Bo Ren under The Shift 2018. Foto: Jan Khür

En Facebook-innsiders erkjennelse: Brukere er også mennesker

Publisert Sist oppdatert

Bo Ren har sett innsiden av verdens største sosiale medier, og mener teknologibransjen nå står foran veivalg mellom tilgivelse og tillatelse. 

Den nåværende produktdirektøren hos Bravely har lang erfaring med hva vi gjør, og hvordan vi gjør det - på sosiale medier. Som tidligere produktmanager hos Facebook, Tumblr og Instagram, vet hun mer enn de fleste hva som driver noen av verdens største sosiale medier. De mange skandalene knyttet til sikkerhet og personvern det siste året, med Cambridge Analytica-saken som det mest kjente eksempelet, har gjort at selskapene nå ser hvordan slurvete håndtering av folks data kan få direkte utslag på bunnlinjen.

-- Personvern og trygg behandling av data er ikke lenger "best practices" som man helst skal ha, men noe som kan skade aksjekursen og selskapets verdi hvis det ikke er på plass.

Ren mener at reaksjonene på Facebooks lekkasjer og sviktende håndtering av sikkerhet og privatliv, har ført teknologibransjen til et veiskille: Hvem vil man være?

Hun mener det bare er ett riktig svar.

-- Folkets motreaksjon mot hvordan Facebook håndterer data, har virkelig satt privatliv og tillit på dagsordenen når man skalerer et selskap. Du kan ikke lenger kjøre på med en oppfatning om at det er greit å spørre om tilgivelse i stedet for tillatelse.

Oppfordrer til kafébesøk

Ren jobbet for Facebook i to år, og sto blant annet bak utviklingen av Facebook Notes. Målet var at brukerne skulle få muligheten til å notere lengre, dypere og mer meningsfullt innhold - dette med bakgrunn i hennes egen interesse for å skrive tekster.

Da Ren sluttet i Facebook i 2016, var de fleste av de nå omtalte sakene fra Facebook fortsatt ikke kjent, men Rens tilnærming til Facebook Notes handlet om menneskeliggjøring av produktet.

-- Menneskeliggjøring av teknologi er en voksende trend, og dette kommer som et resultat av den data-drevne måten tech-bransjen ofte har sett på brukerne. Jeg opplevde dette ofte da jeg jobbet for store selskaper, og lærte mye av å jobbe for Facebook og Tumblr. Men jeg tror folk har blitt mer informerte og involverte. Vi krever mer tillit, empati og menneskelighet fra teknologiene vi skal bruke. Teknologigigantene er i et våpenkappløp om hvordan vi skal bruke tiden vår.

Ren reagerer på at flere selskaper måler suksess ut ifra nedlastninger, tidsbruk og andre faktorer hun mener reduserer enkeltmennesker til statistikk, og argumenterer for at vi i fremtiden må avfinne oss med at vi ikke skal lage markedsundersøkelser av alt. Og i hvert fall ikke den typen markedsundersøkelser som ikke spør forbrukeren direkte.

-- Dra til en kafé i stedet, og spør noen om hva de synes om produktet, eller ideen. Bidrar det du lager med en tilleggsverdi, eller reagerer folk negativt på det? Jeg synes slike tester gir mye innsikt i hvilken utforming produktet bør ha, for at det skal ha en merverdi i folks liv, sier Ren.

Facebook som reklamestasjon

Med innsikten i hvordan verdens største sosiale medier tenkte om sine egne brukere -- eller personer, som Ren vil at man skal kalle dem -- forteller hun hvorfor det har blitt et mål å holde folk inne på én plattform over lengre tid, noe som igjen gir penger i kassa når du får vist flere annonser.

-- Da jeg jobbet for Facebook, handlet alt om hvordan vi kunne holde økosystemet friskt og engasjerende, slik at vi til syvende og sist kunne legge inn flere annonser. Og det føles ikke veldig menneskelig, og heller ikke veldig bra eller bærekraftig. Etterhvert blir man rett og slett mettet, sier Ren.

I praksis betyr dette at Facebook var mer interesserte i å fremme innhold som skulle påvirke brukerne til å kjøpe, like eller klikke på produktet deres, fremfor innhold fra de som ikke hadde noen slik agenda.

-- Erfaringene mine etter å ha jobbet for disse store selskapene, har gjort at jeg har kommet frem til min egen produktfilosofi. Humaniseringen av teknologi betyr at vi kan bevege oss vekk fra mange av disse vekstmålene. Det betyr at vi kan slutte å hele tiden være oppdaterte for å få folk til å bruke mer tid, klikke mer, bruke mer penger -- og at vi i stedet satser på å gi folks tid verdi.

Hun mener fremtidens sosiale medier og teknologi vil bære preg av de nye verdiene.

-- Nå bør vi bygge noe som folk virkelig vil komme tilbake til -- ikke fordi de blir dratt inn i det. Så når det kommer til mekanismene som "drar" oss tilbake, så tror jeg heller på det å få folk tilbake på den naturlige og organiske måten.