Siv Jensen. Foto: Norsk Olje og Gass

Finansministeren: Risikofylt å investerere i bitcoin, og husk skatten

Publisert Sist oppdatert

Finansminister Siv Jensen mener at folk som setter pengene sine i bitcoin, løper stor risiko. Og hun minner om at din eventuelle gevinst eller formue i kryptovaluta er skattbar.

I et skriftlig svar til Stortinget, på spørsmål fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap), skriver Jensen (Frp) at hun ser flere utfordringer ved framveksten av bitcoin og andre kryptovalutaer.

– De store verdisvingningene gjør det risikofylt å plassere midler i private digitale valutaer. Risikoen er særlig stor for investorer med små finansielle buffere, skriver Jensen.

Ser behov for samarbeid

De siste ukene har prisen på bitcoin skutt i været, og mange har advart om at det hele kan være en diger boble. Finansministeren peker på at handel og investering med valutaene er lite regulert.

– Jeg mener det er viktig at myndigheter på tvers av land samarbeider om håndteringen av slike valutaer. Flere sentralbanker og tilsynsmyndigheter har påpekt risikoen knyttet til kjøp av bitcoin, skriver hun.

Finansministeren peker også på andre utfordringer: både at valutaene er attraktive for kriminelle til for eksempel hvitvasking og skatteunndragelse, og at driften av systemet er svært energikrevende.

Ser mulighetene

Samtidig ser hun muligheter blockchain.

– Den kan også benyttes til andre typer tjenester, for eksempel logistikktjenester, fordi det blir mulig å gjennomføre transaksjoner uten tredjeparter på en ny og effektiv måte. Jeg ser positivt på mulighetene til å benytte denne teknologien til mer effektiv samhandling, heter det i svaret til Stortinget.

Jensen er også tydelig på at bitcoin og annen digital valuta er formuesobjekter i skatterettslig forstand, og at det er de vanlige reglene i skatteloven som gjelder.

– Det vil si at gevinster ved salg er skattepliktige og at tap er fradragsberettiget. Informasjon om formue, kjøp og salg av privat digital valuta blir ikke direkte rapportert til skatteetaten. Skattyter er derfor selv ansvarlig for å oppgi slik formue og gevinst/tap i skattemeldingen, slår hun fast.