Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen foran en selvkjørende buss. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Stortinget vedtar lovforslag om selvkjørende kjøretøy

Publisert Sist oppdatert

Selvkjørende kjøretøy kan om kort tid bli et vanlig syn, etter at Stortinget vedtok å tillate utprøvning på norske veier. 

Lovvedtaket innebærer at selskaper vil kunne søke om å få prøve ut sin selvkjørende transportløsning. Dette skal gjøre det attraktivt for gründere å utvikle nye produkter i Norge, og samferselsminister Ketil Solvik-Olsen er svært optimistisk når han ser for seg fremtidens transport.

– Framtidens transportmidler vil gjøre hverdagen enklere for folk flest. Det er ingen tvil om at vi står overfor en revolusjon når det kommer til kollektivtransport. Allerede har vi sett uttesting av selvkjørende små minibusser en rekke steder rundt i landet, innenfor begrensede rammer. Nå har vi fremmet en lov som i større grad gjør det mulig med utprøving av selvkjørende kjøretøy, sier Solvik-Olsen i en pressemelding Samferdselsdepartementet har publisert.

Trer i kraft fra nyttår

Enn så lenge innebærer vedtaket kun at man kan søke om tillatelse til å prøve ut de selvkjørende kjøretøyene, og dette er dermed ikke en tillatelse til å bruke dem i allmenn trafikk. Det understrekes derfor også at "reell utprøvning" av produktene må skje i "trygge rammer".

– Formålet med den nye loven er å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø – med sikte på en mer permanent innfasing av slike kjøretøy i ordinær trafikk i framtiden. Med dette legger vi også til rette for utvikling og utprøving av ny teknologi, og vi bidrar til å sikre gode konkurranseforhold for norske teknologibedrifter. Vi vil legge til rette for at ny og fremtidsrettet teknologi tas i bruk, og gjerne utvikles i Norge, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Solvik-Olsen sier også at de selvkjørende kjøretøyene "med stor sannsynlighet" vil øke mobilitet og trafikksikkerhet, samt sikre bedre miljø og trafikkavvikling. Etter planen skal lovendringen tre i kraft fra 1. januar 2018, som også betyr at man kan begynne søknadsprosessen like over nyttår.