Perx' nye ledelse er hentet fra BRAbank: Jamal Hussain, Morten Grusd og Sven Arnesen. Foto: Perx

Banksjefen tar over roret i Perx: "Vi har klare planer om vekst"

Publisert Sist oppdatert

Crowdfunding-selskapet henter ny ledelse fra BRAbank. 

Morten Grusd er ny daglig leder i selskapet bak markedsplassen for folkefinansierte lån til privatpersoner samt små og mellomstore bedrifter.

Grusd har tidligere vært daglig leder i BRAbank, som han også var med å etablere i 2014, frem til fusjonen med Monobank på nyåret.

Han har også vært norgessjef i Ikano Bank gjennom åtte år.

– Perx har klare planer om vekst. For å oppnå de ambisiøse målene, er styret og gründerne i Perx av den oppfatning at det er riktig å ha bankkompetanse i ledelsen, i kombinasjon med en allerede kompetanse på IT og markedsføring, sier Grusd.

Les også: Lånebasert folkefinansiering: Perx kaster seg inn i bedriftsmarkedet

Forbereder en emisjon

Selskapet ble i ett års tid ledet av Mona Jostedt, som i sommer meldte overgang til fintech-selskapet Fixrate.

Gründer Andreas Gyrre og styreleder Gudmundur Einarsson blir i selskapet - med nå totalt ni ansatte, under ny ledelse.

– Noe av det første vi tar fatt på i selskapet, er å forberede en emisjon som vi ser for oss å gjennomføre mot slutten av året, sier Grusd.

Fra BRAbank kommer også Sven Arnesen og Jamal Hussain, som henholdsvis ny CFO og kredittsjef i Perx.

Les også: Strammer inn på lånebasert folkefinansiering: «Vi er en del av løsningen, ikke problemet»

– Bare et spørsmål om tid

I september kom Finanstilsynet til at crowdfunding-selskaper ikke skal få være påkoblet det offentlige gjeldsregisteret.

Dette fører ifølge Grusd til en uthuling av hensikten med opprettelsen av gjeldsregisteret, fordi andre aktører i finansmarkedet ikke får se lånene som er formidlet gjennom folkefinansiering.

– Man kan selvfølgelig argumentere med at vi og andre plattformer er små i dag, men det er bare å se til Sverige, hvordan folkefinansiering har vokst. Den ledene aktøren innenfor vårt segment, har allerede lånt ut 2 milliarder kroner og flere følger etter, sier han.

Grusd mener det bare er et spørsmål om tid før folkefinansiering vil ta betydelige markedsandeler.

– Og da vil manglende data fra aktørene medføre at kvaliteten på opplysningene i gjeldsregisteret blir lavere enn de kunne ha vært.

Les også: En knapp time var alt som skulle til for å fylle tidenes største norske «folkelån»

Løser problemet manuelt

Han understreker at de i dag løser manglende tilgang ved at lånesøker selv laster opp en PDF-utskrift fra gjeldsregisteret.

– Vi skulle gjerne satt at dette var en automatisk prosess, men det viktigste nå er at vi kan garantere investorene på plattformen at vi gjør en sjekk av dataene i gjeldsregisteret, sier Grusd og gjentar:

– Det største problemet i dag er at vi ikke har noen mulighet til å avgi informasjon til gjeldsregisteret om lån vi formidler.

Det skal være en fersk lovtolkning fra Barne- og familiedepartementet som gjør at crowdfunding-selskaper ikke lenger får lov til å være tilkoblet registeret.

Årsaken er at, i motsetning til banker, gir ikke crowdfunding-selskapene ut egen kreditt, men på vegne av investorer som bruker plattformen deres.

Les også: Fire startups om folkefinansiering: Slik håndterte de strømmen av nye investorer