Dag Josef Foss, CEO i Justify og David Baum, CEO i Finstart Nordic. Foto: Lucas Weldeghebriel
Dag Josef Foss, CEO i Justify og David Baum, CEO i Finstart Nordic. Foto: Lucas Weldeghebriel

Bank investerer fem millioner kroner i «legal tech»-selskapet Justify. Skal tilby juridiske tjenester til sine kunder.

Publisert Sist oppdatert

At banken din skal kunne tilby deg juridiske tjenester, er egentlig ikke så fjernt. Spesielt ikke nå som en bank satser fem millioner på det.

Justify er et stavangerbasert teknologiselskap som utvikler digitale produkter for å håndtere juridiske problemer.

Deres første produkt er en tjeneste som kan simulere arvefordelinger, og som gjør deg i stand til å kunne opprette et testament som er innenfor lovens rammer.

--Vi liker å si at vi vil skape juridisk orden i privatlivet. Konflikter i nære relasjoner er noe mange sliter med og som er veldig ødeleggende. Her kan vi bidra med å gi folk en felles forståelse om hva som er riktig, men også lage produkter som gjør at man får ryddet opp i relasjonene man har, sier Dag Josef Foss, advokat og gründer av Justify, til Shifter.

Selskapet, som består av Sindre Mariero (COO/CFO), samt to personer til som er på vei inn,  i tillegg til Foss, har nettopp fått en investering på fem millioner kroner fra Finstart Nordic, investeringsarmen til Sparebank1 SR Bank.

--Vi investerer fem millioner kroner, delt i to transjer. Det er ganske typisk for hvordan vi investerer. Selskapet har jo litt å bevise. De første tre millionene investeres med en gang, så må de nå noen strategiske mål, de har satt selv, for å utløse de siste to, sier David Baum, daglig leder i Finstart Nordic, til Shifter.

Selskapet har en verdivurdering på 18 millioner før investeringen for den første summen, og deretter 30 millioner for den neste.

 

Skal levere juridiske tjenester gjennom SR Bank

Dag Josef Foss, CEO i Justify. Foto: Lucas Weldeghebriel
Dag Josef Foss, CEO i Justify. Foto: Lucas Weldeghebriel

I tillegg har selskapet inngått en avtale med SR Bank om å rulle ut juridiske tjenester for bankens kunder.

--Tjenesten bidrar både til vekst og bidrar til at banken får en god ny tjeneste, sier David Baum til Shifter.

Foss forteller at banken møter kunden i en situasjon der kunden har behov for juridisk veiledning. I dag kan ikke banken dekke dette behovet med eksisterende tjenester. For mange av disse kundene er heller ikke tradisjonelle advokattjenester et alternativ, på grunn av pris og måten det leveres på.

--Advokater fakturerer timer. Når de i liten grad har effektivisert prosessen med disse tjenestene, så blir det fort dyrt, sier Foss.

--Men vil advokathusene føle seg truet av dette?

--Vi får mye positiv feedback fra advokatbransjen. Tilbakemeldingene er utelukkende positive. Vi retter oss mot et marked og en målgruppe de fleste advokatfirma ikke jobber aktivt mot. Mindre oppdrag og store volum er vanskelig å håndtere. Jeg tror vi vil være et godt supplement til tjenestetilbudet i bransjen, sier Foss, som mener kundene deres først og fremst vil være folk som ikke bruker advokattjenester i dag.

Egentlig utenfor scope

--Legal Tech er litt utenfor vårt scope, men det er samtidig relevant å bruke banker som distribusjon av relevante digitale tjenester. Rett til kunder, der de er i modus, sier Baum.

Han mener dette er en forenkling og pakketering av juridisk kompetanse.

--Det er en komprimering av verdikjeden, ved at man tilbyr produktet rett til kunder, når de er i modus, så de vil oppleve det som relevant. Vi har bare sett begynnelsen på digitaliseringen av advokatbransjen, sier Baum.

Vekstambisjoner inspirert av Boost.ai

Selv om de begynner utrullingen i SR Bank, har de en plan om å rulle ut tjenesten også hos andre norske og internasjonale partnere, til tross for at de nå eies litt av SR Bank via Finstart.

--Vi har sett på Boost.ai (et annet Finstart-selskap) som også tilbyr tjenester (chatbot) til andre banker. Det ga oss tillit til at Finstart kunne være en god partner i forhold til våre vekstambisjoner, sier Foss.

Baum i Finstart er enig.

--På sikt kan produktet også tilbys av andre banker, men det er fint at SR Bank kan være først ute. Samtidig har ikke SR Bank en veldig stor markedsandel alene, og for Justify er det relevant med kunder i andre banker og i andre land.

Baum forteller at flere i teamet til Finstart Nordic har bidratt.

Audun Moen, juridisk direktør i DNB. Foto: DNB:
Audun Moen, juridisk direktør i DNB. Foto: DNB:

--Vi har bidratt med to designere og vi har hjulpet til med å rekruttere. Vi gleder oss til å fortsette å støtte med den kompetansen vi har, sier Baum

LES OGSÅ: Boost.ai prises til over en milliard kroner

DNB:-- En utfordring vi må svare på

Juridisk direktør i DNB, Audun Moen, synes det både er logisk og fornuftig at banker tilbyr juridiske tjenester.

--Det vi har avdekket i våre undersøkelser, er at selv om det er stadig flere som bruker advokat under en skilsmisse, så er det fremdeles en lav bevissthet hos mange om hvorvidt de står overfor et juridisk problem eller et økonomisk problem. Folk som har en utfordring tenker ikke nødvendigvis på hvorvidt det er juridisk eller ikke. Og hvor henvender de seg når de har dette problemet? Banken er et slikt sted, og det er en utfordring vi må svare på, sier Moen.

Han forteller at DNB er opptatt av at kundene skal få gode juridiske og økonomiske råd.

--Men i dag er juridisk rådgiving altfor dyrt for folk flest. Det ønsker vi i DNB å gjøre noe med. Vi synes det er spennende at også andre banker ser på mulighetsrommet for å stille opp med relevant rådgivning for kundene sine, sier Moen, og hinter om at DNB også vil bevege seg inn i jussen.

-- Advokatselskapene må utvikle forretningsmodellen sin

Peter Van Dam, som er Chief Digital Officer i advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig, mener vi vil se mer av slike juridiske tjenester i fremtiden.

-- Jeg mener det er fremtiden, men jeg tror mange advokatfirmaer jobber med akkurat dette. Alt som er standard, eller som blir oppfattet som en standard, vil bli automatisert. Det kan være en «GDPR-check», en oppsigelseskontrakt eller et testamente.  Alt  som ikke er superkomplekst, og ikke trenger for mange skjønnsvurderinger, kan og vil automatiseres, sier VanDam.

Han tror samtidig at alt som ikke kan løses av en standardløsning, vil kreve en advokat, inntil videre.

--Jeg tror advokatselskapene må utvikle forretningsmodellen sin. Vi selger ikke bare råd, men vi bør også utvikle produkter. Hvordan kan vi utvikle tjenester som en kunde kan bruke til nesten ingen kost, og hvordan kan vi fremdeles ha en inntekt? Det er spørsmål som vi må besvare, sier Van Dam.

--Synes du det er lurt av bankene å tilby juridiske tjenester

--Ja, jeg tror det, men de bør ikke gå for langt. Det kan gå feil hvis de begynner å tilby for mye forskjellig, for da må de også bygge den kompetansen. Spørsmålet er om de skal fokusere på alt, eller om de skal fokusere på å være best på noe. Jeg tror på det siste, sier Van Dam.

 

Det du trenger å vite

  • SR Bank-eide Finstart Nordic investerer 5 millioner kroner i legal-tech-selskapet Justify
  • SR Bank inngår samtidig en avtale med startupen i å tilby juridiske tjenester til sine kunder
  • Et av de første tegn på at banker utvider sitt tjenestespekter og bruker sin distribusjon på å gå inn i nye bransjer og verdikjeder

 

Powered by Labrador CMS