Teamet i Maskinlisten: Fra venstre Nassir Achour, Knut Harald Ollendorff og Terje Østensen. Foto: Presse

Din graver er min graver: Lanserer delingstjeneste for å få maskinene i sving

Publisert Sist oppdatert

Anleggsmaskiner verdt 20 milliarder kroner står ubrukt. Den norske startupen Fremby vil sørge for å utnytte kapasiteten bedre.

Utbyggingen av infrastruktur boomer i Norge, og i dag har vi nesten 30 000 aktive anleggmaskiner registrert hos Maskingrossistenes Forening. Til tross for høy aktivitet står mange av maskinene stille.

– Det står til enhver tid tusenvis av norske anleggsmaskiner med en snittverdi i millionklassen ubrukt, som utgjør en uutnyttet kapasitet til en verdi på over 20 milliarder. Samtidig sitter det entreprenører i andre enden som må gå til dyre innkjøp av maskiner de ikke vet hvor lenge de vil ha bruk for, for å gjennomføre nye prosjekter, sier Knut Harald Ollendorff, medeier og initiativtaker til Maskinlisten.no sammen med innovasjonsselskapet Reodor Oslo, i en pressemelding.

Egenfølt frustrasjon

Ollendorff er selv medeier og ansvarlig for marked og forretningsutvikling i Feiring Bruk, en av landets største leverandører av pukk og grus. Der har de selv følt på utfordringer knyttet til effektiv forvaltning av egen maskinpark.

– Selv om vi i Feiring har en fordel med flere anlegg som konstant er i drift og kan sysselsette maskiner, ser vi at den prosjektdrevne delen av vår virksomhet har et svingende behov. Dagens situasjon er uoversiktlig, og det er ikke alltid like lett å få tak i maskiner når man trenger – selv om det sannsynligvis står en ubrukt maskin hos en annen aktør i nærheten. I dialog med bransjen har vi sett at vi ikke er alene om disse utfordringene, og vi ser behovet for en økt grad av samhandling blant aktørene for å utnytte de ressursene som er tilgjengelig.

Entreprenørene kan leie ut og leie inn maskinene via en app. Foto: Presse

Formidler flere tusen maskiner

Maskinlisten.no er nå lansert i en åpen betaversjon hvor entreprenører kan dele maskinkapasitet mellom hverandre. Tjenesten har et nettverk av potensielle utleiere med en stor flåte, som leieforespørslene videreformidles til. Via plattformen kan nettverket gi et tilbud på leie, partene kan akseptere og inngå avtale. Tjenesten tar en liten andel på alle gjennomførte leieforhold.

Nassir Achour, daglig leder i Reodor Oslo og partner i Fremby, fremhever Ollendorff sitt ønske om å utvikle Maskinlisten sammen med hele bransjen.

– Målet er å tilby en leieprosess som er sømløs, brukervennlig og trygg – fra man innser behov og søker etter en maskin, til man har fullført et leieforhold. Vi jobber nå blant annet med å få inkludert forsikringsordninger, og vil fortsette å utvikle tjenesten i tett samarbeid med bransjen. Nå er fokuset derfor på å få inn gode partnere og testbrukere som kan gi oss tilbakemelding på hva som fungerer og hva som bør forbedres. Selv om vi har fått på plass et godt nettverk av entreprenører som er klare for å leie ut, er det alltids plass til flere. Så dersom noen der ute er interessert i å leie ut eventuell overkapasitet på maskinparken sin, så er det bare å ta kontakt.

– Ved å øke utnyttelsesgraden av maskiner, begrense overproduksjon av maskiner, styrke bransjeaktørenes likviditet og redusere deres risiko, håper vi å kunne bidra til at industrien fortsetter å bevege seg i retning av en mer bærekraftig samfunnsrolle, avslutter Achour.