Smartklokker for barn fulgte ikke norske krav

Publisert Sist oppdatert

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har kontrollert 18 smartklokker for barn. Ingen av dem tilfredsstilte kravene for å selges i Norge.

Resultatene av den såkalte markedskontrollen viser at forhandlerne og importørene ikke har vurdert klokkene grundig nok før de kom i handelen, konkluderer Nkom i en pressemelding.

Målet med kontrollen var å finne ut om produsenten hadde forsikret seg om at klokkene oppfylte kravene for radioutstyr. Ingen av de 18 klokkene som ble sjekket oppfylte forskriftskravene til dokumentasjon. Avvikene varierte fra mangelfull merking til at det ikke var dokumentert hvordan utstyret var testet.

– Funnene gjør at det for noen produkter er knyttet en betydelig usikkerhet til om de faktisk oppfyller de tekniske kravene. Klokkene er beregnet på å bæres av barn, og da mener vi det er alvorlig at det ikke er opplyst om utstyret er innenfor kravene til stråling, sier direktør Elisabeth Aarsæther.

For de fleste modellene kan importør eller selger vente seg et varsel om å rette opp feilene.

(©NTB)