Danske Bank lanserer jobb- og investorportal for startups. Mener det styrker økosystemet med konkurranse for Startupmatcher.

Publisert Sist oppdatert

– Enten det er banktjenester eller hotelltjenester, så er mye i raskt endring. Selskaper kommer raskere og skaleres raskere, sier bedriftsmarkedssjef Bent R. Eidem, når hub.no går online.

Danske Bank lanserer i dag den digitale plattformen hub.no. Målet er å gjøre det enklere for Start-ups å vokse og nå sine mål. Men også å kapre kunder en gang i fremtiden. Eidem sier at banken er avhengig av nye initiativer som lykkes. Derfor ønsker banken å gi en best mulig start for oppstartsselskapene.

– Driver man en bank er man et speilbilde. Dersom landet og innbyggerne er inne i en god utvikling, er det bra for oss som bank, sier Eidem.

Han hevder at Danske Bank ikke ser for seg å ha direkte inntekter fra hub.no, men at resultatet i andre enden er bra, hvis tjenesten kan klare å bidra til flere selskaper om to, fem og ti år.

Nordisk samarbeid

Ifølge sjefen har Hub gått godt i Danmark i ganske lang tid. Plattformen har tjenester som skal gjøre det lettere å rekruttere riktige personer, finne investorer og tilby råd og maler i en og samme portal. Bak plattformen står arbeidsfellesskapet Rainmaking i Danmark. Lokale partnere og entreprenører skal stå for den daglige driften av portalen.

Ambisjonen nå er at dette skal bli en nordisk plattform med overblikk over det nordiske startup-miljøet og som kan bidra til økt samarbeid på tvers av landegrensene – både mellom investorer og gründere.

– Vårt hjemmemarked er Norden. Vi ønsker å bygge en plattform som binder landene sammen, sier Eidem.

Han tror miljøene i de ulike landene kan la seg inspirere av hverandre, og at det er enklere å jobbe med kolleger som er i nærheten av seg kulturelt.

– Men har svenskene egentlig så mye å lære av oss nordmenn, vi ligger jo ganske langt bak?

– Vi nordmenn er svært flinke innenfor noen svært spesifikke områder, der vi har naturgitte fortrinn. Der har vi mye kompetanse og sterke forretningsmiljøer. Men vi har også en kultur for å ta raske initiativer når vi ser muligheter. Vi har kraft og fart, mens svenskene har en ekstrem grundighet, mener Eidem.

Ny rolle

– Det er en gründerbølge og omstilling nå. Men hva skjer hvis oljeprisen igjen går opp til et «levelig» nivå for bransjen?

– Allerede før oljeprisen gikk ned, var det en gryende debatt om behovet for innovasjon og nyskaping. Fallet i oljeprisen har forsterket dette, og gitt en realitetsorientering – og at det er behov for nyskaping, sier han.

– Men er dere som bank rustet mot de nye fintech-aktørene som nå kommer?

– Nye konkurranseflater og deregulering av finansiell sektor gjør at vi må finne vår rolle. Vi må være aktuelle for våre kjernekunder, selv om de ønsker å bruke finansielle tjenester på en annen måte. Spørsmålet er hvordan vi kan tilby denne type tjenester for kundene. Det kan være samarbeid, oppkjøp eller andre måter. Vi har tenkt til å være nysgjerrige og innovative, og utelukker ingen strategier, sier Eidem.

Startupmatcher er ikke bekymret for konkurranse

–Utfordrer dere ikke andre startups ved å lansere Hub? Vi har jo i dag allerede tjenester som Startupmatcher?

–Startupmatcher er en glimrende jobbportal med et sterkt fotavtrykk i Norge. Hub.no er mye mer enn en jobbportal og som har et bredere fokus vi tror brukerne vil sette pris på blant annet innenfor investeringsområdet. Dette er et økosystem hvor konkurranse vil bidra til å styrke tilbudet til start-ups og vekstbedrifter i Norge, sier Anders Oskar Bråthen, ansvarlig for digital kommunikasjon Business Banking i Danske Bank.

Daglig leder og gründer i Startupmatcher Thomas Sveum er ikke bekymret.

– Den store forskjellen er vi har personprofilene og de har litt mer funksjonalitet rundt investorer. Vi synes også det er sunt med konkurranse og har ikke hatt det frem til nå. Vi kjenner dem godt og har hilst på dem i Danmark, men Hub er bare et markedsføringsprosjekt fra Danske Bank, hvor jeg tror de har en tanke om at dette skal konverteres til betalende kunder på et tidspunkt. Vi er en startup som har krabbet oss dit vi her nå. Vi har bare én person fulltid. De har en helt annen tilgang til ressurser enn vi har. Det er litt David mot Goliat, sier Sveum til Shifter.

Han mener at Startupmatcher vil være nummer 1 på rekruttering.

– De har flere funksjoner. Vi har spisset oss på rekruttering og skal bli best på det. Startupmatcher vil ha som mål å matche på andre områder også, men vi føler rekruttering er er det aller viktigste, så det er det vi fokuserer på i første om gang, sier Sveum.

Dette inneholder hub.no i dag

  • Finansiering. Nærmer 70 forskjellige nordiske investorer er registrert på hub.no. Disse er knyttet opp mot et verktøy som matcher deg opp mot riktig investor basert på hvilken fase og bransje din startup befinner seg i.
  • Rekruttering. Det er allerede registrert flere titalls norske startups som søker kandidater til sine stillinger. Søknadsprosessen krever kun at man legger inn navn, nummer og en LinkedIn-profil. Alle kandidater pre-screenes slik at kun relevante søknader kommer igjennom.
  • Profilsider for Startups. Siden er ment å presentere bedriftene i jakten på nye kolleger, investorer, mentorer eller vise rett og slett hva de driver med. Man kan velge mellom en enkel profil, eller en mer utvidet profil som går i dybden på selskapet.
  • Tools: Her får man tilgang til ulike verktøy for å opprette, drive og ekspandere bedriften. Tools-seksjonen inneholder for tiden maler til foiler som kan brukes i sammenheng med pitcher og styremøter. Mer kommer her forløpende. F.eks gratis juridiske dokumenter for det norske markedet.
  • The Hub ble lansert i 2015 i Danmark av Danske Bank og Rainmaking og er i dag landets største jobb- og investeringsplattform for startups.

Fakta TheHub.dk

  • 35 000 besøkende pr mnd.
  • +600 aktive startups på plattformen
  • Nesten 1000 jobber utlyst og nærmere 9000 jobbsøknader formidlet
  • 2000 koblinger mellom start-ups og investorer gjennom vårt investormatching verktøy.