Ola Leithe Svalheim i DNB Ventures (fra venstre) sammen med gründerne Risul Islam og Christian Wierød i Unite Living. Foto: Stig B. Fiksdal, DNB Nyheter

Etter snuoperasjonene fant de endelig retningen: Nå blar DNB opp 7 millioner for å være med på ferden

Publisert Sist oppdatert

Gründerne var bare 22 år da de startet opp. Tre år senere er Unite Living verdt 60 millioner kroner, har Norges største bank på eiersiden, og legger store planer.

Det har vært mange snuoperasjoner i Unite Living. Det begynte som en matching-tjeneste for folk som ville leie sammen med andre, det som Shifter den gangen beskrev som «en blanding mellom Airbnb, Match og Facebook — med litt kunstig intelligens attåt». Det ble etter hvert til en boligannonseringsplattform, og nå har de utviklet en plattform der både utleiere og leietagere kan organisere alle sider av sine leieforhold.

Når Norges største bank nå velger å investere syv millioner kroner i selskapet, er det et tegn på at de har staket ut riktig kurs denne gangen. Ikke minst var det en meget fornøyd gründer Christian Wierød som møtte Shifter da investeringen var klar:

-- DNB gjør en utrolig bra jobb rundt innovasjon, nye kunderelaterte tjenester og har selv hatt stor suksess med Vipps. Jeg tror dette blir en veldig god match.

Les også: Endelig tjener utleietech-gründerne penger: «Aldri tenkt på å gi opp»

"Et anakronistisk marked"

Wierød hevder at Unite Living opererer i det han kaller «et anakronistisk marked», der det har skjedd lite siden begynnelsen av 2000-tallet, til tross for den omfattende digitaliseringen i resten av samfunnet. Å leie ut bolig er som oftest en manuell prosess, noe som gjør det tidkrevende og risikofylt. Ifølge Wierød finnes det ingen enkel måte å leie ut og forvalte utleieforholdet digitalt. Utleiere bruker i dag ofte en kombinasjon av Excel-ark, regnskapsførere og store avanserte økonomisystemer som er modifisert for boligutleie. Dette medfører mye overflødig funksjonalitet samt en terminologi som er ukjent for forvaltere og utleiemeglere.

Plattform for utleie. Screenshot: Unite Living

Fremfor å modifisere et eksisterende økonomisystem har Unite Living bygget et skybasert
forvaltningssystem.

-- Det betyr ikke at økonomidelen er nedprioritert, tvert om, systemet fører regnskapet helautomatisk og blir en digital regnskapsfører i skyen, og kan kobles til alle slags økonomisystemer.

Vil hindre diskriminering

Siden lanseringen av forvaltningsverktøyet i august i fjor, har Unite Living fått inn 20 profesjonelle utleiere som kunder, med mer enn 2500 boligenheter. Blant kundene er Krogsveen Boligutleie, M3 Utleie og Sem & Johnsen Boligutleie. Målet for inneværende år er at dette tallet skal øke til minst 6500. Selskapet har de siste årene bygget opp et solid nettverk i New York, London og Skandinavia. De forbereder seg dessuten på vekst utenfor Norges landegrenser i løpet av året.

Planen fremover er også å samle data til digitale uteleie-CVer.

-- Dersom du er en god leietager, er det jo ingen grunn til å ikke dele dine data med neste utleier.

Christian Wierød (venstre) og Risul Islam (høyre) i Unite Living. Foto: Stig B. Fiksdal, DNB Nyheter

Et nyttig verktøy for utleiere som ønsker å være trygge på neste leietager, ifølge Wierød, men også et grep som kan hindre diskriminering i leiemarkedet.

-- Med et slikt system blir det lettere å få bolig i neste omgang, sier gründeren.

Unite Living har blant annet vært i dialog med Oslo kommune om hvordan et slikt CV-system kan utvikles for markedet i hovedstaden.

Møtet med DNB

Gründerne Øyvind Hasund Dahl, Risul Islam og Christian Wierød har tidligere hentet 15 millioner kroner, blant annet fra den kjente eiendomsmegleren Krogsveen. DNB får denne gangen en eierandel på 12 prosent for de 7 millioner kronene. Prosessen frem mot at banken nå investerer har vært lang, men ryddig.

-- De har vært opptatt av hva som er best for selskapet, og sånn sett er vi veldig fornøyd med DNB.

I tillegg til de 7 millionene har Unite Living fått et vekstgarantilån fra banken og Innovasjon Norge på 2,5 millioner kroner.

Øyvind Hasund Dahl var en av gründerne i Unite Living, men jobber nå i Recheckit. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

-- Er dere ikke redd for å låse dere til én bank, og at det blir vanskeligere å få til samarbeid med de andre?

-- Investeringen er rent finansiell, slik den står nå, og vi er fri til å gjøre som vi vil. Så får vi se hvilke strategiske beslutninger vi tar «down the road».

-- Men når dere møter en så stor aktør, så er det jo en viss skjevhet i maktforholdet.

-- Vi har fått mye støtte, også før denne investeringen, og til og med Rune Bjerke har svart oss personlig. Vi synes det gjennomsyrer hele organisasjonen, at de har lyst til å hjelpe startups. Så for oss var det naturlig å gå til DNB når vi skulle ha inn kapital.

Elsker å starte ting

-- Du startet dette da du var 22, og er fortsatt bare 25 år. Når Norges største bank går inn med 7 millioner, kan man jo si at du blir raskt voksen.

-- I blant tenker jeg på hvordan det ville ha vært å ha den vanlige reisen, levd studielivet med venner og omgangskretsen man får der. I denne bransjen er jo de aller fleste eldre enn meg. Men jeg elsker å starte ting, og det er det som driver meg. Jeg kan ikke leve med et «hva om, hvis», og måtte bare gjøre dette. Den største grunnen til at folk ikke starter noe, er jo at de er redde for å feile, og hva andre skal tro om dem etterpå. Men jeg synes det er bedre å feile i stedet for ikke å ha tatt sjansen.

Gründer Øyvind Hasund Dahl er for øvrig ute av den daglige driften, han har nå gått videre til Recheckit. Men ifølge Wierød er stemningen fortsatt god.

-- Han eier fortsatt sin del av selskapet, og sitter også i styret.

Gründerne sitter forøvrig fortsatt på kontrollen i selskapet, med aksjer verdt 34 millioner kroner, beregnet ut fra verdisettingen i emisjonen.

DNB har satt av 250 millioner kroner til investeringer i oppstartsbedrifter gjennom DNB Ventures.
DNB Ventures har en strategisk innretning og ser etter selskap som kan bidra til å levere eller bidra til
å levere neste generasjons opplevelser for bankens kunder, særlig innenfor feltet open banking,
alternativ lånefinansiering, ny teknologi og plattform området.

Det du trenger å vite

  • Unite Living bygger en plattform som digitaliserer og automatiserer boligutleie fra A til Å.
  • Nå henter selskapet syv millioner kroner fra DNB, til en verdivurdering på selskapet på 60 millioner kroner.