Siri Engesæth, daglig leder for Factlines. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Suksess med samfunnsansvar: "Det er fort gjort å tenke at man enten skal gjøre ingenting, eller gjøre alt og bli den perfekte bedrift"

Publisert

-- Du har kanskje tenkt på at du kan sjekke hvordan kaffen bedriften din drikker er produsert, men ikke om det finnes noen etiske leverandører av printere, sier Siri Engesæth i Factlines, som har et rush av bedrifter som vil holde orden på etikken.

Shifter møter Siri Engesæth, daglig leder for Factlines, på Litteraturhuset en solrik aprildag. Factlines har utviklet en programvare som hjelper bedrifter å få oppdatert informasjon om produksjonsforholdene hos underleverandører. Det norskgründede selskapet tar utgangspunkt i elektroniske spørreskjemaer som leveres til bedriftene nedover i leverandørkjeden. Systemet foreslår oppfølgingstiltak når svar ikke er tilfredsstillende.

-- Vi tilbyr en mulighet til å vite hva som foregår i det du leverer, og dette var jo tidligere umulig å ha oppdatert informasjon om. Du kan alltid prøve å ta et stillbilde -- for eksempel av en revisjon -- og få veldig god innsikt, men så blunker du, og dagen etterpå er den informasjonen utdatert, sier Engesæth.

I dag har Factlines sin base i Norge, med datterselskap i Danmark og snart Sverige, og har levert tjenester til selskaper som Helse Sør-Øst, Flytoget, NHO Reiseliv, Staples og Oslo Kommune. Målet nå er å gå inn i de såkalte BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika).

Samfunnsansvar som nødvendighet

Selskapet vokser nå raskt og i fjor ble antallet bedrifter som rapporterer inn i tjenesten tredoblet, til 1.800 selskaper fra hele 40 land.

Bedrifters samfunnsansvar har blitt å regne som en "nødvendighet" hvis de skal lykkes i dag, mener Engesæth, og forteller at Factlines kontrollerer hvert ledd i de ulike leverandørkjedene bedrifter får varene sine fra. Med en gang et nytt ledd i kjeden tar systemet i bruk, opprettes en unik profil. Det er ikke mulig for andre å gå inn på denne profilen, slik at en leverandør ikke kan fylle ut skjema for sine underleverandører, det Factlines kaller et «elektronisk håndtrykk». Det er heller ikke mulig å slette informasjon i systemet uten at det fremgår at dette er gjort.

-- Når denne informasjonen står i en slik kjede, så blir det litt som en blockchain. Du vil ikke kunne gjemme et ledd uten at det korrumperer informasjonen. Du får dermed en sporbarhet i kjeden, og du får en garanti for at det er rett enhet som svarer, når hvert ledd har bekreftet en relasjon, sier Engesæth.

Hun mener at man på denne måten veldig enkelt kan innhente strukturert informasjon.

-- Hvis du stiller et spørsmål til 100, og de stiller det videre til 50, så kan du ha alle disse svarene inn i det øyeblikket de lagrer, og lage modelleringer og et risikobilde ut i fra det, forteller Engesæth.

Jakten på det perfekte

Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal begynne når man skal sjekke en leverandørkjede. Store bedrifter har ofte mange produkter, og det kan være omfattende å skulle sjekke hvert eneste produkt. Engesæth forteller at de både møter bedrifter som vil gjøre alt for å oppnå det perfekte imaget utad, og de som ikke vil gjøre noen ting.

-- Det er fort gjort å tenke at man innen miljø, samfunnsansvar eller antikorrupsjon skal gjøre alt eller ingenting. Det fungerer ikke, du kan ikke gjøre det perfekt. Ting er forandret, og da gjelder det det å ha noen retningslinjer som gjør at du kan sikre at du har et minimum, men som fremdeles gjør det mulig for deg å tjene penger. Det er ingen selvfølge at man får til dette, sier Engesæth.

Hun legger til at det er viktig å ikke tro at det er produktene i seg selv det er noe i veien med, selv om leverandørkjeden ikke alltid er slik den skal være.

-- Det er jo ikke produktet som begår miljøkriminalitet eller barnearbeid, men det er virksomhetene. Man er nødt til å komme i en prosess der man ansvarliggjør virksomhetene i kjeden, sier Engesæth.

Hentet 6 millioner

I løpet av 2017 ble selskapets egenkapital utvidet gjennom to emisjoner -- den siste av disse på seks millioner. I emisjonene ble også eiersiden styrket, gjennom kompetanse fra Venturos AS og Saga Management AS, da de gikk inn som nye aksjonærer.