Teamet i Blue Lice. Foto: Blue Lice

Luse-tech henter to millioner kroner: For et halvt år siden kjente ikke gründerne hverandre

Publisert Sist oppdatert

"En gylden mulighet til å starte noe selv, uten å måtte stå alene," mener gründer Karoline Sjødal Olsen. Et halvt år etter at ideen dukket opp på et gründer-laboratorium i Stavanger, har det ferske teamet overbevist investorer om å satse på teknologien som skal ta knekken på lakselusa.

Det er anslått at lakselus koster oppdrettsnæringen 15 milliarder kroner i året, bare i Norge.

– Luseproblematikken for norsk oppdrettsnæring er både en kostnadsdriver, en strategisk utfordring og et betydelig problem for fiskehelse. Luseproblematikken må løses for å få til en videre vekst i norsk oppdrettsbransje, sier Karoline Sjødal Olsen, gründer og daglig leder i oppstartsselskapet Blue Lice.

Selskapet har nå hentet to millioner kroner til produktet som har som mål å ta knekken på den forhatte lakselusa.

Fant sammen

Oppstarten av Blue Lice har ikke fulgt en helt vanlig oppskrift. Selskapet ble stiftet under X2 Labs program for oppstartsbedrifter i Stavanger tidligere i år. Det fire uker lange akseleratorprogrammet tok for seg de største utfordringene innen fremtidens oppdrettsnæring, da særlig fiskehelse. Men i motsetning til en del andre slike programmer er det personer, ikke selskaper som søker.

– Ulike typer mennesker kommer inn med giv og skaperglede, lærer om bransjen og ser hva som trengs for å løse en utfordring, sier gründer Karoline Sjødal Olsen, som mener at de ikke hadde kunnet være der de er i dag, uten tilnærmingen og kompetansen fra X2 Labs.

– Hva får deg egentlig til å starte i et akseleratorprogram, der målet er å skape en bedrift, uten at du nødvendigvis vet hva eller med hvem?

– Jeg får snakke for meg selv. Men som utdannet innen marinteknikk tenkte jeg at det var veldig dårlige muligheter innen olje og gass, samtidig som oppdrettsnæringen ikke har begynt å bruke denne type kunnskap. Derfor mente jeg at dette var en gylden mulighet til å starte noe selv, uten å måtte stå alene. Jeg syntes det virket spennende og var nysgjerrig, sier hun.

Gründerkollega og operasjonssjef Lars-Kristian Opstad beskriver det som like givende som skummelt å starte opp eget selskap, atpåtil med folk du ikke kjenner fra før.

– Selv om vi ikke kjent hverandre, så hadde vi et felles mindset som sa at vi hadde lyst til å skape noe. Vi ville våge å satse, for å skape noe som står igjen i historiebøkene, no vi kan vise barna våre, sier Opstad.

"Hemmeligheter"

Blue Lice har samlet et teknologitungt team. Selv har hun en mastergrad i marinteknikk, og andre deler av teamet har tung erfaring og kunnskap fra olje- og gassektoren.

– Det er mange som vil ta knekken på lakselusa, hvorfor mener dere at dere kan gjøre dette bedre enn andre?

– Vi mener at vår teknologi er unik, ved at vi løser problemet før det blir et problem, ved å begrense lusas tilgang til laksen.  Vi gjør dette på en ny måte, som gir mindre behandlingsbehov og bedre velferd for laksen, og dermed øker veksten i oppdrettsnæringen, sier Sjødal Olsen.

– Hvor mye kan du si om selve teknologien?

– Mye holder vi foreløpig for oss selv, vi er midt oppi en patenteringsprossess. Men det er et begrensende system som tiltrekker seg lusa før den kan infisere fisken.

Tenker nytt

– Ingen av dere har praktisk erfaring fra oppdrettsnæringen. Er ikke det en ulempe?

– Vi ser på det som en stor fordel. Mange i næringen har satt seg fast i en spesiell måte å tenke på i bekjempelsen av lakselus. Vi har et nytt syn på ting, stiller andre spørsmål, noe som har ført oss i en positiv retning, sier Sjødal Olsen.

Selv om de ikke har erfaring fra oppdrettsnæringen, har de vært i tett dialog med forskere og næringen selv i utviklingen av produktet. Planen nå er å sette opp en fullskala pilot for å få en offisiell validering.

– Vi skal samarbeide med et forskningsinstitutt som ser på vårt system, og deretter komme så raskt ut i markedet som mulig etter denne valideringen.

Lokale investorer

Blue Lice sin tilnærming til lakselusproblemet har også fanget interessen til investorer. Flere investorgrupperinger har gjennom sommeren vært i dialog med selskapet og drøftet vekststrategi og kapitalstruktur. I siste runde falt valget en gruppe lokale investorer i Rogaland – som fyller hele første runde på to millioner kroner.

Blue Lice har også fått oppmerksomhet internasjonalt og ble nylig plukket ut som «Innovation Showcase» på konferansen Aquaculture Innovation Europe i slutten av september.

Oppstartselskapet ble vurdert av en internasjonal jury med representanter fra USA, England, Norge, Canada og Brasil. Blue Lice ble valgt ut på bakgrunn av innovasjonskraft og er et av 12 tidligfase selskap som får lov til å presentere.

 

Om X2 Labs  

X2 Labs utvikler gjennom sitt fire ukers akseleratorprogram oppstartsteam som selskaper med globale vekstambisjoner. Temaene for oppstartsprogrammene er fremtidens vekstindustrier som smarte byer, morgendagens havbruk, digital turisme, havrommet, digital helse.  Til nå er 3 av 10 programmer gjennomført. X2 Labs har hatt 900 søkere, 133 deltakere og resultatet til nå er 15 oppstartsselskaper. Blue Lice er et av disse.