommunen sender et så sterkt signal om næringsutvikling i samarbeid med byutvikling.

Tiltrekke talenter

Sekretariatet til Oslo Science City etableres hos Oslotech i Forskningsparken, og skal bidra til å tiltrekke næringsliv, talenter og investeringer som bygger opp under ambisjonene om å skape ytterligere verdier og arbeidsplasser i området.

– Et kunnskapsbasert næringsliv krever tett kobling til avanserte FOU-miljøer, arbeidsmarkedet, offentlige institusjoner og sentrale byfunksjoner. Byer som lykkes med å integrere byutvikling og næringsutvikling, lykkes også ofte med å sikre innbyggerne høy livskvalitet. Derfor er arbeidet med Oslo Science City så viktig, sier Stølen.

Oslo Science City har som ambisjon å etablere seg som et av de viktigste innovasjonsdistriktene i Europa, og har tro på at konsentrasjonen av fremragende forskningsmiljøer og spennende innovasjonsaktivitet vil tiltrekke seg både nytt og etablert næringsliv.

– Skal vi lykkes med satsingen må vi samarbeide mer og bedre. Derfor blir det viktig å raskt få på plass en felles visjon og strategi for utviklingen av innovasjonsdistriktet, sier Wergeland.