Rigger seg for fremtiden. Rune Surland, leder forretningsutvikling Finans Østlandet (f.v.), Bjørn Oustad, eier og gründer av Kong Arthur AS og Bjarne Chr. Finstad, administrerende direktør, Finans Østlandet.
Rigger seg for fremtiden. Rune Surland, leder forretningsutvikling Finans Østlandet (f.v.), Bjørn Oustad, eier og gründer av Kong Arthur AS og Bjarne Chr. Finstad, administrerende direktør, Finans Østlandet.

Sikrer seg mot tech-trollet: Askelab'n har Kong Arthur som hjelper når de satser på delingsøkonomi og selvkjørende biler

Publisert Sist oppdatert

De går fra å finansiere kjøretøy til å bygge transport-tech, og oppretter ny innovasjonslab i Brummundal. -- Vi tar konsekvensen av de endringene vi ser i markedet, sier Bjarne Finstad, administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Østlandet AS.

I samarbeid med teknologi-selskapet Kong Arthur AS i Brumunddal etablerer han nå selskapet Askelab AS.

-- Det pågår store endringer i bransjer og markeder som vi opererer i, som trolig vil utfordre finansieringsselskapenes forretningsmodell de kommende årene. Dette er bakgrunnen for at vi nå etablerer et eget selskap som skal bidra til å sikre vår framtidige konkurransekraft, sier Bjarne Finstad, administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Østlandet AS i en pressemelding.

-- Askelab skal utvikle fremtidsrettede produkter og løsninger for kundene våre, sier Finstad.

Forretningsmodellen blir utfordret

Finstad peker på at drivere som miljøhensyn, offentlige reguleringer, samt teknologisk utvikling og innovasjon vil bidra til at markedet innen mobilitet vil endre seg fremover. Og han viser til at nye trender og løsninger er på vei, spesielt innen deling, samkjøring og kollektiver.

-- Vi forventer at vår virksomhet vil bli kraftig utfordret på sikt, uten av vi helt sikkert vet hvordan, sier Finstad i pressemeldingen.

-- Ved å inngå felles eierskap med Kong Arthur vil vi hele tiden ha tilgang på oppdatert IT- og teknologi kompetanse. Kong Arthur er et selskap som er framoverlent med en spesiell evne til å se, skape og gjennomføre løsninger med kunden i fokus, mener han.

Selvkjørende biler og delingsøkonomi

SpareBank 1 Finans Østlandet vil fortsette å tilby finansieringsløsninger for transport, og den nye satsingen er i tillegg til dette. Askelab vil bli et utviklingsmiljø som skal bygge plattformer for delingsøkonomi og mobilitetsløsninger, i tillegg til å se på muligheter tilknyttet autonome kjøretøy. Selskapet vil bli skilt ut fra dagens virksomhet med egen merkevare. Det kan også bli aktuelt å invitere inn flere interessenter etter hvert, ifølge pressemeldingen og det nevnes forsikring, media, spillutviklingsmiljøer, bilforhandlere, høgskole- og universitetsmiljøer som aktuelle partnere.

-- Skal vi lykkes må vi gi andre muligheter til skape forretning sammen med oss. Det gjelder å se at de raske endringene kan skape nye forretningsmuligheter og da må vi ligge i forkant, sier Finstad i pressemeldingen.

FAKTA

Fakta om Askelab AS:
Eiere: Sparebank 1 Finans Østlandet AS (90,1%) og Kong Arthur AS (9,9%)
Daglig leder: Bjørn F. Oustad
Antall ansatte: Daglig Leder og Innlede utviklere/konsulenter
Aksjekapital: NOK 6.000.000,-
Selskapets formål er å etablere et utviklingsmiljø for nye løsninger og forretningsmodeller innen områder som dreier seg om mobilitet, samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.

Fakta om SB1FØ

Eiere: Sparebank 1 Østlandet AS (95%) og Sparebank 1 Ringerike Hadeland (5%)
Antall ansatte : 56
Forvaltningskapital: NOK 6.481 Millioner
Egenkapital: NOK 938,6 Millioner
SpareBank 1 Finans Østlandet er et solid og lønnsomt finansieringsselskap i vekst. Selskapet tilbyr leasing, næringslån, salgspantlån og forbrukslån til bedrifter og privatpersoner gjennom forhandlere, samarbeidende banker og direkte mot kunder.

Fakta om Kong Arthur AS 
Eiere: Eies av de ansatte i selskapet
Antall ansatte : 25
Egenkapital: NOK 1.860 (EK andel 50,9%)
Etablert: 2014 – Gaselle ved utgangen av 2017
Selskapet er lokalisert i Brumunddal, Lillehammer, Gjøvik og Oslo
Kong Arthur tilbyr bistand fra idé til ferdig produkt gjennom forretningsutvikling, strategisk merkevare- og posisjonering til teknologisk utvikling av nye forretningsløsninger for våre kunder.

Powered by Labrador CMS