Christine Spiten og havet. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Blueye-gründer Christine Spiten: -- Det er ganske snodig at marinbiologi ikke er en del av skoleplanen for barn og ungdom

Publisert Sist oppdatert

Dronegründeren Christine Spiten mener folk må få et forhold til havet, om man skal greie å skape et engasjement for å redde det. 

Høsten 2018 skal undervannsdronen fra Blueye ut på markedet, og med dét åpne nye dører -- eller sluser -- til havet. Spiten har et sterkt engasjement for havet og det marine livet, men savner det statlige fokuset på hva som må gjøres for å få bukt med forsøpling og forurensning.

-- Jeg synes det er ganske snodig at marinbiologi ikke er en del av skoleplanen for barn og ungdom. I dag er det noe du først kan velge på universitetsnivå, og dét er jo ganske paradoksalt -- for Norge som havnasjon -- at vi ikke vet mer om hva vi omgås, lever med og er helt avhengige av, sier Spiten.

Også oljeindustrien, og Norges fremtidige forhold til den, engasjerer henne.

-- Det er ikke min favorittindustri, men jeg er ikke så ignorant at jeg ikke ser verdiene det har skapt i en tid da man ikke hadde den kunnskapen vi har i dag. Nå som vi har smartere og mer bærekraftige løsninger til utvinning av energi, mener jeg det er helt bak mål å åpne nye felt – spesielt i sårbare områder der unike økosystemer vil stå i fare for å gå tapt ved utslipp, sier Spiten.

Videre sier hun at Norge -- etter hennes syn -- har et "kjempefortrinn" i kompetanse fra denne bransjen, og at den bør brukes også innen satsningen på nye og fremtidsrettede næringer.

Går inn i en ny fase

Det siste året har det blitt mer fokus på hvordan samfunnet bør gå frem for å endre utdanningssektoren -- og hva som bør være med i eventuelle nye læreplaner som tar sikte på å forberede nordmenn på en tid uten oljen. Spiten mener at en levendegjøring av fagene kan være helt avgjørende for kunnskapen man greier å formidle både i -- og utenfor -- et klasserom.

-- Jeg er veldig for at man i alle mulige fag bringer inn mer praksis, feltarbeid og utforskning. Slik får man med seg mer enn bare teori, sier Spiten.

Men for å skape et slikt engasjement i utdanningen, er det ingen ulempe at man har verktøy for å vise frem det barna skal lære om. Produksjonen av de første Blueye-dronene er snart i gang -- for om få måneder er høsten her, og dermed også de mye omtalte dronene.

-- Det går veldig bra med Blueye nå. Vi er inne i en spennende fase der vi både bygger opp og ansetter nye til teamet, og hvor vi forbereder produksjonen i Polen. Det er mye jobb, men vi er så motiverte -- og nå er det sånn at vi bare vil få undervannsdronen ferdig. I tillegg er det gøy at vi nå står på nippet til å gå inn i en ny fase. Det innebærer å rigge selskapet for å håndtere ting vi ikke har jobbet med tidligere -- som kundehåndtering og oppfølgingssalg, sier Spiten.

Samtidig er ikke dronen et verktøy som først og fremst engasjerer barn. Spiten forteller at selv om barna ofte har et engasjement for dyr og natur -- et engasjement som ikke alltid kan finnes like lett hos de voksne -- er det ikke så vanskelig å vekke det hos dem.

-- Ved å være i et miljø får du et helt annet forhold til det. Man er veldig distansert fra problemene i havet når man sitter på overflaten, eller enda verre: ikke engang er i nærheten av havet. Her har vi likevel et verktøy som gjør at du kan befinne deg langt fra kysten, som Hamar – eller innlandet i USA og følge live streaming fra hva som foregår – hvor du også kan styre dronen og kontrollerer hva du vil se på. Det er en helt ny måte å interagere med havet, som gjør at man får et personlig forhold til det, noe jeg tror man trenger hvis vi skal få i gang et skikkelig engasjement og driv til å bedre forvalte det, og ta vare på det, sier Spiten.

Christine Spiten, fotografert med undervannsdronen og Womenomics-prisen hun ble tildelt i mai. Foto: Womenomics

I mars fikk Blueye med nye investorer på laget -- blant annet Grieg, som skal bidra til å finansiere jobben som nå gjøres, bygge opp teamet og ansette flere, samt håndtere kostnader knyttet til produksjon og salg.

Går inn i shippingbransjen

Underveis i utviklingen av dronen har imidlertid selskapet oppdaget at det kan være utfordrende å skulle lage en undervannsdrone for "alle" -- det som i en periode var målet. Derfor har Blueye endret fokus noe, og ønsker nå å hjelpe blant annet shippingindustrien, Hurtigruten og Redningsselskapet med å få oversikt under vann.

-- Vi har lært underveis og gjort en pivot fra å fokusere på forbrukere, til å fokusere på dem som har et umiddelbart behov og betalingsvilje her og nå: Dette gjelder for eksempel shippingbransjen, som ønsker å bevege sin industri til å bli mer miljøvennlig. Med Blueye Pioneer kan de inspisere begroing av skrogene på skipene, som er det mest kost- og drivstoffdrivende faktoren. De har et enormt fokus på å til enhver tid vite tilstanden på skipene, og det er ideelt for dem å kunne gjøre dette uten dykkere, forteller Spiten.

Hun understreker at den brukervennlige opplevelsen fortsatt er ivaretatt, og at produktet fortsatt er like interessant for privatpersoner. Med lanseringsproduktet er det likevel viktig å ha et fokus som omfatter konkrete markeder -- som for eksempel shipping. Hun forteller at mange i de ulike industriene blir overrasket når de oppdager spillfunksjonene i dronen, som for eksempel hvordan den kan kjøres -- blant annet kan den ta "backflips".

-- Vi har flere kunder som har bestilt dronen for å bruke den til inspeksjon av skip og mer industrielle formål -- inspeksjon av oppdrettsanlegg, kartlegging og slikt. Og de har nok vært vant til en helt annen type teknologi i sin industri, så når det plutselig er så enkelt at du ikke trenger noen opplæring – og det i tillegg er gøy, du kan lagre det, det er en app, du kan ta video… Da blir folk litt sånn ”åja… shit… dette er jo morsomt! Vi tar to… eller ti!”, sier Spiten.