Eu

Førsteamanuensis Martin Choux utvikler her et automatisk system styrt av kunstig intelligens for å demontere el-batterier. Han og kolleger ved UiA har fått midler fra EUs Horisont Europa-program til enda mer batteriforskning.

Batteriforskere ved UiA tildelt 8, 5 millioner fra EU-program

Førsteamanuensis Martin Choux ved Universitetet i Agder skal lede et fireårig forskningsprosjekt på resirkulering av batterier med støtte fra Horisont Europa.

Publisert

– Tildelingen er en anerkjennelse av forskningsmiljøet vårt og forskningen vi har gjennomført på resirkulering av batterier de siste fire årene, sier førsteamanuensis Martin Choux ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap.

Foruten Choux, består forskningsgruppen så langt av forsker Bernhard Fäßler og førsteamanuensis Ilya Tyapin. Også de jobber ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap.

Horisont Europa er EUs nye rammeprogram for forsknings- og innovasjonsprosjekter for perioden 2021-2027. Det regnes som verdens største i sitt slag.

Forskningen skal ledes av forskningsinstitusjonen Tecnalia (Spania) og består av totalt 16 forskningsinstitusjoner, der UiA er den eneste norske partneren. Prosjektet får til sammen 91 millioner kroner fra EU, av det går 8,5 millioner til UiA.

Choux regner med at administrative detaljer er på plass i løpet av mars. Han ser for seg at forskningsprosjektet blir satt i gang i mai.

Choux sier at det nye forskningsprosjektet vil bygge videre på forskning som allerede er gjennomført eller er i gang ved UiA. Han viser blant annet til forskningsprosjektet Libres om resirkulering av batterier (koordinert av Norsk Hydro 2018-2022), og det nye Elag-prosjektet om smart sortering og demontering av brukte batterier som startet i fjor høst.

– I det nye prosjektet skal vi ta i bruk kunstig intelligens sammen med industrielle roboter. Målet er bygge nye batterisystemer av brukte batterier, eller sende demonterte batterideler videre i en resirkuleringsprosess der alle materialer er gjenvunnet, sier Choux.