Checkware tilbyr løsninger for flere ulike behandlingsforløp, og brukes så langt av 150.000 personer i Storbritannia og Norge.

Checkware vil digitalisere helsevesenets papirmølle

Publisert Sist oppdatert

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo skal digitaliseres, ved hjelp av Trondheim-selskapet Checkware. 

Finansavisen skriver i dag at det norske helsetech-selskapet Checkware, som bidrar til digitalisering av det norske helsessystemet, nå skal tas i bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Løsningen skal gi brukerne et fullverdig digitalt tilbud, som erstatter papirveldet.

Lovisenberg vil ta i bruk løsningen for å gjøre oppfølging av pasienter som har vært inne -- eller skal inn -- til behandling enklere.

-- Det er svært viktig for oss og pasienten at vi har en best mulig innsikt i om behandlingen virker, og en reell mulighet til å fortelle hvordan helsetilstanden deres er, sier konstituert klinikksjef ved Lovisenberg DPS, Harald Aasen.

Tilbyr ulike løsninger

Checkware-systemet skal integreres i Lovisenbergs eksisterende systemer, og vil medføre fri utveksling av data mellom Checkware (pasientenes verktøy), Dips (helsepersonalets verktøy) og Qlikview (systemet for kvalitetssikring). Inntil nå har systemet vært brukt av 150.000 norske og britiske pasienter, men med kontrakten Lovisenberg DPS nå inngår med Checkware, vil antallet øke med 4.650 personer.

På Checkware sine nettsider fortelles det at selskapet tilbyr ulike løsninger for flere behandlingsformer: psykisk helse og rusbehandling, somatikk, lindrende behandling, rehabilitering, klinisk forskning og barne- og ungdomspsykiatri.

I 2016 inngikk Checkware en avtale med Sykehuset i Vestfold -- en avtale verdt fem millioner kroner, og gründeren -- og tidligere vinner av Ung innovasjonspris -- Tine Hunt gikk i 2017 ut av sitt eget selskap for å bli en del av Checkware.